• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Καί ἕτερος «τόλμησε» (Γιάννης Λογοθέτης). Ἀπομένουν ἄλλοι 29...

E-mail Εκτύπωση PDF

 


Περί της υποχρεωτικότητας του μαθήματος των Θρησκευτικών

Με αφορμή το διάλογο που έχει ανοίξει για τα Θρησκευτικά και τη διδασκαλία τους σε πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση   εκθέτω συνοπτικά την άποψή μου.

α) Η διδασκαλία ενός μαθήματος θρησκευτικού περιεχομένου με ομολογιακό χαρακτήρα * στην υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί εκπλήρωση σχετικής συνταγματικής επιταγής (άρ. 16 παρ. 2 Συντ)

β) Η παρακολούθηση του  μαθήματος είναι υποχρεωτική... για όσους μαθητές και κηδεμόνες ανήκουν στην οικεία θρησκευτική ομάδα, κατά κύριο λόγο δε στην Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία.

γ) Από την παρακολούθηση, διδασκαλία και εξέταση του εν λόγω μαθήματος δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής όλων των υπολοίπων μαθητών.

δ) Για την απαλλαγή τους αρκεί, αλλά και απαιτείται υπεύθυνη δήλωση προς το σχολείο με περιεχόμενο ότι ο μαθητής δεν επιθυμεί την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, επειδή δεν ανήκει στο ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα.

* Θεωρώ ότι ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος εκτός από την εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής και τον σχετικών εφαρμοστικών νόμων (π.χ 1566/85) προστατεύει και τα δικαιωμάτα των θρησκευτικών μειονοτήτων, αφού ο νόμος  προσφέρει δυνατότητα απαλλαγής. Αντιθέτως αν το μάθημα μετατραπεί σε  θρησκειολογικό-όπως θέλει ο Φίλης- στην πραγματικότητα θα επηρεάζεται υπερβολικά από την επικρατούσα θρησκεία, εκουσίως ή ακουσίως, και θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα αφού πλέον, ως μάθημα θρησκειολογίας,  θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές χωρίς δυνατότητα απαλλαγής για ετερόδοξους, αλλόθρησκους ή άθεους μαθητές/κηδεμόνες.


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: topika nea Καί ἕτερος «τόλμησε» (Γιάννης Λογοθέτης). Ἀπομένουν ἄλλοι 29...