diaxoristiko2

DIAHORISTIKO

farmakeia

DIAHORISTIKO

O KAIROS

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : «ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»

Μία νέα επίθεση κατά της απολογητικής της Εκκλησίας μας εξαπολύθηκε κατά την περίοδο 1993-1996 από τη Σαηεντόλοτζυ (στην Ελλάδα «Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσο­φίας Ελλάδος»  Κ.Ε.Φ.Ε.). Οι μεθοδεύσεις εκινούντο στο ίδιο επίπεδο της ανεντιμότητας.

 α) Οποίος ασκεί κριτική είναι «ναζιστής»

 Μια νέα προσπάθεια δυσφημήσεως της απολογητικής της Εκκλησίας, και απομονώσεώς μας από εκκλησιαστικούς φο­ρείς, πραγματοποιήθηκε το 1993 με δύο επιστολές. Η πρώ­τη από την κ. Κατερίνα Καραδήμα-Παρετζόγλου της UMan Hellas με επικεφαλίδα UMan International και η δεύτερη από το Κ.Ε.Φ.Ε. Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της 2ης επιστολής, με ημερομηνία 9-9-1993, που απευθύνεται προς τον Διευθυντή τού περιοδικού «Ο Εφημέριος»:

«Από τον Μάρτιο αυτού τού έτους εμφανίζεται στο πε­ριοδικό σας μία σειρά από άρθρα με τίτλο "Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπροστά στο πρόβλημα των αιρέσεων και της παραθρησκείας" τού π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου. Αυτή η σειρά άρθρων, με στοιχεία που προέρχονται από την Γερμανία, αναφέρεται πολύ συχνά στούς οργανισμούς της Σαηεντολογίας και τις δραστηριότητές τους, παρουσιά­ζοντας στοιχεία και δεδομένα με τελείως αλλοιωμένη και συκοφαντική μορφή. Όλη η σειρά των άρθρων προωθεί, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια, μία ρατσιστική εκστρατεία μίσους και προπαγάνδας, που ξεκινάει από την Γερμανία και απλώνεται σε όλον τον κόσμο.

Τα άρθρα αυτά (στηρίζονται σε τελείως αστήρικτες από­ψεις ανωνύμων ανθρώπων) και είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να πείσουν, ότι συγκε­κριμένες φιλοσοφικές ή θρησκευτικές ομάδες είναι επικίνδυ­νες, είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της Ναζιστικής προπαγάνδας 50 χρόνια πριν, για να πείσουν τον Γερμανικό λαό ότι οι Εβραίοι είναι επικίνδυνοι και πρέπει να διωχθούν!!! Αυτό, όπως γνωρίζετε, κατέληξε στον αφανισμό 2.000.000 ανθρώπων εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, πράγμα που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί σήμερα. Συγκεκριμένα τα ψευδή αυτά επιχειρήματα τότε και τώρα περιλαμβάνουν:

ότι η ενασχόληση με αυτές τις παραθρησκευτικές ομά­δες και ιδιαίτερα την Σαηεντολογία προκαλεί βλάβες στην ψυχική υγεία του ατόμου
ότι πρόκειται για καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση με κρυφούς σκοπούς
ότι αναζητά εξουσία και πλούτο
ότι προσπαθεί να διαβρώσει τον χώρο των επιχειρήσεων
ότι παραβιάζουν το δίκαιο
ότι δεν είναι πραγματικά θρησκευτικές ομάδες
ότι κακομεταχειρίζονται τα παιδιά.
Όπως θα δείτε από τα συνημμένα έντυπα, αυτά ακριβώς είναι τα επιχειρήματα αυτής της προπαγάνδας μίσους στην Γερμανία σήμερα εναντίον των Σαηεντολόγων αλλά και το 1939-40 εναντίον των Εβραίων. Είναι τα ίδια που παρου­σιάζει ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος μέσα από τα άρ­θρα του στο περιοδικό σας. Είναι τουλάχιστον λυπηρό να χρησιμοποιείται η Εκκλησία της Ελλάδος και τα επίσημα περιοδικά της σαν φορείς αυτής της επαίσχυντης θρησκευ­τικής προπαγάνδας μίσους στην χώρα μας, η οποία ξεκι­νάει από άτομα που με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατάφεραν να αιματοκυλήσουν τον πλανήτη στον αιώνα που ήδη δια­νύουμε.

Οι ανακρίβειες και τα ψέμματα που περιέχονται σε αυτά τα άρθρα είναι αναρίθμητα. Χαρακτηριστικά αναφέρω τα ακόλουθα:

σελ. 182. Οι Σαηεντολόγοι ακολουθούν επιστολές -κανονισμούς με τίτλο GungHo που σημαίνει σχηματίζω συμ­μορίες, προκειμένου να διαβρώσουν κοινωνικές ομάδες".

Όπως θα δείτε από την φωτοτυπία του επίσημου λεξικού της Σαηεντολογίας, GungHo σημαίνει "συγκεντρώνω μαζί, συσπειρώνω" στην Μανδαρινή διάλεκτο. Σημαίνει να συγκε­ντρώνεις άλλες ομάδες στην κοινότητα για να δουλέψουν για την βελτίωση της κοινωνίας και της περιοχής τους. Η αρχή πάνω στην οποία δουλεύουν οι ομάδες GungHo είναι: μία κοινωνία συσπειρωμένη μπορεί να κάνει μία καλύτερη κοι­νωνία για όλους. Προφανώς η λέξη δεν έχει τίποτα να κάνει με την λέξη «gung» που στά Αμερικάνικα σημαίνει «συμμορία».

 σελ. 182. "Οι κανονισμοί της Σαηεντολογίας είναι από­λυτα δεσμευτικοί και δεν επιτρέπουν μετατροπή".

Η αλήθεια βρίσκεται σε ένα άρθρο τού Ρόν Χάμπαρντ με τίτλο "Προσωπική Ακεραιότητα" που λέει "Τίποτα στην Διανοητική και την Σαηεντολογία δεν είναι αληθινό για εσένα, εκτός αν το έχεις παρατηρήσει και είναι αληθινό σύμ­φωνα με την δική σου παρατήρηση. Αυτό είναι όλο".

 σελ. 182 "Η Σαηεντολογία αποβλέπει στην πολιτική εξουσία".

Μπορείτε καθαρά να δείτε ότι στο κείμενο τού ίδιον τού ιδρυτή με τίτλο "Οι σκοποί της Σαηεντολογίας" αναφέρεται ότι η Σαηεντολογία δεν είναι πολιτική στη φύση της και προφανώς δεν έχει πολιτικούς σκοπούς. Οι σκοποί της ανα­φέρονται ξεκάθαρα στο σχετικό κείμενο το οποίο και σας επισυνάπτω.

Όπως γίνεται προφανές από τα ανωτέρω, η συνέχιση δημοσίευσης αυτών των άρθρων αποτελεί συκοφαντική δυ­σφήμηση και εξυπηρετεί σκοπούς που καμμία σχέση δεν έχουν με τις αρχές και τα πιστεύω της Εκκλησίας της Ελ­λάδος. Γι αυτό σας ζητούμε να δημοσιεύσετε αυτήν την επιστολή μας και να μην επιτρέψετε την συνέχιση αυτής της προπαγάνδας μίσους μέσα από το περιοδικό σας.»

     Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια της Σαηεντόλοτζυ να απομονώσει την απολογητική της Εκκλησίας μας από την ίδια την... Εκκλησία! Η άμυνα της εκκλησίας χαρακτηρίζε­ται εδώ «ρατσιστική εκστρατεία μίσους και προπαγάνδας» και παρομοιάζεται με τον διωγμό των Εβραίων στην ναζι­στική Γερμανία, «εξαιτίας των θρησκευτικών των πεποιθή­σεων»!

Στην πρώτη επιστολή η πρόεδρος της UMan Hellas την εμφανίζει ως UMan International (επιστολόχαρτο) και την ταυτίζει με την Scientology.

Το ότι η UMan Hellas αποτελεί υποοργάνωση της Sci­entology και έχει την αναφορά της στο Religious Techno­logy Center, (RTC  ιδρύθηκε στις 17-1-1982 στο LosAngeles), δηλαδή, κατά την ομολογία τού κέντρου αυτού στην «προστάτρια της θρησκείας της Scientology» (Tom Voltz, Scientology und (k)ein Ende, Diisseldorf, 1995, σ. 99), απο­δεικνύεται και από την αλληλογραφία του Chairman of the Board (προέδρου) τού RTC David Miscavige με την κυρία Καραδήμαπαρετζόγλου στη διεύθυνση της UMan Hellas (Κλεισόβης 12, Αθήνα). Ο Mister Miscavige στις 30.6.1994, γράφει στην κυρία Καραδήμα:

 «Αγαπητή Κατερίνα,

Ευχαριστώ για τις πιο πρόσφατες επιστολές σου αναφο­ρικά με την επιτυχία των προγραμμάτων σου στην τηλεόρα­ση, καθώς και για το πόσο δημοφιλές είναι το βίντεο σχετι­κά με το πως να κάνετε Διανοητική.

Η συνεχιζόμενη ανταπόκριση από το κοινό στο πρόγραμ­μά σου στην τηλεόραση είναι τρομακτική. Εσύ προσωπικά, οι PR I/C Αποστολή Αθήνας και η DSA Ελλάς είσαστε πραγματικά θαυμάσια ομάδα.

Επίσης πολύ καλά καμωμένο, το να επιτύχετε τόσο καλά αποτελέσματα στο παιδικό πρόγραμμα παρ' ότι είχατε ν' ανταγωνισθείτε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Με αυτόν τον ρυθμό σίγουρα θα βρεθείτε σύντομα σε μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς. Εκτιμώ το σταθερό σου ενδιαφέρον να διαδώσης την Σαηεντολογία και την Διανοητική σ' όλη την Ελλάδα. Συνέχισε!».

Σε άλλο έγγραφο αναφέρεται ότι η όλη ενέργεια γύρω από την παραπάνω επιστολή, αποτελεί «χειρισμό» του διευ­θυντού του περιοδικού «Ο Εφημέριος». Παρασιωπάται εντε­λώς ο σχολιασμός στο δικό μου άρθρο με τίτλο «Όσοι ασκούν κριτική είναι ναζιστές», στο οποίο εντάσσεται και η δημο­σίευση της επιστολής της κ. Καραδήμα και προβαίνει σε μία εντελώς αβάσιμη θριαμβολογία.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ότι η UMan Hellas άσκησε αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα ενα­ντίον μας, επειδή μεταξύ άλλων στο βιβλίο «Νεοφανείς αιρέ­σεις  Καταστροφικές λατρείες στο φως της Ορθοδοξίας» (Αθήνα 1995, σ. 193) αναφέρεται ότι η UMan Hellas είναι παρακλάδι της Scientology.

Επανερχόμενοι στο σχολιασμό της επιστολής της κ. Κα­ραδήμα, υπογραμμίζουμε ότι ο παραλληλισμός των διωγμών των Εβραίων στη ναζιστική Γερμανία, με την άσκηση κριτικής εναντίον της Scientology σήμερα, πέρα από το ότι είναι αυθαίρετος και «ναζιστικός», είναι και εντελώς «κακόγου­στος», διότι μέχρι το Δεκέμβριο τού 1995 ισχυριζόταν ότι δεν είναι θρησκεία! Αυτό όμως άλλαξε το Δεκέμβριο τού 1995 ιδιαίτερα με την έκδοση της εφημερίδας «Ελευθερία έκφρασης»: «Σαηεντολογία: Μία θρησκευτική φιλοσοφία που βοηθά τον συνάνθρωπο». «Στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο η Σαηεντολογία αναγνωρίζεται ως μία θρησκεία»· αυτοί είναι οι χαρακτηριστικοί τίτλοι δύο άρθρων που δημοσιεύο­νται σ' αυτό το έντυπο. Όλα δείχνουν πως το Los Angeles σύντομα θα ενοχοποιήσει κάποιους άλλοτε υπευθύνους τού Κ.Ε.Φ.Ε. πως τάχα αυτοί απέκρυψαν από το ελληνικό κοινό τη «μεγάλη αλήθεια»: ότι η Scientology είναι θρησκεία και αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα σωτηρίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα!

Όμως η έρευνα της εισαγγελικής αρχής απέδειξε ότι η αλλαγή του Δεκεμβρίου του 1995 σχεδιάστηκε, μεθοδεύτηκε και επιβλήθηκε από το διεθνές κέντρο της οργάνωσης.

Στην θεωρητική βάση, «οποίος ασκεί κριτική είναι ναζι­στής», στηρίζεται η εκστρατεία μίσους εναντίον μας μέχρι σήμερα.

Το ότι όντως η Σαηεντόλοτζυ κηρύττει μια αντίστροφη ηθική, προκαλεί ψυχικές βλάβες, είναι κερδοσκοπική επιχεί­ρηση, ζητά εξουσία και πλούτο, προσπαθεί να διαβρώσει επιχειρήσεις και όλους τους τομείς της ζωής, παραβιάζει τους νόμους και συνιστά γενικότερα απειλή, αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, αλλά έχει πολλαπλώς βεβαιωθεί από την πράξη και από επίσημους φορείς. Γι’ αυτό το θέμα παραπέμπομε στα βιβλία μας (Α. Αλεβιζόπουλου «Νεοφα­νείς Αιρέσεις  Καταστροφικές Λατρείες στο φως της Ορθοδοξίας», Αθήνα 1995 και «Ομάδες ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξο πίστη. Ολοκληρωτικές πνευματικές εξαρτήσεις. Σκηνικό  Αρνητικές Συνέπειες  Πανορθόδοξη αντιμετώπι­ση». Έκδοση: Ζ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ιερών Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, Αλίαρτος Βοιωτίας 20-26/9/1995).

β) Το «κυνήγι των μαγισσών»

Η αφορμή δόθηκε από τη δημοσίευση τού καταλόγου 127 ομάδων, τις οποίες η «Ε' Διορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντε­ταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας» (Ναύπακτος 1993) εθεώρησε ασυμβίβαστες με την πίστη της Ορθοδόξου Εκ­κλησίας (βλ. Διάλογος 1/1994 και «Ποιμαντική αντιμετώπι­ση των αιρέσεων και της παραθρησκείας», Επιμέλεια π. Α. Αλεβιζοπούλου, Αθήνα 1995, σ. 111-115). Η νέα «επίθεση» εκδηλώθηκε τον Ιούνιο τού 1994, κυρίως εν όψει της ΣΤ πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως, που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη.

Ο νομικός σύμβουλος του ελληνικού τμήματος της Σαηε­ντόλοτζυ (Κ.Ε.Φ.Ε.) και διευθυντής τού Department of Spe­cial Affairs (δηλαδή της μυστικής υπηρεσίας της Σαηεντόλο­τζυ στη χώρα μας), κ. Ηλίας Γρατσίας, σε επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με ημερομηνία 22.6.1994 "απαιτεί":

«Μια επαίσχυντη προπαγάνδα μισαλλοδοξίας διεξάγεται στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια από την Ορθόδοξη Εκκλησία σε βάρος ενός πλήθους φιλοσοφικών ομάδων, κέ­ντρων φυσικής διατροφής, εταιρειών συμβούλων επιχειρή­σεων, μέχρι και Συλλόγου Αναδόχων Οικογενειών.

Ο λόγος; Αυθαίρετα και επί τη βάσει τελείως αναληθών πληροφοριών έχουν βαφτιστεί "αιρετικές" από "αρμόδιο" τμήμα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και δυσφημούνται ασύ­στολα από το Γραφείο αυτό.

Η προσπάθεια αυτή θυμίζει άλλες εποχές, όπου το "κυ­νήγι μαγισσών" ανθούσε στην Ηπειρωτική Ευρώπη και όπου εξίσου αυθαίρετα κάποιος βαφτίζονταν "μάγος" και έμπαινε στην πυρά από το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής. Η διαφορά έγκειται μόνο στο ότι η σημερινή πυρά είναι η δυσμενής κοινή γνώμη που έντεχνα και σκόπιμα καθοδηγεί­ται από συγκεκριμένα άτομα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκ­κλησίας εναντίον καθ' όλα νομίμων Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών.

Καταλαβαίνετε το τεράστιο ηθικό δίλημμα που αυτά τα άτομα μπαίνουν να δεχτούν την συκοφαντία χωρίς καμμία αντίδραση με καταστροφικές συνέπειες για την τιμή και την υπόληψη τους ή να μηνύσουν κληρικούς από την ίδια τους την Εκκλησία. Το δίλημμα γίνεται πολύ πιο έντονο όταν μια τέτοια ενέργεια γίνεται κάτω από την αιγίδα τού ίδιου τού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος....

Ως εκ τούτου απαιτώ σαν Ορθόδοξος Χριστιανός (sic) να ασκήσετε όλη σας την επιρροή προς την ηγεσία της Εκκλη­σίας μας, να σταματήσει αυτή την μεσαιωνική προπαγάνδα μίσους, να αποσύρει από την κυκλοφορία τα συκοφαντικά βιβλία που επίσημα έχει εκδώσει για το θέμα αυτό και να απομακρύνει από τα τόσο ευαίσθητα πόστα τους τους συγκε­κριμένους Αδιάλλακτους κλινικούς, στους οποίους εμπι­στεύτηκε αυτό το έργο, ώστε να μην εκτίθεται η Εκκλησία μας διεθνώς».

Σχολιάζοντες παρατηρούμε ότι ο επιστολογράφος αποκρύ­πτει την ιδιότητα του Σαηεντολόγου και του αρχηγού της Σαηεντολογικής μυστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα (O.S.A.). Εμφανίζεται ως ορθόδοξος χριστιανός. Δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα και το καθήκον της Εκκλησίας «να εξετάζει τα πνεύματα», να προσδιορίζει την αληθινή θρησκευτική ταυτό­τητα των ομάδων εκείνων, οι οποίες παρουσιάζονται με ορθό­δοξο προσωπείο, παγιδεύουν Ορθόδοξους χριστιανούς και να προειδοποιεί το Ορθόδοξο ποίμνιο. Την πνευματική αυτή ερ­γασία χαρακτηρίζει μεσαίωνα και απαιτεί να σταματήσει και οι κληρικοί που ασκούν αυτή τη διακονία να απομακρυνθούν!

γ) Η πρόεδρος τού Κ.Ε.Φ.Ε.

Με την ίδια επιχειρηματολογία προσπαθεί να εξουδετε­ρώσει την απολογητική διακονία της Εκκλησίας μας και η τότε Πρόεδρος τού Κ.Ε.Φ.Ε. κυρία Μαρία Παρετζόγλου-Γκιμίση. Σε μακροσκελή επιστολή της (23.6.1994) απαιτεί χωρίς δισταγμό:

«Εκπροσωπώ ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο φιλοσο­φίας που σέβεται τους νόμους της χώρας, αλλά και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μελών και μη μελών του. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8.000 μέλη από όλα τα κοινωνικά στρώμα­τα και επίπεδα μόρφωσης. Επιτελούμε ένα θεάρεστο έργο, φέρνοντας την φιλοσοφία κοντύτερα στους ανθρώπους και βάζοντας την σε εφαρμογή στην δύσκολη δοκιμασία της καθημερινής ζωής.

Την τελευταία δεκαετία παρακολουθούμε με έκπληξη και πικρία την προσπάθεια ενός κληρικού της Ορθόδοξης Εκ­κλησίας, προϊστάμενου τού τμήματος καταπολέμησης "αιρέ­σεων" με το όνομα Αντ. Αλεβιζόπουλος να πείσει την ηγε­σία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και άλλους πολιτεια­κούς παράγοντες ότι αποτελούμε "αίρεση" και ότι το να μιλάμε για φιλοσοφία στη χώρα που γέννησε το όλο θέμα, αποτελεί "καταστροφική λατρεία".

Από τον ίδιο τον κληρικό ο τύπος, το κοινό, όλοι οι κληρικοί της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και φυσικά η ηγε­σία της Εκκλησίας μας και η πολιτική ηγεσία τού τόπου, τροφοδοτούνται με ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία για εμάς, αλλά και για 127 ακόμα άλλους οργανισμούς που μειώνουν την τιμή και την υπόληψή μας και μερικές φορές βάζουν εμπόδια στην λειτουργία μας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι ανάμεσα στους άλλους οργανι­σμούς περιλαμβάνεται ο Ελληνικός Σύλλογος Αναδόχων Οικογενειών, το Ανθρωπιστικό Κίνημα, ο Όμιλος Μελε­τών, το Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο Όλυμπος, η UMan Εταιρεία Συμβούλων Παραγωγικότητας  η Αθη­ναίων Εταιρεία για την Επιστήμη και την Ανάπτυξη τού Ανθρώπου, όλα τους νόμιμα κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά σωματεία και οργανισμοί. Κι όμως με πρόσφατη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος και άρθρα τού ανωτέρω κληρικού στις εφημερίδες, επιχειρείται μια ταύτι­ση αυτών των οργανισμών και άλλων ακόμα με τον σατανισμό!!

Αυτήν την στιγμή ο ίδιος κληρικός υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής οργανώνει συνέδριο στη Μυτιλήνη με θέμα "Μαγεία και Παραθρησκεία", όπου θα αποφασιστεί για άλλη μια φορά ότι οι ανωτέρω κοινωφελείς ομάδες είναι επικίνδυ­νες και αυτό θα κυκλοφορήσει στον Ελληνικό Τύπο....

Είναι πραγματικά δύσκολο το έργο τού κηρύγματος της αγάπης και ανεκτικότητας ακόμα και σήμερα, 1900 και πλέον χρόνια μετά την σταύρωση τού Κυρίου. Είναι όμως απαράδεκτο το έργο αυτό να σαμποτάρεται από τους ίδιους τους εκπροσώπους τού Κυρίου, γιατί τι άλλο δείχνουν τα έργα αυτού τού κληρικού, παρά ένα ευαγγέλιο μισαλλοδο­ξίας και σκότους. Το ίδιο ολισθηρό μονοπάτι προπαγάνδας μισαλλοδοξίας ακολουθήθηκε από την Ναζιστική Γερμανία για να οδηγήσει 6 εκατομμύρια Εβραίους στα κρεματόρια. Και υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις που δείχνουν ότι είναι ο ίδιος ο Ναζισμός που βρίσκεται πίσω από το έργο τού συγκε­κριμένου κληρικού.

Αυτό που είναι απαράδεκτο όμως είναι η ανοχή και σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριξη αυτής της προπαγάνδας από την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, την στιγμή που εσείς διακηρύττετε στον Βόσπορο και στο Ευρωκοινοβούλιο την θρησκευτική ελευθερία, συνεργασία και ανοχή. Αυτός είναι ο δρόμος που ο ίδιος ο Κύριος έδειξε. Η απομάκρυνση από αυτόν δεν είναι η αληθινή έννοια της "αίρεσης";...

Είναι θλιβερό να προωθείται η μισαλλοδοξία κάτω από το πρόσχημα της "διακονίας τού ποιμνίου" ή η συκοφαντία με το πρόσχημα της "άσκησης κριτικής". Και είναι ακόμα θλιβερότερο οι πραγματικοί λόγιοι και πνευματικοί ηγέτες της Ορθοδοξίας και τού τόπου μου να σιωπούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, να την δικαιολογούν η ακόμα και να υποτιμούν την σημασία της.

Γι’ αυτό..., σάς ζητώ, ως Ελληνίδα Χριστιανή (sic) και εκπρόσωπος των μελών τού σωματείου που προεδρεύω, να ασκήσετε όλη σας την επιρροή στην ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώστε να σταματήσει αυτή η προπα­γάνδα μίσους που γίνεται χωρίς καμμία διάκριση ενάντια στο Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδας και να απομακρυνθούν από τη θέση τους εκείνα τα άτομα που καλλιεργούν σκόπιμα και δραστήρια μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση στην πνευματική ζωή τού τόπου μου, σε τόσο πλήρη αντίθεση με αυτό που οι ίδιοι εκπροσωπούν».

Και εδώ αποκρύπτεται το θρησκευτικό πρόσωπο (Scien­tology Church) αυτής της παραθρησκείας. Η επιστολογρά­φος εμφανίζεται ως ορθόδοξη χριστιανή και κήρυκας της ανοχής, της συνεργασίας, της αγάπης. Το Κ.Ε.Φ.Ε. δεν είναι θρησκευτική ή αιρετική κίνηση, αλλά επιστήμη και φιλοσο­φία και σωματείο «κοινής ωφελείας»!! Γι’ αυτό και η δική μας κριτική αποτελεί «συκοφαντία και ναζισμό εκθέτει ανε­πανόρθωτα την Εκκλησία. Γι’ αυτό και η δραστηριότητα αυτή πρέπει να σταματήσει και εμείς να απομακρυνθούμε από τη θέση μας μέσα στην Εκκλησία»!

Η τότε πρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ε. θέτει υπό την προστα­σία της και όλες τις λοιπές οργανώσεις, που περιλαμβάνο­νται στον κατάλογο των ομάδων που κρίθηκαν ασυμβίβα­στες με την Ορθόδοξη πίστη. Μερικές από αυτές ένωσαν τη φωνή διαμαρτυρίας τους με τη φωνή της Σαηεντόλοτζυ. Μ' αυτές θα ασχοληθούμε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου.

δ) Η Γενική Διευθύντρια της UMan Hellas

Στο ίδιο επίπεδο, όπως άλλωστε αποδείξαμε, κινείται και η «επιχειρηματολογία» της κυρίας Κατερίνας Καραδήμα.

Κατ' αρχήν και με ημερομηνία 21.7.1993, η κ. Καραδήμα-Παρετζόγλου, σε επιστολόχαρτο της UMan Internation­al και με την ιδιότητα της γενικής διευθύντριας της UMan Hellas γράφει στον διευθυντή της εφημερίδας «Εκκλησια­στική Αλήθεια»:

«Με αφορμή το (ανυπόγραφο) δημοσίευμα της εφημερί­δας σας "Εκκλησιαστική Αλήθεια" στο φύλλο 363/1 Ιου­νίου 1993, σχετικά με την εταιρεία μας UMan Hellas, θα ήθελα να εκφράσω την αγανάκτησή μου για όσα αναληθή και συκοφαντικά αναφέρονται για τις δραστηριότητές μας. Σημειωτέον δε ότι δεν αναφέρετε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τις κατηγορίες που αναπτύσσετε.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας UMan Hellas Σύμβουλοι Παραγωγικότητας είναι μία αυτόνομη και νόμιμη εταιρεία και σαν τέτοια ουδεμία εξάρτηση έχει από το Κέντρο Εφαρ­μοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδας (Κ.Ε.Φ.Ε.) ή κάποιο άλλο σωματείο.

Το UTest είναι ένα τεστ που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από όλες τις εταιρείες UMan για πάνω από 11 χρόνια με εκπληκτικό, αποτελέσματα. Η ανταπόκριση των πελατών μας και οι ρυθμοί ανάπτυξης και επέκτασης της UMan είναι οι καλύτερες αποδείξεις τού έργου μας.

Όχι μόνο είναι τελείως αναληθές ότι το UTest έχει απα­γορευτεί στη Γερμανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα τού πλανήτη ως επικίνδυνο, αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται πα­γκοσμίως (και στη Γερμανία) από όλο και πιο ενθουσιασμέ­νους πελάτες.

Το απόσπασμα περί ηθικής από το έργο τού Ρον Χάμπαρντ είναι κακόβουλα αλλοιωμένο και αυτό διότι το πλή­ρες κείμενο αναφέρεται ξεκάθαρα σε τελείως διαφορετικά πράγματα άπ’ ότι το αλλοιωμένο απόσπασμα. Το πλήρες και σωστό κείμενο παρατίθεται σε συνημμένο αντίγραφο. Η έν­νοια της ηθικής όπως πραγματικά δίνεται από τον Ρον Χάμπαρντ, είναι ακριβώς εκείνη που εφαρμόζει στην πράξη και η Ορθόδοξη Εκκλησία!

Ο υπαινιγμός ότι η UMan παραβιάζει το νόμο για την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει καμμία υπόσταση. Ο Ελληνικός Νόμος περί επεξεργασίας πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρετε στο άρθρο σας, δεν έχει καμμία σχέση με τις υπηρεσίες μας. Για ενημέρωσή σας, σάς αναφέρουμε ότι στις καρτέλλες των αξιολογήσεων, όχι μόνο δεν αναγράφεται κανένα προσωπικό στοιχείο των ατόμων που αξιολογούμε, αλλά ούτε καν το ονοματεπώνυμό τους! Η αξιολόγηση γίνεται με την πλήρη συναίνεση των αξιολογουμένων ατόμων.

Σημειωτέον ότι μετά την αξιολόγηση τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται και στά ίδια τα αξιολογηθέντα άτομα σε προσωπική εμπιστευτική συνέντευξη διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας, όπου τους αναλύουμε και τους τρόπους που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία τους και να ενδυναμώσουν τα θετικά τους.

Είναι αυτονόητο ότι η αξιολόγηση αυτή απέχει ολοκλη­ρωτικά από το περιβόητο φακέλλωμα και γίνεται μόνο για τη βελτίωση των ατόμων και για τη τοποθέτηση τους σε πόστο της εταιρείας στο οποίο θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα και να νοιώθουν και οι ίδιοι πιο ικανοποιημένοι. Η αξιολόγηση ξεκινά από την ιεραρχία μιας εταιρείας μέχρι τα χαμηλά κλιμάκια και έτσι δεν παραβλέπεται κανένας. Οι ενθουσιασμένοι πελάτες μας και το προσωπικό τους είναι η καλύτερη απάντηση μας σ' αυτές τις επιθέσεις.

Προς απόδειξη της ανακρίβειας όλων των ισχυρισμών τού άρθρου σας, σάς επισυνάπτω τα κατά περίπτωση κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα. Ως εκ τούτου σάς καλώ να παραμεί­νετε πιστοί στην Χριστιανική Ηθική και Δεοντολογία (sic) και να δημοσιεύσετε την ανωτέρω επιστολή προς διόρθωση των ανακριβειών που δημοσιεύτηκαν στη Εφημερίδα σας. Είναι πραγματικά ανησυχητικό να δημοσιεύονται τέτοια κεί­μενα χωρίς τον ελαχιστότατο έλεγχο για την ακρίβεια των στοιχείων τους και την αξιοπιστία των πηγών σας και να εκτίθεται έτσι η Εκκλησία (sic). Σαν Γενικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της UMan Hellas επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση διόρθωση από μέρους σας».

Αποδείξαμε ήδη ότι η UMan Hellas δεν είναι ανεξάρτη­τη οργάνωση. Σ' αυτό το θέμα θα επανέλθουμε σε άλλο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. Παραπέμπουμε επίσης όσα ανα­φέραμε στο βιβλίο μας «Νεοφανείς Αιρέσεις  Καταστροφι­κές Λατρείες στο φως της Ορθοδοξίας» (Αθήνα 1995). Εκεί αποδεικνύουμε επίσης την αντίστροφη ηθική της Σαηεντόλοτζυ. Η ηθική αυτή, που αποτελεί τμήμα της «θρησκευτικής τεχνολογίας» προς εξουδετέρωση κάθε αντίθετης ή ξένης ιδεολογίας, δεν έχει βέβαια καμμία σχέση με την ηθική της Εκκλησίας μας· την ακυρώνει ολοκληρωτικά!

Από τα στοιχεία που παραθέτουμε σ' αυτό το βιβλίο, οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι η Σαηεντόλοτζυ φακελλώνει όχι μόνο τα μέλη της, αλλά και όσους τολμήσουν να ασχοληθούν μ' αυτήν. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε και από την έρευνα της αρμοδίας εισαγγελικής αρχής.

Το ότι η επιστολογράφος βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει την «αξιολόγηση» των συνεργατών μιας εταιρείας σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, αποδεικνύει τον κίνδυνο διαβρώσεως της οικονομίας της χώρας, για τον οποίο κάνουμε εκτενή λόγο στο βιβλίο μας «Νεοφανείς Αιρέσεις Καταστροφικές Λατρείες». Η απειλή αυτή έχει τρομακτικά ανησυχή­σει ξένες κυβερνήσεις.

Οσο για τον ισχυρισμό ότι δήθεν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων δεν γίνονται γνωστά, παραπέμπουμε στην επίσημη έκθεση της υπηρεσίας προστασίας των προσωπικών στοιχείων (Datenschutz) της κυβερνήσεως του Αμβούργου, η οποία αποδεικνύει το εντελώς αντίθετο.

Παραθέτουμε απόσπασμα από την Έκθεση τού έτους 1991 τού εντεταλμένου τού Datenschutz του Αμβούργου (2.7.1992 Aktenzeichen D 5/79.05):

«Μέσω της σχέσεως με τον εργοδότη με βάση το συμβό­λαιο άφ' ενός και τη διαδικασία μεσολάβησης για την πλή­ρωση της κενής θέσεως, την ηλικία (άνω/κάτω των 18 ετών) και το γεγονός άφ' έτερου, θα ήταν με την κατάλληλη προ­σπάθεια πολύ εύκολο, ας πούμε με ένα τηλεφώνημα στον εργοδότη ή στον καινούριο κάτοχο της θέσεως αυτής, να διαπιστωθεί το όνομα περί του οποίου πρόκειται» (βλ. F. W. Haack, Scientology, Dianetik una andere Hubbardismen, έκδ. Γ, Munchen 1993, σ. 20).

ε) «Σταματήστε την συνδιάσκεψη της Μυτιλήνης»!

Η κ. Καραδήμα, με επιστολή της προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος, τον πρωθυ­πουργό, τον πρόεδρο της Βουλής, προς διαφόρους Έλληνες Υπουργούς, οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα μαζικής ενημερώσεως, κ.ο.κ., με καθαρά φασιστικό ύφος, γράφει και απαιτεί:

«...Έτσι έρχεται η επομένη πρόσφατη δημοσίευση στις εφημερίδες όπου η UMan Hellas, εμφανίζεται σαν Αίρεση!!!! καθώς επίσης και η Σαηεντόλοτζυ μαζί με τους Σατανιστές και ένα σωρό άλλα σωματεία και χώροι και τον πατέρα Αλεβιζόπουλο, έτοιμο να ξαναζωντανέψει τον Με­σαίωνα στις μέρες μας......

«Ποιος κυβερνά λοιπόν;

Βρίσκομαι αντιμέτωπη με μια εκκλησία που έχει χάσει προ πολλού την Ηθική Της Παρουσία και μαζί και το ποίμνιό της, οι άδειες εκκλησίες το μαρτυρούν!

Έτσι λοιπόν αρνούμαι να ακολουθήσω αυτή την εκκλησία...

Να Πάρετε Εσείς Τώρα Το Μαστίγιο που δι­καιωματικά σάς το άφησε ο Κύριος και να καθαρίσετε τους χώρους.

Είναι καιρός οι Ναζί να φύγουν Μια Για Πάντα από τη χώρα μας.

Μας φτάνουν τα αιματοκυλίσματα και οι αδελφοκτονίες!...».

«Είναι καιρός να γεμίσουν ξανά οι εκκλησίες με ποίμνιο και όχι με φοβισμένα ζόμπι (sic). Είναι καιρός να καταλάβετε ότι η πραγματική πίστη εί­ναι αυτή που αποφασίζει ο καθένας και θα πρέπει να το σεβόμαστε. Και Μόνο Έτσι Θα Γεμίσουν Οι Εκκλησίες Ξανά. Διδάξτε Μας Το Σεβασμό Και Θα Τον Έχετε Πλουσιοπάροχα Πίσω! Έτσι λοιπόν σαν πολίτης αυτής της χώρας ζητώ: Να απομακρυνθεί το οποιοδήποτε φυλλάδιο που κεντρί­ζει μίση και φανατισμούς και κυρίως, Σταματήστε Την Συνδιάσκεψη Της Μυτιλήνης»!

στ) Η υπεύθυνη σεμιναρίων της UMan Hellas

Αναφέρουμε ακόμη μια επιστολή, λιγότερο «κομψή», που προέρχεται από μια Σαηεντολόγο, η οποία ταυτόχρονα είναι και υπεύθυνη σεμιναρίων της ίδιας οργάνωσης.

Στο κείμενο αυτό αποκαλύπτεται όλο το μίσος που εμπνέει η οργάνωση αυτή στους οπαδούς της για οποιονδήποτε ασκή­σει εναντίον της κριτική, ακόμη κι αν πρόκειται για ποιμένες που ανταποκρίνονται θετικά στο στοιχειώδες ποιμαντικό τους καθήκον, να κηρύττουν την εν Χριστώ ελπίδα και να οριοθε­τούν την ελπίδα αυτή έναντι τού «ευαγγελίου του Όφεως», δηλαδή έναντι του κηρύγματος της αυτοσωτηρίας. Έτσι η επιστολογράφος αναφέρει:

«Πρώτα άπ' όλα θα ήθελα να σάς πω, πως είμαι Χριστια­νή Ορθόδοξος και πιστεύω περισσότερο από τον καθένα στον Κύριο (sic). Αυτό φυσικά όμως, δεν μου απαγορεύει να είμαι Σαηεντολόγος. Όπως εγώ έτσι και τόσοι άλλοι Σαηεντολόγοι, το μόνο που θέλουμε και που πραγματικά προ­σπαθούμε να κάνουμε πραγματικότητα, είναι να υπάρξει αγάπη και ομόνοια πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη, αυτό που ήθελε και ο Χριστός με λίγα λόγια. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί που δεν τους συμφέρει η έννοια της αγάπης και της ειρήνης.

Αυτοί είναι οι φανεροί εχθροί, όπως οι Νεοναζί, οι έμπο­ροι ναρκωτικών και αυτούς μπορώ να τους καταλάβω, γιατί δεν τους συμφέρει ένας κόσμος χωρίς προβλήματα. Υπάρ­χουν όμως και κάποιοι άλλοι που λειτουργούν πάνω στις ίδιες γραμμές με τους προηγούμενους και το παράξενο είναι ότι ορισμένοι απ' αυτούς είναι οι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τι θράσος, πιστεύουν ότι είναι και οι εκπρόσωποι τού Κυρίου (sic).

Δεν θα μιλήσω με γενικότητες, αλλά θα αναφερθώ μόνο σε ένα όνομα, που οι πράξεις του τουλάχιστον δείχνουν ποιος πραγματικά είναι και που σε μια προηγούμενη ζωή θα πρέπει να ήταν ο Αρχιερέας της Ιεράς Εξέτασης. Φυσικά μιλάω για τον πάτερ Αλεβιζόπουλο. Ας μου επιτραπεί από σεβασμό προς τον Θεό να μην ξαναπροσφωνήσω αυτόν τον άνθρωπο "Πάτερ", γιατί μάλλον οι πράξεις του δείχνουν πως δεν αξίζει τον τίτλο αυτόν. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει θέσει τον εαυτό του υπέρ της αναβίωσης τού Μεσαιωνισμού και έχει μπερδέψει σε ποιόν αιώνα βρισκόμαστε.

Είναι ένα άτομο που ζει μέσα σε φαντασιώσεις, αφού αποκάλεσε τους Σαηεντολόγους Αιρετικούς. Αλήθεια, και τον Χριστό "Αιρετικό" δεν τον αποκάλεσαν κάποιοι άνθρω­ποι της Εκκλησίας; Με ποιο δικαίωμα τώρα αυτός ο κύριος κατηγορεί την Σαηεντολογία και την UMan Hellas σαν "Αίρεση"! Η Σαηεντολογία είναι μια επιστήμη ή μια φιλο­σοφία που έχει σαν σκοπό της να βοηθήσει τους ανθρώπους. Σε ένα τέτοιο έργο θα έπρεπε να βοηθήσει και ο κύριος Αλεβιζόπουλος, και όχι να κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι να διαλα­λεί το μίσος, κάτι που ο Κύριος δεν το ήθελε καθόλου. Αλήθεια, ποιόν Κύριο υπηρετεί; Να μια ερώτηση που θέλει απάντηση. Μα το κυριότερο από όλα, ποια συμφέροντα εξυ­πηρετεί; Σίγουρα όχι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ας μην ψάχνετε να βρείτε γιατί ο κόσμος δεν έρχεται στην Εκκλη­σία. Ψάξτε να βρείτε ποιος τους διώχνει από την Εκκλησία. Τι έχει να πει γι’αυτό ο "κύριος" Αλεβιζόπουλος; Γι’ αυτό..., αυτό που σάς ζητάω είναι να σταματήσετε το θέμα της Μυτιλήνης περί "Αιρέσεων", έτσι ώστε να πάψουν να υπάρ­χουν κακόβουλα και ψευδή δεδομένα γύρω από την Σαηε­ντολογία και την UMan Hellas».

Όλοι λοιπόν οι συντάκτες των παραπάνω κειμένων δια­μαρτύρονται, προβάλλοντες κυρίως την ιδιότητα (το προσω­πείο) τού Ορθοδόξου Χριστιανού και υπογραμμίζουν ότι με την ενημερωτική, ποιμαντική εργασία της Εκκλησίας μας έχουμε επιδοθεί σε ένα αδίστακτο διωγμό εναντίον «ορθοδό­ξων χριστιανών» και τους κατηγορούμε, ότι τάχα συνδέθη­καν με μία αίρεση, ενώ στην πραγματικότητα, όπως υποστη­ρίζουν οι Σαηεντολόγοι αυτοί, πρόκειται για κίνηση που δεν ασχολείται με θρησκευτικά ζητήματα, αλλά με επιστημονικά και φιλοσοφικά.

Οι Σαηεντολόγοι αγνοούν παντελώς ότι αυτή η ποιμαντι­κή εργασία δεν είναι άποψη ή υπόθεση και πρωτοβουλία ενός προσώπου, αλλά ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλη­σίας, η οποία, στά πλαίσια των Πανορθοδόξων Συνδιασκέ­ψεων, αντιμετωπίζει με ποιμαντικό τρόπο καθαρά ποιμαντικά προβλήματα. Ο π. Αλεβιζόπουλος δεν ενεργεί με βάση τις δικές του «μισαλλόδοξες» ή «ναζιστικές» μεθόδους, αλλά στο πνεύμα της εντολής που επίσημα έλαβε από την Ιερά Σύνοδο, να συντονίζει την πανορθόδοξη αυτή συνεργασία (περί αυτού βλ. βιβλίο μας: «Ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρέσεων και της παραθρησκείας», Αθήνα 1995 και «Ομά­δες ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη. Ολοκληρωτικές πνευματικές εξαρτήσεις», Αθήνα 1995).

ζ) Ο Rev. από την Αυστραλία

Τους τότε ισχυρισμούς ότι η Σαηεντόλοτζυ δεν είναι θρη­σκεία ή αίρεση, ήλθε να αναιρέσει ο «αιδεσιμώτατος» (Rev.) Henry Bartnik, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της «Church of Scientology Sidney Day» από την μακρυνή Αυστραλία (29.6.1994):

«Έμαθα ότι στην αρχή τού χρόνου, η Ορθόδοξη Εκκλη­σία στην Ελλάδα δημοσίευσε ένα φυλλάδιο ονομάζοντας "Αιρέσεις", την Εκκλησία της Σαηεντολογίας, την Ενωτική Εκκλησία, την Εκκλησία τού Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ήμερων, τα Παιδιά τού Θεού, την Θρη­σκεία Μπαχάϊ, όπως επίσης και μια μεγάλη σειρά από ομά­δες αυτοεξέλιξης και από πολιτικά σώματα μέχρι και "εργα­στήρια νεότητας" και σατανισμό. Όλα αυτά μαζί ενοποιήθη­καν και καθιερώθηκαν σαν πρακτικές εντελώς άσχετες με την θρησκεία. Ο τίτλος τού φυλλαδίου είναι: "Καταστροφι­κές Λατρείες".

Έμαθα επίσης ότι ένας Όρθόδοξος ιερέας, ονομαζόμενος Πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ετοίμασε ένα διορθόδοξο συνέδριο για την παραθρησκεία και τη μαγεία, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από 23-29 Ιουνίου 1994.

Από την θέση τού υπευθύνου του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Εκκλησίας της Σαηεντόλοτζυ στο Σίδνεϋ, ανησυχώ για τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες είναι ανακό­λουθες, υπό την έννοια της βελτίωσης κάθε πραγματικής ή φανταστικής κατάστασης και πράγματι τείνουν να είναι τε­λικά καταστροφικές για τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορες ομάδες της κοινωνίας....

Κατά την άποψή μου, αυτή η σειρά των γεγονότων χαρα­κτηρίζεται σαν εκστρατεία μισαλλοδοξίας, όχι μόνον ενα­ντίον θρησκευτικών ομάδων και πεποιθήσεων, αλλά και ενα­ντίον φιλοσοφικών ιδεών ή και νέων τρόπων σκέψης για τα πράγματα. Είναι κάτι το δυσοίωνο. Είναι μια άλλη εκδήλω­ση της γραμμής σκέψεως, η οποία προβάλλεται από γνω­στούς αντιαιρετικούς κύκλους και από ομάδες, οι οποίες ευνοούν "τη συμβουλευτική έξοδο" (όπως η «ADFI» στη Γαλλία, η «FA1R» στη Μεγάλη Βρεττανία, η «CAN» στις Ηνωμένες Πολιτείες), καθώς επίσης και νέες δεξιές ομάδες και οι συμπαθούντες τον Νεοναζισμό.

Η δική μας η Εκκλησία υποστηρίξει ότι είναι απαράδε­κτο για οποιαδήποτε θρησκεία σήμερα ανά τον κόσμο να επιτίθεται εναντίον πεποιθήσεων άλλων θρησκευτικών ομά­δων. (Rev.) Henry Bartnik».

Το «έγγραφο» αυτό της Church of Scientology Sydney αποκαλύπτει εντελώς το «θρησκευτικό πρόσωπο» της Σαηεντόλοτζυ και ο υπογράφων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι είναι κληρικός αυτής της «Εκκλησίας», την οποία χαρακτηρίζει ως our Church, «δική μας εκκλησία» και υπογραμμίζει έμμε­σα ότι πρόκειται για «άλλη θρησκεία».

Οι άνθρωποι της Σαηεντόλοτζυ στην Ελλάδα ξεκίνησαν διεθνή εκστρατεία σε βάρος μας με σκοπό να αφαιρέσουν το στοιχειώδες δικαίωμα και καθήκον των ποιμένων της Εκ­κλησίας μας να κηρύττουν το περιεχόμενο της Ορθοδόξου πίστεως και ελπίδος, να οριοθετούν την πίστη μας και να ενημερώνουν το κοινό για το τι είναι και τι δεν είναι Ορθό­δοξη πίστη και Ορθόδοξη ελπίδα. Την πολεμική αυτή θεμε­λίωσαν στην απόκρυψη τού αληθινού θρησκευτικού τους προσώπου και στην παραπλανητική θέση ότι η Σαηεντόλοτζυ είναι δήθεν επιστήμη, ενώ οι Έλληνες Σαηεντολόγοι είναι συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί!

Το γεγονός ότι Ορθόδοξοι ποιμένες διεκήρυξαν δημόσια ότι δεν μπορεί κανείς να είναι Σαηεντολόγος και Ορθόδοξος χριστιανός, γιατί τα δύο αυτά είναι ασυμβίβαστα και συνεπώς πρέπει κανείς ελεύθερα να διαλέγει ανάμεσα σ' αυτά, χαρακτηρίζεται:

Μεσαιωνική προπαγάνδα, μισαλλοδοξία, σκότος, αναλη­θής πληροφόρηση, δυσφήμηση, κυνήγι μαγισσών, μεσαιωνι­κή προπαγάνδα μίσους, συκοφαντία, ναζισμός, πράξη κατα­στροφική για τις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες της κοινωνίας.

Ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος χαρακτηρίζεται για τους ίδιους λόγους «μετενσάρκωση τού Αρχιερέα της Ιεράς Εξέ­τασης» (!!) και μάλιστα από Σαηεντολόγο, που ισχυρίζεται με έμφαση σε επιστολή προς Ορθόδοξο Πατριάρχη ότι είναι χριστιανή Όρθόδοξη και πιστεύει περισσότερο από κάθε άλ­λον, αγνοώντας προφανώς ότι η πίστη στην μετενσάρκωση είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την ιδιότητα ενός Ορθοδόξου χριστιανού.

Οι λοιποί εντεταλμένοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών δια θέματα αιρέσεων χαρακτηρίζονται «ναζί» και γι’ αυτό πρέ­πει να εκδιωχτούν από τη χώρα˙ η Εκκλησία πρέπει να τους αφαιρέσει κάθε αρμοδιότητα, να παύσει να τους ενισχύει και να τους ανέχεται, να τους απομονώσει και να τους αποβάλει από το σώμα της!

Ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουμε ότι σκόπιμα δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του βιβλίου «Καταστροφικές Λα­τρείες. Μία απειλή για την κοινωνία, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό μας» (Αθήνα 1994), δηλαδή το όνομα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Χριστοδούλου και αφήνεται να εννοηθεί ότι συγγραφέας και αυτού του βιβλίου είμαι εγώ!

Όλα αυτά αποδεικνύουν πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μορφή νεοναζιστικού μεσσιανισμού, που απειλεί όχι μόνο τα ατομικά δικαιώματα και τον πολιτισμό μας, αλλά και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

η) Τα μετά την Συνδιάσκεψη της Μυτιλήνης

Οι μεθοδεύσεις της Σαηεντόλοτζυ και της UMan έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που προσδοκούσαν οι επιστολογράφοι. Τελικά απέδειξαν την αδιαλλαξία και τον φασισμό της οργάνωσης. Γι’ αυτό και η όλη στρατηγική της διαφοροποιήθηκε.

1.Η αναδίπλωση της Διευθύντριας της UMan

Με ημερομηνία 14.7.1994 η κυρία Κατερίνα Καραδήμα, εκτελεστικός Διευθυντής της UMan Hellas μας γράφει:

«Αυτές τις ημέρες έφτασε στα χέρια μου ένα αντίγραφο τον τελευταίου τεύχους τού περιοδικού σας Διάλογος. Με έκπληξη παρατήρησα την προσπάθειά σας να με χρεώσε­τε φράσεις από την προσωπική μου επιστολή στον Οικουμε­νικό Πατριάρχη σε άλλες ομάδες τις οποίες κατ’ ουδένα τρόπο εκπροσωπώ. Σάς δηλώνω ότι εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου και έχω την πλήρη ευθύνη των δικών μου ενερ­γειών.

Επίσης είναι απαράδεκτη η ερμηνεία αποκομένου απο­σπάσματος της επιστολής μου ως τάχατε να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες Ορθοδόξους ιερείς. Φοβάμαι ότι πρέπει να ξαναδιαβάσετε με προσοχή το σύνολο της επιστο­λής μου, προτού καταλάβετε που αναφέρομαι. Άλλωστε ξέ­ρετε καλύτερα από τον καθένα ποιος Ορθόδοξος ιερέας συνδέεται με πρώην στελέχη ναζιστικών ομάδων.

Την ίδια απαράδεκτη τακτική αποσπασματικής παρένθεσης χρησιμοποιείτε και για τα γραπτά τού Ρον Χάμπαρντ. Αλήθεια, δεν συνειδητοποιείτε ότι κι εσείς εφαρμόζετε τον ορισμό της ηθικής τού Ρον Χάμπαρντ καθώς με τις ενέργειες σας αυτές προσπαθείτε να απομακρύνετε από το περιβάλλον σας την UMAN και τη φιλοσοφία τού Ρον Χάμπαρντ, που αυθαίρετα και ανακριβώς θεωρείτε ότι έχει αντίθετες προθέ­σεις με αυτές της Ορθοδοξίας; Που είναι λοιπόν η αντίστρο­φη ηθική;

Το να χρησιμοποιείτε τη θέση σας ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας μας και τις διασυνδέσεις σας με τον πανορθόδοξο χώρο αλλά και τη δυνατότητα σας να εκδίδετε αυτό το περιοδικό για να δυσφημείτε την εταιρεία μου, δείχνει τις απόψεις σας για τις ατομικές ελευθερίες.

Επιτέλους πρέπει να συνειδητοποιήσετε τα όρια μεταξύ κριτικής και συκοφαντίας. Το ότι είστε Ορθόδοξος ποιμένας δεν σάς δίνει το δικαίωμα να σκορπίζετε τριγύρω ψευδείς πληροφορίες για ομάδες που ποτέ δεν έχετε επισκεφτεί ή συνδιαλλαγεί απευθείας.

Αυτή η χρησιμοποίηση ανέντιμων μέσων για να προβάλ­λετε μια εσφαλμένη εικόνα επί μέρους γεγονότων, τα οποία παραποιείτε, παρουσιάζετε επιλεκτικά, μονόπλευρα ή γενικοποιημένα, με σκοπό τον εντυπωσιασμό τού οποιουδήποτε αναγνωστικού σας κοινού και ιδιαίτερα των υπευθύνων προ­σώπων τού εκκλησιαστικού, νομικού και πολιτικού κόσμου είναι απαράδεκτη για Ορθόδοξο ιερέα όπως εσείς.

Γι’ αυτό σάς καλώ 1) να διορθώσετε τις ανακρίβειες που δημοσιεύσατε όπως εκτίθενται ανωτέρω και να απέχετε από παρόμοιες ενέργειες ατό μέλλον και 2) να ξεκινήσετε έναν ειλικρινή διάλογο με όλες αυτές τις ομάδες που τόσο πολύ κατηγορείτε άδικα και θα εκπλαγείτε ίσως ευχάριστα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι και τόσο "επικίνδυνοι" όσο φοβάστε, ούτε έχουν τίποτε να μοιράσουν μαζί σας, αλλά είναι απλοί άνθρωποι που προσπαθούν να ακμάσουν και να προκόψουν με σεβασμό στους νόμους της χώρας...».

Σχολιάζοντες το κείμενο αυτό παρατηρούμε:

 Η επιστολογράφος, παρ' όλη την επίσημη ιδιότητά της, ισχυρίζεται ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις. Όμως επιβε­βαιώνει τη δική μας θέση περί αντίστροφης ηθικής τού L.R. Hubbard. Αν οι απόψεις της δεν συμφωνούν με τις θέσεις της Σαηεντόλοτζυ, τότε σύμφωνα με την Σαηεντολογική ηθική πρέπει να χαρακτηρισθούν «ανήθικες». Τούτο γιατί σύμφω­να με την «ηθική» της Σαηεντόλοτζυ, πρέπει κανείς, αν θέλει να είναι «ηθικός», να απομακρύνει από το περιβάλλον αντίθετες ή ξένες προθέσεις!

Σ' αυτήν την περίπτωση η κυρία Καραδήμα-Παρετζόγλου πρέπει να θεωρηθεί από τους «Αξιωματικούς Ηθικής» της Σαηεντόλοτζυ «αντιδραστικό άτομο» (SP), να υποβιβαστεί σε κατώτερη «κατάσταση ηθικής» να της αφαιρεθούν όλα τα αξιώματα και να υποστεί και άλλες κυρώσεις στα πλαίσια ειδικού για την περίπτωση της «προγράμματος χειρισμού». Θα ήταν «ανήθικο» να εκφράζει «προσωπικές απόψεις», οι οποίες είναι «ξένες» και δεν ταυτίζονται με τις προθέσεις της οργάνωσης!

 Η φράση «οι ναζί να φύγουν μια για πάντα από τη χώρα μας» δεν αναφέρεται στους λοιπούς Ορθοδόξους εντε­ταλμένους, αλλά μόνο στον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο!

Εδώ έχουμε την πρώτη «νύξη» περί της «ναζιστικής ιδιότητος» μου, πάνω στην οποία, όπως θα αναφέρουμε σε άλλο σημείο, μεθοδεύτηκε από την Σαηεντόλοτζυ η «έρευνα» της «Ελευθεροτυπίας» για να «ζωγραφιστεί» το πορτραίτο του ναζί  παπα Αντώνη!

Κατά τους επιστολογράφους, οι γονείς που δραστηριο­ποιούνται στους Συλλόγους Πρωτοβουλίας Γονέων για να βοηθήσουν τα παιδιά τους που έπεσαν θύματα της Σαηεντό­λοτζυ και άλλων νεοφανών αιρέσεων η να προειδοποιήσουν το κοινό, χαρακτηρίζονται «ανέντιμοι» και «ανήθικοι», κα­ταπιεστικά άτομα (=SP), ή ακόμη και «ναζί»!!! Σ' αυτούς τους «ναζί» ανήκουν, όπως είδαμε, η Πρωτοβουλία Γάλλων Γονέων (ADFI) που έφεραν το θέμα αυτό στο Ευρωκοινο­βούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η Πρωτοβουλία Άγγλων (FAIR) και Αμερικανών Γονέων (CAN), που χαρα­κτηρίζουν τις ομάδες αυτές «καταστροφικές λατρείες» και προσφέρουν πολύτιμη εργασία στον τομέα της ενημερώσεως του κοινού.

Όλες αυτές οι ομάδες, με το να ασκούν κριτική στη Σαηεντόλοτζυ, γίνονται «εγκληματικές» και παρεμποδίζουν τη σωτηρία της ανθρωπότητος, που μόνο τότε είναι δυνατή, όταν επικρατήσει η ιδεολογία της ομάδας αυτής!!

Οι ισχυρισμοί ότι διαδίδουμε ψευδείς πληροφορίες ή συ­κοφαντίες, χωρίς καν να αποδεικνύονται, δεν έχουν ουσια­στική αξία. Το ότι δεν ακολουθούμε την αντίστροφη ηθική τού L.R. Hubbard, δεν αποδεικνύεται μόνο από το γεγονός ότι δημοσιεύουμε αυτή την επιστολή με «αντίθετες προθέ­σεις» (με βάση αυτή την ηθική θα έπρεπε να τις απομακρύ­νουμε), αλλά και από το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε ειδι­κές Μυστικές Υπηρεσίες Ασφαλείας ή «Αξιωματικούς Ηθι­κής», γιατί τις μεθοδεύσεις και τις τεχνικές τους τις θεωρού­με ανήθικες- το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με βάση την ηθική του L.R. Hubbard.

Ήδη από ετών, με τα ποικίλα δικά μας ενυπόγραφα δημοσιεύματα και βιβλία, καλλιεργούμε τον ειλικρινή δημό­σιο διάλογο με τις «καταστροφικές λατρείες» και ευχαρι­στούμε την κυρία Καραδήμα που μας έδωσε την ευκαιρία να τον συνεχίσουμε.

2. Οι «πελάτες γνωστού συναδέλφου»

Οι άνθρωποι της Σαηεντόλοτζυ (Κ.Ε.Φ.Ε.), ακολουθούντες τις ντιρεκτίβες τού L.R.Hubbard, όπως εκτίθενται στα Policy Letter, στα άλλα εσωτερικά κείμενα της επιχείρησης και τις λεπτομερείς οδηγίες του ευρωπαϊκού (Κοπεγχάγη) και του παγκοσμίου (Λος Άντζελες) κέντρου της οργάνωσης (όπως αποδεικνύεται από έγγραφα), προσπάθησαν με την ίδια επιχειρηματολογία να δυσφημίσουν την ποιμαντική ερ­γασία της Εκκλησίας μας στον καθημερινό τύπο.

Ο κ. Ηλίας Γρατσίας, τότε αρχηγός των μυστικών υπη­ρεσιών της Σαηεντόλοτζυ στην Ελλάδα (D.S.A. Greece), γρά­φει σε δημοσιογράφο μεγάλης καθημερινής εφημερίδας, με ημερομηνία 7.7.1994:

«Παρακαλώ σημειώστε ότι η επιστολή δεν αναφέρεται μόνο στο συνέδριο της Μυτιλήνης αλλά κυρίως δίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το συνέδριο. Επίσης δεν στρέφεται εναντίον των συμμετεχόντων στο συνέδριο ή της Εκκλησίας εν γένει, αλλά εναντίον συγκεκριμένου ατόμου, για το οποίο έχω στοιχεία στα χέρια μου που δείχνουν την διασύνδεση του με Ναζιστική αίρεση στην Γερμανία!!!

Γνωρίζω ότι έχει κυκλοφορήσει Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου για το συνέδριο της Μυτιλήνης που καθυβρίζει το Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Καθώς αυτό το σωματείο είναι πελάτες γνωστού συναδέλφου μου, γνωρί­ζω ότι τα αναφερόμενα στο Δελτίο Τύπου για το Κ.Ε.Φ.Ε. είναι τελείως ψευδή και συκοφαντικά. Προς απόδειξη σάς στέλνω αντίγραφο της επιστολής του σωματείου στον Οικ. Πατριάρχη. Θα δείτε ότι πουθενά δεν χαρακτηρίζονται Ναζί οι συμμετέχοντες στο συνέδριο.

Επίσης εν αντιθέσει με τα ισχυριζόμενα στο Δελτίο Τύ­που, το Κ.Ε.Φ.Ε. υποστηρίζει δραστήρια τα ανθρώπινα δι­καιώματα και έχει δημιουργήσει Επιτροπή για τα Ανθρώπι­να Δικαιώματα που σύντομα θα αναγνωριστεί σαν Σωμα­τείο. Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δίκιο έχω όταν στην επιστολή μου μιλάω για "προπα­γάνδα μισαλλοδοξίας" από συγκεκριμένα άτομα της Εκκλη­σίας.

Αν διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις επιστολές και μου ζητήσετε στοιχεία, μπορείτε να έχετε συνταρακτικό υλικό για πάρα πολλά άρθρα....

Γνωρίζω από προσωπική επαφή και εμπειρία ότι ένα με­γάλο μέρος της κοινής γνώμης και άλλοι οργανισμοί ανθρω­πίνων δικαιωμάτων, φιλοσοφικά και κοινωνικά σωματεία ταυτίζονται με αυτές τις απόψεις που σάς διατυπώνω. Το ερώτημα είναι: Πως είναι δυνατόν η επίσημη Εκκλησία και μερίδα τού τύπου να μην βλέπουν το ολοφάνερο;».

Εδώ παρατηρούμε και πάλι την «αναδίπλωση». Όμως αυτό που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο αρχηγός των μυ­στικών υπηρεσιών της Σαηεντόλοτζυ στην Ελλάδα λέγει ότι «καθώς αυτό το σωματείο είναι πελάτες γνωστού συναδέλφου μου», γνωρίζει ότι οι πληροφορίες της Ιεράς Συνόδου για το Κ.Ε.Φ.Ε. είναι «τελείως ψευδείς και συκοφαντικές»!!

Σ' αυτή την επιστολή υπονοούνται διασυνδέσεις με άλλες νεοφανείς αιρέσεις και μία συνεργασία για την από κοινού εξουδετέρωση του «κοινού εχθρού»· μια ιδέα που βρήκε έκ­φραση σε ειδικό συνέδριο στο Ζάππειο, με συντονιστή τον κ. Τάκι Αλεξίου, κατά δήλωσή του, σουφιστή Δάσκαλο. Το συνέδριο αυτό συνεκλήθη, όπως αποδεικνύεται ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό.

3. Το «πιστό αντίγραφο τού Αλεβιζόπουλου»

Δημοσιογράφος άλλης μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδος δημοσίευσε ρεπορτάζ με τίτλο «Η τρομοκρατία των αιρέ­σεων». Η τότε πρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ε., σε επιστολή της ημε­ρομηνία 4-4-1995, έσπευσε να γράψει στο διευθυντή της εφημερίδος μεταξύ άλλων:

«Διαβάσαμε με προσοχή το άρθρο της κας... στις 2 Απρι­λίου σχετικά με το σωματείο μας και την Σαηεντολογία. Θα θέλαμε να θυμήσουμε ότι η κα... είναι γνωστή για την προκα­τάληψη με την οποία αντιμετωπίζει τις φιλοσοφικές κινήσεις στην Ελλάδα, και για τις τακτικές με τις οποίες συγκεντρώ­νει τα στοιχεία της... τελικά και να επιχειρήσει να μας μειώ­σει με παράθεση υποκειμενικών απόψεων εξ... Αμερικής!!

Ουδέποτε ήλθε σε επικοινωνία μαζί μας για να πάρει την δική μας απάντηση στα όσα της είχαν πει για εμάς και ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να μάθει από εμάς τους ίδιους ποιοί πραγματικά είμαστε και τι κάνουμε.

Η τακτική της, πιστό αντίγραφο της τακτικής τον π. Αντώνιου Αλεβιζόπουλου, που πάντα υπερασπίζεται σαν πνευματικό της πατέρα, ουδεμία σχέση έχει με την δημοσιο­γραφική δεοντολογία, καθώς δεν παρέχει κανένα εχέγγυο αντικειμενικότητας.

Όσον αφορά τον π. Αντ. Αλεβιζόπουλο θέλουμε να διευ­κρινίσουμε ότι ουδέποτε σαν σωματείο δεν προβήκαμε σε κανενός είδους χαρακτηρισμό σε βάρος του ή σε βάρος οποιον­δήποτε άλλον Ορθοδόξου κληρικού ή Έλληνα πολιτικού που έχει με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαστεί μαζί του. Ως εκ τούτου οι χαρακτηρισμοί "ναζιστής" ή "χουντικός" είναι διαπιστώσεις του ίδιου ή της κας... στο εν λόγω άρθρο της 2ας Απριλίου.

Σαν σωματείο ενδιαφερόμαστε μόνο για τις πράξεις των ανθρώπων, που με οποιοδήποτε τρόπο αναφέρονται σε εμάς, τις οποίες έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να κρίνουμε και επικρίνουμε, όταν αντιβαίνουν τους σκοπούς μας σαν σωμα­τείο, είναι εκτός της Ελληνορθόδοξης δεοντολογίας και μας βλάπτουν άδικα και απρόκλητα.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο της κας... χρησιμοποιού­νται για εμάς βαρύτατοι συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί, που έχουν αντιγραφεί από άρθρα του ίδιου τού κου Αλεβιζόπουλου και που είναι τελείως ανάρμοστοι στην ιδιότητα του ως κληρικού. Τονίζουμε ότι ο ίδιος ο κ. Αλεβιζόπουλος ουδέπο­τε έχει επικοινωνήσει μαζί μας ή έχει επισκεφτεί τον χώρο μας˙ ισχυρίζεται όμως ότι είναι ειδικός σχετικά με τις δρα­στηριότητες μας.

Αλλά ποιες είναι οι πηγές του: Κυρίως κάποιοι ελάχιστοι (μετριούνται ατά δάκτυλα τού ενός χεριού) δυσαρεστημένοι περαστικοί και επιπόλαια ενασχοληθέντες με τις δραστηριότητές μας και την φιλοσοφία τού Ρον Χάμπαρντ. Ανάμεσα στα χιλιάδες ένθερμα μέλη μας ο κ. Αλεβιζόπουλος προσπα­θεί να σχηματίσει αντικειμενική άποψη για εμάς, ρωτώντας όλους τους δυσαρεστημένους και μόνον. Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του όμως για την Σαηεντολογία προέρχεται από την Γερμανία και πολλές φο­ρές από επισήμους της Γερμανικής κυβέρνησης. Είναι εκπληκτική η ικανότητά του να εθελοτυφλεί μπρο­στά στον Ναζιστικής σύλληψης διωγμό των Σαηεντολόγων στην Γερμανία, όταν και το Στέιτ Ντηπάρτμεντ αλλά και η Επιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωμάτων τού ΟΗΕ στην ετήσια έκθεσή τους για το 1995 αφιέρωσαν σελίδες ολόκληρες για να εκφράσουν την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας για τις προκλητικότατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Γερμανική κυβέρνηση σε βάρος των Σαηεντολόγων Γερμανών πολιτών.

Προφανώς ο κ. Αλεβιζόπουλος ονειρεύεται και εργάζεται για μια παρόμοια αντιμετώπιση των Ελλήνων Σαηεντολό­γων όπως και στην Γερμανία και επομένως και σε μια αντί­στοιχη καταδίκη της χώρας μας από τον ΟΗΕ, για παραβία­ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πρότυπα της Ναζιστι­κής Γερμανίας τού '30-40.

Απορούμε ποιος πολίτης, δημοσιογράφος ή εφημερίδα θα τον ακολουθήσει σε αυτήν την καταστροφική πορεία. Όταν κανείς έχει κατανοήσει το πλαίσιο μέσα ατό οποίο κινείται ο π. Αλεβιζόπουλος, την άποψη τού οποίου αντι­γράφει η κα... ατό άρθρο της, μπορεί να κατανοήσει και την αλλοιωμένη και σκόπιμα αποσπασματική παράθεση φράσεων από το έργο τού Ρον Χάμπαρντ, ώστε να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις για τον ίδιο και για εμάς...»

Σχολιάζοντες το κείμενο αυτό παρατηρούμε ότι ο υπεύθυ­νος των μυστικών υπηρεσιών της Σαηεντόλοτζυ στη χώρα μας, αποκρύπτει συστηματικά το αληθινό πρόσωπο της οργά­νωσης και τις σχεδόν στρατιωτικές ιεραρχικές δομές της για τις οποίες κάνουμε λόγο στο βιβλίο μας «Νεοφανείς Αιρέσεις  Καταστροφικές Λατρείες» ή και σε άλλο κεφά­λαιο αυτού τού βιβλίου. Δίνει την εντύπωση ότι η «Mission» Ελλάς είναι ανεξάρτητη στη διδαχή της, δεν συμμερίζεται την αντίστροφη ηθική του παγκοσμίου Κέντρου της και τα στοιχεία «εξ Αμερικής» είναι άνευ σημασίας. Η ίδια ισχυ­ρίζεται με όλη τη σοβαρότητα ότι «ουδέποτε σαν σωματείο δεν προβήκαμε σε κανενός είδους χαρακτηρισμό σε βάρος του...»!!

Τα στοιχεία που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας από την εισαγγελική έρευνα μας οδηγούν στη σκέψη ότι πίσω από την όλη δυσφημιστική εκστρατεία εναντίον μας, πίσω από το άρθρο της «Ελευθεροτυπίας», για το οποίο γίνεται εκτενής λόγος σ' αυτό το βιβλίο, κρύβονται οι μυστικές υπη­ρεσίες της Σαεηντόλοτζυ. Αυτές κατασκεύασαν στα «εργα­στήριά» τους το παραμύθι περί «ναζιστή» και «χουντικού» παπα-Αντώνη.

Πέρα όμως από αυτό, το Κ.Ε.Φ.Ε., ύστερα από εντολή και αυστηρή καθοδήγηση του διεθνούς κέντρου των μυστι­κών υπηρεσιών της οργάνωσης, εξέδωσε και στα ελληνικά το έντυπο της: «Ελευθερία Έκφρασης» (Δεκέμβριος 1995) με κύριο στόχο το δικό μας εξευτελισμό και την εξουδετέρωση της άμυνας της Εκκλησίας μας.

«Ο αρχιτέκτονας τού μίσους» είναι ο τίτλος βασικού άρθρου αφιερωμένου σε μας στο οποίο επαναλαμβάνεται το παραπάνω παραμύθι. Πραγματικά αποτελεί θρασύτητα το να ισχυρίζεται η οργάνωση ότι το Κ.Ε.Φ.Ε. ουδέποτε προέβη σε κανενός είδους χαρακτηρισμό σε βάρος μας.

4. «Μυθοπλάστης διώκτης των "αιρέσεων"»

Χαρακτηριστικά είναι και τα ακόλουθα κείμενα του Κ.Ε.Φ.Ε., που εστάλησαν προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η επιστολή

Προς: Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αφορά: Πνευματική ελευθερία και Αντιαιρετικός Αγών

Άγιοι Πατέρες,

Αφού καταθέσουμε ενώπιον σας τον σεβασμό μας (sic) και την ειλικρινή διαβεβαίωση ότι κατανοούμε όλον τον σκε­πτικισμό που η Εκκλησία της Ελλάδος δεικνύει προς κάθε υπόπτου προελεύσεως κίνηση που έχει να κάνει με τον άν­θρωπο και τις μεταφυσικές του ανησυχίες, παίρνουμε το θάρρος να σάς απευθύνουμε αυτήν την επιστολή κατόπιν πολλής σκέψεως και με την πεποίθηση ότι έτσι θα συμβάλ­λουμε στην διάλυση παρεξηγήσεων που βλάπτουν τόσο τα πιστά στην Εκκλησία μέλη μας (sic), όσο και την Εκκλησία την ίδια.

Εσχάτως τόσο από την τηλεόραση όσο και από τον Τύπο, έχει ξεκινήσει μία δυσφημιστική εκστρατεία εις βάρος μας (τού Κ.Ε.Φ.Ε.) και της Σαηεντολογίας και Διανοητικής γενι­κότερα, με κύριο μοχλό, αν όχι και μοναδικό, τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο.

Ουδέποτε διανοηθήκαμε ότι εμείς τού Κ.Ε.Φ.Ε. αλλά και η Σαηεντολογία και Διανοητική γενικότερα, είναι υπεράνω κριτικής και έχει το απυρόβλητον. Απεναντίας, η διεθνής πρακτική απέδειξε ότι η Σαηεντολογία διήλθε εν μέσω πολ­λών σκοπέλων δυσπιστίας μέχρι να γίνει αποδεκτή. Είναι ίδιον της ανθρωπινής φύσεως να υποτιμά ή να υπερτιμά πριν τιμήσει και εκτιμήσει. Από την άλλη πλευρά κατανοού­με την πρόθεση της Εκκλησίας να περιχαρακώνει τον χώρο της και να τον διασφαλίζει από κάθε ψευδεπίγραφη οργά­νωση που παρασύρει το πλήρωμα της μακράν των κόλπων της.

Η κατανόηση όμως δεν κάνει την πίκρα μας λιγότερο οδυνηρή, όταν εισπράττουμε κατηγορίες αβάσιμες και μάλι­στα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προσέγγιση, που θα μας έδινε την ευκαιρία να εξηγήσουμε, να ενημερώσουμε και να άρουμε τις παρεξηγήσεις.

Η θλίψη μας είναι ακόμα βαθύτερη όταν οι ανεξέλεγκτες κατηγορίες εξικνούνται από ανθρώπους της Εκκλησίας, από τους οποίους δικαιολογημένα αναμένουμε άλλο ήθος και άλλο ύφος. Φαντασθείτε την οδύνη μας όταν από τηλεοράσεως, σε εκπομπή της ΤΗΛΕΤΩΡΑ, στην οποία ζητήσαμε να εκπρο­σωπηθούμε αλλά προσκρούσαμε σε λυσσώδη άρνηση εκ μέ­ρους τού διευθυντού τού καναλιού, που προφανώς ήθελε να διασφαλίσει το απυρόβλητο τού καλεσμένου του, ο οποίος συστηματικά αποφεύγει τον διάλογο, προτιμώντας να μονο­λογεί ανενόχλητος.

Παρακολουθήσαμε τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, να αναπτύσσει ως δημόσιος κατήγορος σοφιστείες και να εκθέτει χονδροειδείς ανακρίβειες εις βάρος μας. Η θλίψη ήταν διπλή, τόσο για τις συκοφαντίες εις βάρος μας, όσο και για την καταρράκωση της εικόνας της Εκκλησίας μας, η οποία ταυτιζόταν τις στιγμές εκείνες με τον πατέρα Αντώ­νιο Αλεβιζόπουλο.

Είναι πράγματι λυπηρό, εκπρόσωπος της Ορθοδόξου υμών Εκκλησίας από τηλεοράσεως να υιοθετεί αβίαστα, προκειμένου να μας βλάψει, το παραλήρημα μιας ψυχοπα­θούς Α. Τ., η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι "διεπίστωσε ότι έσφαλε εντασσόμενη στο σωματείο μας όταν, κάνοντας αναδρομή σε προηγούμενες ζωές της, είδε ότι ήταν η Παναγία!. Και ο πατήρ Αλεβιζόπουλος αντί να καυτηριάσει την βλασφημία, παρουσίασε την κα Τ. σαν αξιόπιστη μάρτυρα εις βάρος μας. Σημειωτέον ότι η κα Τ. υπήρξε μέλος μας δι’ ολίγον για να απομακρυνθεί χολωμένη, όταν της συνεστήθη να προσφύγει στις υπηρεσίες τού ψυχίατρου που την παρακολουθούσε, όπως η ίδια μας δήλωσε, από ηλικίας 14 ετών. Χωρίς να αρκεστεί σε αυτά ο πατέρας Αλεβιζόπουλος, προέβαλε και τον εξής ατράντα­χτο ισχυρισμό, προκειμένου να πείσει τους τηλεθεατές ότι είμαστε Σατανιστές. Ενισχύουμε είπε την αυτοπεποίθηση των μελών μας, δηλαδή τον εγωισμό τους. Ο Εωσφόρος εξέπεσε λόγω εγωισμού, συνεπώς είμαστε Σατανιστές!! Το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι!

Όλα αυτά θα ήταν φαιδρά αν δεν προέρχονταν από στόματος εκπροσώπου της Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας με το κύρος που τον περιβάλλει μπορεί να δώσει κύρος σ' οποία απιθανότητα εκθέσει, αφαιρώντας όμως ένα ανάλογο κομμάτι από το κύρος της Εκκλησίας και εκεί είναι το λυπηρόν της ιστορίας.

Από την άλλη πλευρά σκεφτείτε τα 5000 μέλη μας και τις οικογένειες τους πως αντίκρυσαν τους φίλους και το εργασιακό τους περιβάλλον την επομένη της εκπομπής με την "ρετσινιά" του Σατανιστή. Πραγματικό κοινωνικό πρό­βλημα και πάμπολλα οικογενειακά δράματα, τα οποία δεν παρέλειψε ο πατήρ Αλεβιζόπουλος να παρουσιάσει από τη­λεοράσεως, αποδίδοντας τα στο Κ.Ε.Φ.Ε.

Τρομοκρατημένοι γονείς  πως να μην είναι άλλωστε, αφού η κα Τ. τους είπε ότι οι Σαηεντολόγοι πετούν τα παιδιά τους σαν τροφή στα ψάρια ή τα δίνουν σε εξωγήι­νους!  οι οποίοι δηλώνουν ότι έχασαν τα παιδιά τους. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 30 ετών και παραπονούνται ότι έχασαν τους γονείς τους από τότε που δέχτηκαν επισκέψεις τού πατρός Αλεβιζόπουλου και της προστατευόμενης του κας Τ.

Σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, έχοντας ενστερνισθεί πλήρως την γερμανοκίνητη, υπόπτου προελεύσεως και σκο­πού (κακές επιρροές η αφέλεια;) ψευδολόγο συκοφαντική προπαγάνδα εις βάρος των Σαηεντολόγων, προέβη σε δημο­σίευση άρθρον στο περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ που εκδίδει, όπου παραποιώντας τα στοιχεία μιας συνεντεύξεως ατό Γερμανικό (πάντα) κανάλι Report, παρενέβη μυθοπλαστικά και δημιούρ­γησε μια άνευ προηγουμένου ιστορία πολιτικής φαντασίας όπου δήθεν οι Σαηεντολόγοι έχουν σκοπό να ενώσουν τα Βαλκάνια σ' ένα κράτος με το όνομα Bulgravia! Η απίθανη αυτή ιστορία αναδημοσιεύθηκε αυτούσια στην εφημερίδα "Απογευματινή" και απετέλεσε μέχρι και αντικείμενο επε­ρώτησης στη Βουλή (Αλλοίμονο, στην Ελλάδα ζούμε- θα έμπαινε κανείς στον κόπο να διασταυρώσει πληροφορίες;). Στην δημοσίευση αυτή απαντήσαμε με εξώδικο προς την εφημερίδα, το κείμενο τού οποίου σάς επισυνάπτουμε προς γνώση σας.

Άγιοι Πατέρες, επαναλαμβάνουμε ότι ουδέποτε αρνηθή­καμε την κριτική και τον διάλογο. Είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε τόσο κριτική όσο και υποδείξεις για τα τυχόν λάθη μας. Διακαώς επιθυμούμε να μας δοθεί η δυνατότητα, μιας και η Εκκλησία ενδιαφέρεται για μας, να διευκρινήσουμε και να εξηγήσουμε τι είναι η Σαηεντολογία και η Διανοητι­κή, να τεθούμε υπό την κρίσιν Σας και να ακούσουμε τις συμβουλές Σας και είμαστε διατεθειμένοι να σάς παράσχου­με κάθε πληροφορία και όλο το υλικό που Σεις θα κρίνετε αναγκαίο για να σχηματίζετε γνώμη. Δεν είμαστε θρησκεία, δεν είμαστε, πολλώ μάλλον, αίρεση. Η ένταξη σε θρησκεία είναι μια συνειδησιακή κατάσταση, που λείπει από τα μέλη μας που έχουν συνείδηση χριστιανική ορθόδοξη (sic). Η θρησκεία προϋποθέτει Δόγμα. Ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ερωτηθείς να προσδιορίσει το Δόγμα των Σαηεντολόγων, παρέκαμψε εντέχνως την ερώτηση διότι απλούστατα δεν υφίσταται τοιούτον τι.

Επειδή νομιμοποιούμεθα να αιτήσουμε την ποινική του δίωξη ή και να προσφύγουμε εναντίον του αστικώς, αλλά δεν το πράξαμε σεβόμενοι το σχήμα και τον χώρο που εκ­προσωπεί, αλλά ταυτόχρονα δεν είμεθα διατεθειμένοι ως άτομα πλέον να δεχόμεθα εισβολές ατά σπίτια μας από διαφόρους τού είδους της κας Τ., οι οποίοι πληροφορούν τους οικείους μας ότι είμαστε όργανα τού Σατανά, των εξωγήινων και ό,τι άλλο εξωφρενικό, διαταράσσοντας την οικογενειακή μας γα­λήνη, γι’ αυτό σας παρακαλούμε να ανακαλέσετε στην τάξη τον συγκεκριμένο ιερέα και να τού υποδείξετε τα όρια ανά­μεσα στην καλόπιστη κριτική και την συκοφαντική δυσφή­μηση, εις τρόπον ώστε και η ειρήνη των οικογενειών μας να αποκατασταθεί και το τρωθέν κύρος της Εκκλησίας να προ­στατευθεί.

Πάντα στην διάθεσίν σας μετά τιμής και σεβασμού

 Για το Κ.Ε.Φ.Ε. Μαρία Γκιμίση-Παρετζόγλου, Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου».

Και στο κείμενο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να πα­ρουσιασθεί η άμυνα της Εκκλησίας ως ενέργεια που μειώνει το κύρος της και την εκθέτει ακόμη και στα μέλη της!

«Ενδιαφέρον» παρουσιάζουν τα «επιχειρήματα» εναντίον της Α.Τ., πρώην ανωτάτου στελέχους της οργάνωσης. Παρα­δέχονται ότι στο Κ.Ε.Φ.Ε., προφανώς κατά τις τεχνικές Audit­ing γίνονται «αναδρομές σε προηγούμενες ζωές», ότι δηλα­δή οι πρακτικές της Σαηεντόλοτζυ προϋποθέτουν την αντι­χριστιανική δοξασία της μετενσάρκωσης. Μάλιστα οι τεχνι­κές αυτές υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να οδηγήσουν ακόμη και σε ανεξέλεγκτες ψυχικές καταστάσεις (βλ. βιβλίο μας «Νεοφανείς Αιρέσεις  Καταστροφικές Λατρείες» Αθήνα 1995).

Σε κείμενο της Οργάνωσης FACT NET Inc, USA με τίτλο Death, Psychosis, and Scientology υπογραμμίζεται ότι πολλά άτομα στη Σαηεντόλοτζυ αυτοκτονούν. Μεταξύ αυ­τών αναφέρεται η περίπτωση του Κουέντιν Χάμπαρντ, γιου του «μεσσία», της Σαηεντόλοτζυ που έφθασε σε «βαθμό εξέλιξης» ΟΤ 7. Αυτοκτόνησε το 1977.

Αναφέρεται επίσης σειρά αυτοκτονιών και μέσα από το Κέντρο της Σαηεντόλοτζυ. Άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια τού λεγομένου σεμιναρίου «αποκάθαρσης» και στη διάρκεια τού Auditing στην Καλιφόρνια, στο λεγόμενο Flag, ενώ άλ­λοι κατέληξαν στο ψυχιατρείο.

Φαίνεται ότι οι αυτοκτονίες είναι συχνό φαινόμενο στο χώρο της Σαηεντόλοτζυ, και αυτό γίνεται έμμεσα αποδεκτό και από το ίδιο το Κ.Ε.Φ.Ε. Γιατί, πως αλλιώς να ερμηνευθεί η ανεύρεση υπευθύνων δηλώσεων των μελών-θυμάτων του Κ.Ε.Φ.Ε., που δημοσιεύθηκαν και στον τύπο, με τις οποίες το Κ.Ε.Φ.Ε. υποχρεώνει τα μέλη του να το απαλλάξουν από τις ευθύνες για τυχόν αυτοκτονία τους: «...εθελοντικά συμμε­τέχω στις δραστηριότητες της διαδικασίας αποκάθαρσης, με γνώση του δυνητικού κινδύνου που ενυπάρχει και με το παρόν συμφωνώ να αναλάβω οποιοδήποτε και όλους τους κινδύνους του τραυματισμού, απώλειας η καταστροφής.... Με το παρόν συμφωνώ ότι εγώ, οι κληρονόμοι μου, οι έχο­ντες την επιμέλεια μου, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι μου και εντολοδόχοι μου, δεν θα εγείρουν αξίωση εναντίον, εναγά­γουν, επιτεθούν στην περιουσία του ή μηνύσουν το Κ.Ε.Φ.Ε. ή οποιονδήποτε οργανισμό Σαηεντολογίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό» (βλ. και φωτοαντίγραφα τέτοιων υπευθύνων δηλώσεων τού Ν. 1599/1986, εφημερίδα «Έθνος» 18.10.1995).

Αλλά και ο ισχυρισμός της οργάνωσης, ότι συνέστησε στην κυρία Α.Τ. να αναζητήσει τον ψυχίατρό της δεν είναι δυνατόν να έχει βάση, γιατί οι ψυχίατροι βρίσκονται στο στόχαστρο της Σαηεντόλοτζυ. Μάλιστα ιδρύθηκε και ειδική «Εταιρεία εναντίον της ψυχικής βιαιοπραγίας», που εκδίδει και δικό της περιοδικό, με τίτλο «Menschenrechte Aktuell». Κατά την αντίληψη της «η ψυχιατρική σκοτώνει την ψυχή» και αυτό που μένει είναι: «κατάργηση της ψυχιατρικής... Πολλοί εγκληματίες του Κ' αιώνα, πριν από τα εγκλήματα τους, βρίσκονταν σε ψυχιατρική θεραπεία.... Τα θύματα της ψυχιατρικής είναι ατελείωτα» (Menschenrechte Aktuell 1/ 1986, σ.7, F.W. Haack, Scientology, Dianetik und andere Hubbardismen, Miinchen 1990, σ.63).

Στη γερμανική έκδοση του έντυπου «Ελευθερία» («Freiheit»), που εκδίδεται ως περιοδικό από τη «Διεθνή Εκκλησία της Σαηεντολογίας», από το έτος 1972, στο έγ­χρωμο εξώφυλλο του τεύχους του 1995, δημοσιεύεται σκίτσο φρικτού τέρατος με ανοικτό στόμα και φοβερά δόντια έτοιμο να κατασπαράξει ό,τι βρεθεί μπροστά του. Η λεζάντα του εξωφύλλου αναφέρει: «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: το ύπουλο τέρας που ξεσκίζει σε κομμάτια και πάλι τη Γερμανία»!!

Για ένα διάστημα, η οργάνωση Citizens Commision on Human Rights που αποτελεί παρακλάδι της Σαηεντόλοτζυ, πραγματοποιούσε τακτικές εκπομπές (πληρωμένες) σε αθη­ναϊκό ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Αλλά η οργάνωση φθάνει ακόμη και στο σημείο να μεθο­δεύσει το κλείσιμο επικινδύνων «εχθρών» ακόμη και στο ψυχιατρείο. Ένα τέτοιο περιστατικό αναφέρει η ψυχίατρος Margaret Thaler Singer στο βιβλίο της Cults in our Midst. The Hidden Menace in our every day Lives («Λατρείες ανά­μεσά μας. Η κρυμμένη απειλή στην καθημερινή μας ζωή», σ.228-229):

Η συγγραφέας Paulette Cooper πέρασε έναν «εφιάλτη» μετά από 19 αγωγές που έκανε η Σαηεντολογία εναντίον της για ένα της βιβλίο «Το Σκάνδαλο της Σαηεντολογίας» που έγραψε και εξέδωσε το 1971. Η Κούπερ και ο έκδοτης της έλαβαν ξεχωριστές αγωγές, αλλά ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, Αγγλία, Καναδά και Αυστραλία.

Όπως έγραψαν 2 συγγραφείς:

«Σύμφωνα με έγγραφα που ανεκαλύφθησαν αργότερα στα αρχεία της Σαηεντολογίας στη Νέα Υόρκη, η επιχείρηση "ξεκάντε την" (Operation Freak  Oui) είχε ως σκοπό να βάλει την Πωλέτ Κούπερ στο ψυχιατρείο ή στη φυλακή ή να την κτυπήσει τόσο σκληρά ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις της». Μεταξύ των σχεδίων ήταν να κάνουν εκφοβιστικά βομβιστικά τηλεφωνήματα σε Αραβικά Προξενεία της Νέας Υόρκης βάζοντας ένα άλλο μέλος της Σαηεντολογίας που είχε παρόμοια φωνή με της Κούπερ να μιλάει στο τηλέφωνο, και να γράφουν απειλητικά γράμματα στα προσωπικά χαρ­τιά της Κούπερ που της τα είχαν κλέψει και είχαν τα δακτυ­λικά της αποτυπώματα.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η καταδίκη της Κούπερ από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Ενόρκων. Αυτές οι κατηγορίες τελικά απεσύρθησαν το 1975, όταν η Κούπερ δέχθηκε να πάρει το Τέστ του sodium pentothal (ορό της αλήθειας) για να βεβαιώσει την αθωότητά της. Τότε όμως η Κούπερ είχε φθάσει να ζυγίζει μόνο 83 λίβρες δηλαδή 38 κιλά!!

Δεν χρειάζεται να σημειώσουμε ότι αυτά που αναφέρο­νται στα παιδιά, στα ψάρια και στους εξωγήινους είναι μυθεύματα, τα οποία ίσως αποσκοπούν να ενισχύσουν την θέση, ότι τόσο η κ. AT. όσο και ο π. Αλεβιζόπουλος είναι παρανοϊκοί και ισχυρίζονται παρανοϊκά πράγματα.

Κατά την έρευνα της εισαγγελικής αρχής στο Κ.Ε.Φ.Ε., μέσα στο «Φάκελλο Αλεβιζόπουλος» βρέθηκε και μια «Ανα­φορά για το ψυχιατρικό ιστορικό του Αλεβιζόπουλου 10.2.1995», που προφανώς κατασκεύασαν οι μυστικοί πρά­κτορες της Σαηεντόλοτζυ για τον «πλέον επικίνδυνο εχθρό» στον ευρύτερο Ορθόδοξο χώρο. Αλλά γί αυτό θα κάνουμε λόγο σε άλλο σημείο αυτού του βιβλίου.

Η Σαηεντόλοτζυ, πιστή στην πάγια τακτική της να αντι­στρέφει τα πράγματα, πάντοτε με βάση την αντίστροφη ηθική της, ισχυρίζεται ότι δεν είναι εκείνη που χωρίζει τα παιδιά από τους γονείς, αλλά εμείς, που «χωρίζουμε τους γονείς από τα παιδιά»!!

Δεν επισκεφθήκαμε εμείς τις οικογένειες των θυμάτων της Σαηεντόλοτζυ. Οι γονείς ήλθαν σε μας, στο Συμβουλευ­τικό Σταθμό και μας κατήγγειλαν ότι αλλοιώθηκε η προσω­πικότητα των παιδιών τους σ' αυτή την Οργάνωση. Και τώρα η Σαηεντόλοτζυ υποστηρίζει ότι εμείς γίναμε αιτία να χάσουν τα παιδιά τους γονείς!

Με περισσή υποκρισία το Κ.Ε.Φ.Ε. δηλώνει ότι είναι πρό­θυμο να μας παρέχει κάθε πληροφορία για τη Σαηεντόλοτζυ και υπογραμμίζει ότι δεν είναι θρησκεία γιατί δεν έχει «δόγ­ματα». Από πότε η οργάνωση αυτή είναι πρόθυμη να μιλή­σει για τον εαυτό της; «Δεν μιλάμε ποτέ για μας, μόνο γι’ αυτούς», λέγει ο Χάμπαρτ, και υπογραμμίζει στον ειδικό Κώδικα για Σαηεντολόγους ότι η ομάδα αυτή δεν κάνει ανακοινώσεις στον τύπο για τη Σαηεντόλοτζυ.

Όμως σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους ισχυρισμούς της Σαηεντόλοτζυ ότι δεν είναι θρησκεία, πρέπει να πούμε πως σε άλλες χώρες προσπαθεί ακόμη και με δικαστικά μέσα να επιβάλει την άποψη ότι όντως είναι θρησκεία!

«Στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο η Σαηεντολογία αναγνωρίζεται ως μια θρησκεία». Αυτός είναι ο τίτλος άρ­θρου στην εφημερίδα «Ελευθερία Έκφρασης» που εξέδωσε το Κ.Ε.Φ.Ε. το Δεκέμβριο του 1995.

«Μια μακριά αλυσίδα δικαστικών αποφάσεων, μελετών και άλλων επισήμων αναγνωρίσεων καλύπτει ολόκληρη την υφήλιο», αναφέρεται σε υπότιτλο του άρθρου. Αυτό βέβαια αποτελεί μία νέα αντιστροφή των πραγματικών γεγονότων, γιατί συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Υπάρχουν αποφάσεις ομοσπονδιακών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις οποίες δεν θεωρείται η Σαηεντόλοτζυ ως αναγνωρισμένη θρησκεία και εντάσσεται στην κατηγορία των εμπορικών επιχειρήσεων.

Αναφέρουμε ενδεικτικά δύο αποφάσεις των ανωτάτων γερμανικών δικαστηρίων, που εκδόθηκαν το 1995:

Η μία είναι του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστη­ρίου και εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1995 (BVerwG IB 205.93, και η άλλη του Ομοσπονδιακού Εργατικού Δικα­στηρίου από 2.3.1995 (Bundesarbeitsgericht 5. Senat, Aktenzeichen: 5 AZB 21/94).

Το Κ.Ε.Φ.Ε και οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών δεν παραλείπουν να μιλούν σε κάθε περίπτωση για «ανθρώπινα δικαιώματα» και για την υπεράσπισή τους. Τούτο γιατί επι­διώκουν να ταυτίσουν την εναντίον τους κριτική με «διωγμό θρησκευτικών μειονοτήτων». Γι’ αυτό το λόγο και για άλλους λόγους η Σαηεντόλοτζυ δεν διστάζει να αυτοχαρακτηρισθεί «θρησκεία» και «Εκκλησία» (Scientology Church). Σε εσω­τερικό έντυπο υπογραμμίζεται:

«Επειδή η ουσία της Σαηεντόλοτζυ είναι θρησκευτική, είναι ανάγκη να υπάρχει μία εξήγηση της θρησκευτικής -ιστορικής της αρχής, ώστε να γίνει μ' αυτό τον τρόπο εμφανής και να ενταχθεί στις κατευθύνσεις των ανθρώπων της φιλοσοφικής και θρησκευτικής σκέψης των τελευταίων δέκα χιλιάδων ετών  μιας παράδοσης που αναφέρεται στην ψυχή ή στο πνεύμα και στη λύση του αινίγματος της ζωής» (Der Hindergrund und die Zeremonien der Scientology Kirche, έκδ. The Church of Scientology of California World Wide 1973, σ. 8).

Όχι μόνο υπάρχει το Σαηεντολογικό δόγμα (οποίο και να είναι αυτό που εννοείται εδώ), αλλά η κίνηση αυτή ισχυ­ρίζεται ότι αυτό το δόγμα εντάσσεται στην παράδοση δέκα χιλιάδων ετών!

θ) Το εξώδικο

Παραθέτουμε στη συνέχεια απόσπασμα από το «εξώδι­κο» προς την «Απογευματινή», με ημερομηνία 6.6.1995:

«Είναι λυπηρό όταν μία μεγάλη εφημερίδα με ιστορία όπως η δίκη σας αναγράφει αυτούσιο και αναδημοσιεύει το κείμενο ενός προπαγανδιστικού εντύπου όπως είναι το πε­ριοδικό "Διάλογος" το οποίο εκδίδει ο γνωστός μυθοπλά­στης διώκτης των "αιρέσεων" πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, χωρίς καν να μπει στον κόπο να ελέγξει την ποιότητα των προσφερόμενων πληροφοριών. Τώρα αν η "Απογευματινή" θέλησε να φιλοξενήσει τις απόψεις τον Κ.Ε.Φ.Ε. το ξέρει μόνον αυτή, γιατί όταν ο δημοσιογράφος σας τηλεφώνησε στα γραφεία μας, οι αρμόδιοι τού Κ.Ε.Φ.Ε. απουσίαζαν και όταν αυτοί τηλεφώνησαν στην "Απογευματινή" ο δημοσιο­γράφος σας δεν ήταν εκεί.

Σε σχέση με το συγκεκριμένο άρθρο, παρ ότι το περιεχό­μενο του δεν είναι άξιο σχολιασμού και προδίδει το επίπεδο και τις προθέσεις των συντακτών του, προς αποφυγή περαι­τέρω σκανδαλολογίας, που δεν την χρειάζεσθε ως εφημερί­δα, και για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις στο κοινό σας είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε και να σχολιά­σουμε τα εξής: τα αφορώντα σε παραθρησκευτικές οργανώ­σεις κ.λ.π. είναι εμπνεύσεως του γνωστού πατρός Αλεβιζόπουλου που είναι και ο εμπνευστής της περίφημης λίστας των αιρέσεων της Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου.

Ο φιλότιμος ιερέας, έχοντας ξεχωριστή αντίληψη περί συσπειρώσεως του πληρώματος της Εκκλησίας δια μέσου τού αντίπαλου δέους, καλλιέργησε το αντίπαλο δέος σε όλους τους πιθανούς και απίθανους χώρους. Βλέποντας αιρέσεις και σατανιστές ακόμα και στην οργάνωση Αναδόχων Οικο­γενειών  που φιλοξενούν άπορα παιδάκια ξέρετε... με αποτέ­λεσμα να δημιουργηθούν αλγεινές εντυπώσεις και δυσμενή σχόλια για την πολύπαθη Εκκλησία.

Γνώμη μας  και όχι μόνο γιατί θιγόμεθα  είναι ότι η λογική του ότι "κι αν δεν υπήρχε διάβολος θα έπρεπε να τον επινοήσουμε" ανήκει σε άλλες εποχές πνευματικού σκότους και πως η Εκκλησία σήμερα, αν δεν μπορέσει με το έργο της και το κήρυγμα της αγάπης να συγκρατήσει το ποίμνιο της, σίγουρα θα το απομακρύνει με την μεσαιωνική μέθοδο της εμφυτεύσεως τού φόβου και εκεί που δεν υπάρχει. Απλώς κλονίζει το κύρος και την αξιοπιστία της, και εμάς αυτό μας λυπεί, γιατί τα μέλη μας τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (sic). Επανειλημμένως προκαλέσαμε τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο να μας πει ποιο είναι το Δόγμα των Σαηεντολόγων, αν πράγματι πιστεύει ότι η Σαηε­ντολογία είναι θρησκεία, διότι ως γνωστόν θρησκεία άνευ δόγματος δεν υφίσταται. Απάντηση δεν πήραμε, αλλά η σιωπή είναι μερικές φορές πιο εύγλωττη.

Σε σχέση με τις υποτιθέμενες πολιτικές δραστηριότητες των απανταχού Σαηεντολόγων: το ότι οι θεωρίες τού Ρον Χάμπαρντ έχουν υιοθετηθεί από πολλές Βαλκανικές και όχι μόνο χώρες σε θέματα εκπαίδευσης και οργάνωσης επιχειρή­σεων είναι αληθές και το θεωρούμε επιβράβευση της Σαηε­ντολογίας, απέχει όμως πολύ από το να είναι ιμπεριαλιστική πολιτική παρέμβαση. Η γνώση είναι και πρέπει να είναι κτήμα της ανθρωπότητας.

Ο κ. Haag είναι ένας δραστήριος επιχειρηματίας που συμβαίνει να είναι και Σαηεντολόγος και συνεργάζεται με όποιον θέλει, κάνοντας χρήση των θεωριών management τού Ρόν Χάμπαρντ, χωρίς να εκπροσωπεί την Σαηεντολογία.

Τα σχετικά με Bulgravia είναι αποκύημα της φαντασίας τού γνωστού ιερέα και πουθενά αλλού πλην τού περιοδικού του (Διάλογος) δεν έχουν δημοσιευθεί Ο Ρόν Χάμπαρντ κάποτε χρησιμοποίησε την λέξη Bul­gravia αναφερόμενη σε ανύπαρκτο κράτος, όπως εμείς χρη­σιμοποιούμε την λέξη Μπανανία και αυτό ήταν που έδωσε τροφή στην φαντασία τού καλού ιερέα.

Είναι οφθαλμοφανώς άδικο και παραπληροφορητικό η όποία δραστηριότητα Σαηεντολόγων είτε επιχειρηματική, είτε εκπαιδευτική απανταχού τού κόσμου να αποτελεί βάση για τέτοιου είδους σενάρια. Ειρήσθω εν παρόδω ότι μέχρι και η Κίνα έχει υιοθετήσει εκπαιδευτικές μεθόδους τού Ρόν Χά­μπαρντ».

Σχολιάζοντες παρατηρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης, που βασίζεται στην βαθύτερη μελέτη της ναζιστι­κής προπαγάνδας και εμφορείται από το ίδιο ναζιστικό πνεύμα, δεν έφερε τα αποτελέσματα που προσδοκούσε η Σαηεντόλο­τζυ. Αντίθετα συνετέλεσε στη συσπείρωση όλων των δυνάμεων τού Ορθοδόξου πληρώματος γύρω από την όλη απολο­γητική μας εργασία.

Αυτή η φουνταμενταλιστική δυαρχία που θέλησε να επι­βάλει ο L.R.Hubbard (η Σαηεντόλοτζυ είναι το «φως» και οποίος διαφωνεί κινείται στο σκοτάδι και δεν έχει δικαιώμα­τα) έφερε τη συσπείρωση γύρω μας. Όταν πριν από πολλά χρόνια επισημαίναμε την απειλή, δεν γινόμασταν πιστευτοί. Τώρα το ίδιο το Κ.Ε.Φ.Ε. έπεισε τους πάντες ότι πράγματι συνιστά μεγάλη απειλή για τα ατομικά δικαιώματα και για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η απειλή στο χώρο της οικονομίας και της πολιτικής, που προέρχεται από τη Σαηεντόλοτζυ, γίνεται σήμερα απο­δεκτή από κοινοβούλια και κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Είναι ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς προσεκτικά τα στοι­χεία περί Bulgravia, τα οποία παραθέτουμε στο βιβλίο μας «Νεοφανείς Αιρέσεις -καταστροφικές Λατρείες» (σ. 117-121). Τότε θα διαπιστώσει αν πρόκειται για αποκύημα της δικής μας φαντασίας ή για πραγματική απειλή.

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε την πληροφορία που μας δίνει το Κ.Ε.Φ.Ε ότι ο Χάμπαρντ πράγματι χρησιμοποίησε την λέξη Bulgravia και ότι δεν μας πληροφορεί τι ακριβώς ήθελε να μας πει.

Όσο για τα ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά της οργάνω­σης παραπέμπουμε στις δηλώσεις της υπουργού για θέματα Οικογενείας και Νεότητος, Κλαούντια Νόλτε, της Ομοσπον­διακής Κυβέρνησης της Γερμανίας, η οποία κατήγγειλε ότι η ιδεολογία της Σαηεντολογίας «έχει ολοκληρωτικά χαρακτη­ριστικά», «απειλεί τους νέους Γερμανούς», «εμπλέκεται σε ύποπτες δραστηριότητες»..., «επιδιώκει την παγκόσμια κυ­ριαρχία και έχει σαν στόχο την καταστροφή της κοινωνίας μας» («Έθνος» 11.1.1996).

Στην ελληνική εφημερίδα δημοσιεύεται επίσης η πληρο­φορία τού πρακτορείου Ρόιτερ ότι «το κρατίδιο της Βαυαρίας σκοπεύει να απαγορεύσει πλήρως την οργάνωση στο έδαφος του».

ι) Άλλο εξώδικο

Με ημερομηνία 23.5.1995 μας εστάλη από τον κ. Γ. Σ. (από κατανόηση προς τους γονείς του παραλείπουμε το όνομα) εξώδικο. Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Προς άρσιν πιθανόν παρανοήσεών σας γνωστοποιώ ότι στο Κ.Ε.Φ.Ε. ουδέποτε μου προετάθη πίστις σε άλλο Δόγμα άπ' αυτό στο οποίο ανήκω, ουδέποτε ασκήθηκε κριτική για οποιοδήποτε Δόγμα, ούτε είναι αντικείμενο των διδασκαλιών τού Λ. Ρον Χάμπαρντ οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των αν­θρώπων που μελετούν τα συγγράμματα του και ωφελούνται άπ' αυτά.

Η μητέρα μου, πάτερ Αντώνιε, την οποία σε συνεργασία με το πρόθυμο να φιλοξενήσει κάθε ακρότητα κανάλι ΤηλετΩρα, στήσατε μπροστά στην κάμερα, προκειμένου να εκφράσει τις φοβίες που Σεις της εμπνεύσατε, έχει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, διακατέχεται από ακραία μορφή άγ­χους και παρουσιάζει κρίσεις υστερίας που εκδηλώνονται σε ανεξέλεγκτο βαθμό. Την ψυχική της κατάσταση, Σεις χρησμοποιήσατε προκειμένου να επιτύχετε το ποθητό αποτέλε­σμα. Τις συνέπειες όμως αυτής της επιρροής, τις ζούμε στην πρότινος ξέγνοιαστη οικογένεια μας κατά τρόπο δραματικό. Τέτοια ήταν η επιρροή σας που η δύστυχη γυναίκα θεωρεί πλέον το παιδί της, έμενα δηλαδή, χαμένο για πάντα και υποχείριο τού Σατανά, με αποτέλεσμα να κάνει ακόμα και απόπειρα αυτοκτονίας την 15-5-1995.

Είναι θεμιτό, πάτερ, να περιχαρακώνετε τον χώρο που εκπροσωπείτε έφ' όσον καλώς ή κακώς πιστεύετε ότι είναι ασυμβίβαστος με κάποιον άλλο. Δεν είναι όμως θεμιτό ούτε αρμόζον σε ιερωμένο να διαταράσσει την οικογενειακή γαλήνη πολιτών "εισβάλλοντας" στα τού οίκου τους, πολύ δε περισσό­τερο να εκμεταλλεύεται το ψυχικώς ευάλωτον κάποιων άπ' αυτούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ψυχική τους ισορροπία, την οικογενειακή τους γαλήνη, ακόμα και την ζωή τους.

Για την συμπεριφορά Σας αυτή διαμαρτύρομαι εντόνως και σάς καλώ να απόσχετε από αυτήν στο μέλ­λον, άλλως σάς γνωστοποιώ ότι σας καθιστώ υπεύθυνο για ο,τιδήποτε ήθελε συμβεί στην μητέρα μου, την οποία περιττόν να δηλώσω ότι υπεραγαπώ και την οποία εκθέτετε σε προφανή κίνδυνο λόγω της ψυχικής της καταστάσεως».

    Το κείμενο αυτό είναι τόσο εξωφρενικό, ώστε δεν το σχολιάζουμε, γιατί φοβόμαστε ότι θα αποδυναμώσουμε την μαρτυρία του, που επιβεβαιώνει ότι πράγματι πρόκειται για αδίστακτη οργάνωση. Από πότε οι Σαηεντολόγοι σκέπτο­νται την ψυχική ισορροπία των γονέων τους; Αυτό δεν επι­βεβαιώνεται από τα γεγονότα˙ αντίθετα, γονείς σε ολόκληρο τον κόσμο μαρτυρούν για το αντίθετο. Οι Σαηεντολόγοι, με βάση την «ηθική Χάμπαρντ» καλούνται να γίνουν πράγματι αδίστακτοι απέναντι στους γονείς τους, αν αυτοί διαμαρτυ­ρηθούν η αντιδράσουν για τις ψυχικές αλλοιώσεις που παρα­τηρούν στα παιδιά τους.

Ο κ. Γ. Σ. ισχυρίζεται πως υπεραγαπά τη μητέρα του. Είναι δηλαδή διατεθειμένος να βάλει τη μητέρα του ανάμε­σα σ' αυτόν και στη Σαηεντόλοτζυ και παρόλα αυτά να συνεχίσει να είναι Σαηεντολόγος. Όμως η εισαγγελική έρευ­να απέδειξε ότι η οργάνωση, σε περίπτωση που οι γονείς είναι εναντιούμενοι, γίνεται αδίστακτη. Χαρακτηρίζει τους γονείς ως S.P (Καταπιεστικά ή Αντικοινωνικά Άτομα) και καταρτίζει ειδικό «πρόγραμμα χειρισμού» της καταστάσεως P.T.S. (Δυνητική Πηγή Ταραχών).

Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η οργάνωση ουδέποτε κήρυ­ξε μία άλλη πίστη ή δόγμα, τι έχει να πει τώρα ο κ. Γ. Σ. που η νέα σημαία της οργάνωσης στην Ελλάδα είναι: «είμα­στε θρησκεία»!;

ια) «Συμπαράσταση» από Ινδουιστές

Προκειμένου να εξουδετερωθεί ο κοινός «εχθρός», συμ­μαχούν με την Σαηεντόλοτζυ ακόμη και Ινδουιστικές οργα­νώσεις, όπως η Vishwa Hindu Parishad, η οποία και γρά­φει από την Δανία, όπου και το Ευρωπαϊκό Κέντρο της Σαηεντόλοτζυ:

«Έλαβα γνώση για προετοιμασίες που γίνονται από ένα ιερέα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, τον κ. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, με σκοπό να διοργανώσει ένα "Διορθόδοξο Συνέδριο για την παραθρησκεία και την μαγεία" στην Αθή­να (Ελλάδα) από τις 23 μέχρι τις 29 Ιουνίου αυτού τού έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική εφημερίδα "Απογευματινή" στις 2 Ιουνίου, υπάρχει ένας κατάλογος με 127 θρησκείες, δόγματα και ομάδες στις οποίες πρέπει να γίνει επίθεση καθώς αυτές "επιστρατεύουν πολιτικούς, επι­χειρηματίες, επιστήμονες, αλλά κυρίως χιλιάδες νέους αν­θρώπους". Μερικές από τις θρησκείες και τα δόγματα που αναφέρονται είναι η Ενωτική Εκκλησία, Hare Krishna (ISCKON), διάφορες ομάδες Γιόγκα, η Ελληνοϊνδική Ένωση, Θιβετιανές ομάδες, η Εκκλησία της Scientology, οι Μορμόνοι, το δόγμα Bahai και πολλά άλλα σημαντικά δόγματα.

Το μήνυμα που ο κ. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος διαδίδει είναι αντικοινωνικό, αντιπολιτιστικό και αντεθνικό. Ο κ. Αλε­βιζόπουλος και οι ομοϊδεάτες συνεργάτες του δημιουργούν ανεπιθύμητες καταστάσεις και συνθήκες για τις προαναφερ­θείσες θρησκείες, δόγματα και ομάδες, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από πλήθος ανθρώπων σε διαφορετικά μέρη τού κόσμου. Ο κ. Αλεβιζόπουλος ασχολείται ενεργά με αντικοι­νωνικές δραστηριότητες για να προκαλέσει σύγχυση στο μυαλό των Ελλήνων εναντίον άλλων θρησκειών.

... παρακαλώ να λάβετε υπόψιν σας την παράκλησή μου, για να μην διαταραχθεί εσωτερικά η Εκκλησία σας. Η ειρήνη πρέπει να κυριαρχήσει και η αίσθηση ότι "ο κόσμος είναι μία οικογένεια", πράγμα το οποίο είναι το κύριο θέμα της Ινδουιστικής θρησκείας και πραγματοποιείται χωρίς καμμιά σκέψη εναντίον καμμίας θρησκείας, ομάδας ή πεποίθησης».

    Σχολιάζοντας το κείμενο αυτό παρατηρούμε ότι, κατά την Ινδουιστική αυτή οργάνωση που ασκεί ευρύτατα προση­λυτιστική δραστηριότητα στην Ευρώπη, το γεγονός της συ­γκλήσεως ενός Διορθοδόξου Συνεδρίου ή της καταρτίσεως ενός καταλόγου ομάδων που ισχυρίζονται ότι τα μέλη τους είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή έγιναν σ' αυτές καλύτεροι χριστιανοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη, αποτελεί θρησκευτικό διωγμό, αντικα­νονική, αντιπολιτιστική, και αντεθνική δραστηριότητα, που προκαλεί «σύγχυση» και πρέπει να εξουδετερωθεί, «για να μην διαταραχθεί εσωτερικά» η Εκκλησία μας!

Όπως είναι γνωστό, η οργάνωση αυτή εκπαιδεύει ιερα­ποστόλους του ινδουισμού στην Ευρώπη και με απόλυτο δογματισμό κηρύττει ότι η πίστη στην μοναδικότητα τού Χριστού  Σωτήρος είναι πλάνη και προσδιορίζει κατώτερα εξελιγμένα όντα (εμάς τους Χριστιανούς).

Το άξιο υπογραμμίσεως είναι ότι θέλει να επιβάλλει κα­θολικά το δόγμα αυτό τού ινδουισμού και σε μας τους Χρι­στιανούς  γιατί όχι; ακόμη και στο όνομα του Χριστού! Μας λέει δηλαδή ότι το αληθινό δόγμα του Χριστιανισμού δεν είμεθα σε θέση εμείς να το αντιληφθούμε πρέπει να μας το διδάξουν οι ινδουιστές· αν δεν το αποδεχθούμε είμαστε μισαλλόδοξοι!

Όμως κατά την αντίληψη που εκφράζεται στο παραπά­νω κείμενο, αυτό δεν είναι μισαλλοδοξία ούτε μεσαίωνας· μισαλλοδοξία και μεσαίωνας κατά την ινδουιστική αυτή οργάνωση είναι μόνο όταν οι Ορθόδοξοι ποιμένες, για να προφυ­λάξουν τους Ορθόδοξους από αυτή τη σύγχυση, τολμήσουν να διακηρύξουν ότι η χριστιανική πίστη και ο ινδουισμός δεν είναι «ίσα και όμοια» πράγματα.

Έτσι οι ινδουιστές ανταποκρίθηκαν πλήρως στο κάλεσμα της Σαηεντόλοτζυ η οποία μεθόδευσε την αλληλογραφία αυτή και ανεδείχθησαν σημαντικοί «σύμμαχοι». Τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας ρίχνουν άπλετο φως σ' αυτές τις ανίε­ρες διαβουλεύσεις.

Κλείνοντας, παρατηρούμε ότι οι μεθοδεύσεις της Σαηε­ντόλοτζυ κινούνται στο χώρο της πνευματικής τρομοκρατίας και της ναζιστικής ιδεολογίας. Σύμφωνα με αυτή κάθε αντί­σταση στην επικράτηση της μιας ολοκληρωτικής ιδεολογίας, πρέπει να χτυπηθεί και αν κανείς τολμήσει να αμυνθεί θεω­ρείται επικίνδυνος «ρατσιστής», που απειλεί «να αιματοκυ­λήσει την ανθρωπότητα»· «κάπως έτσι άρχισε και με το τρίτο Ράιχ του Χίτλερ», τονίζει η Σαηεντόλοτζυ και τοποθε­τεί τον εαυτό της στη θέση των Εβραίων, ενώ εκείνον που αμύνεται στη θέση των ναζί!!

  • Δευτέρα
    13 Ιουλίου

    Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου του Σαββαΐτου