diaxoristiko2

DIAHORISTIKO

farmakeia

DIAHORISTIKO

O KAIROS

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : «ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»

α) Μεθοδεύσεις εναντίον των «εχθρών»

Η Σαηεντόλοτζυ δεν χρησιμοποιεί «ήπια μέσα» στην καταπολέμηση και εξόντωση των «εχθρών». Ο Χάμπαρντ αναφέρεται στην παιδική του ηλικία και λέγει πως στη γει­τονιά του, ένας «νταής» πέντε χρόνια μεγαλύτερος του, ο Λέον Μπράουν, ασκούσε στα άλλα παιδιά εκβιασμό, βία, απειλές και διαφθορά και έκανε την περιοχή «πολύ επικίν­δυνη». Ο 6χρονος Χάμπαρντ έμαθε την «πάλη των ξυλοκόπων» και μ' αυτή την «ανώτερη τεχνολογία» ξεμονάχιαζε ένα ένα τα παιδιά της ομάδας του Μπράουν και τα «σάπισε στο ξύλο». Κατόπιν, διηγείται ο ίδιος, «μια μέρα ανέβηκα σ' ένα τοίχο δύο μέτρα ψηλά και περίμενα μέχρι που να περά­σει ο δεκάχρονος νταής, πήδηξα πάνω του, και μόλις κατακάθισε η σκόνη, αυτή η γειτονιά ήταν ασφαλής για κάθε παιδί που ζούσε σ' αυτήν».

Από αυτό προσθέτει ο Χάμπαρντ, έμαθα πως η δύναμη, χωρίς την τεχνολογία, δεν είναι τίποτα και πως «αυτοί που ζητάγανε την ειρήνη σκοτωνόντουσαν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά επειδή κάποιος είναι άγιος ή καλός» (L. Ron Hubbard, Introduction το Scientology Ethics, Denmark 1989. Ελληνική μετάφραση 1991, σ. 154).

Όταν η οργάνωση κάνει λόγο για την εξουδετέρωση των «εχθρών», δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται πιο «ρεαλιστική» ορολογία:

«Δεν απαγχονίζουμε ανθρώπους επειδή κάποτε αρχίσαμε το έργο αυτό και πρέπει να το κάνουμε. Αρχίζουμε να απαγχονίζουμε ανθρώπους και μένουμε σ' αυτό, να κατα­σκευάζουμε τη θηλιά κατά ένα εξειδικευμένο τρόπο, ακριβώς μέχρι τη στιγμή που μπορούμε να αποκτήσουμε την τεχνολο­γία... πράγμα που αληθινά κάνει περιττή την αγχόνη. Αν όμως η τεχνολογία δεν εισέρχεται καθόλου, τότε απαγχονί­ζουμε ολότελα τους ανθρώπους.

Το να χαρακτηρισθεί κάποιος καθ' εαυτόν SP (καταπιε­στικό άτομο) είναι η κρεμάλα μας. Αν τα πράγματα είναι άσχημα, είναι πολύ σωτήριο να σταλεί κανείς στην αγχόνη. Το ονομάζουμε "να χώσει κανείς ένα κεφάλι στην μύτη τον ξίφους"... Αν υπάρχουν πολλά κακά σημεία και μια πολύ χαλασμένη κατάσταση, πρέπει να χώσουμε ένα κεφάλι στη μύτη του ξίφους. Τότε τα πράγματα εξομαλύνονται και μπορού­με να αρχίσουμε να αποκτούμε τεχνολογία» (HCO Policy Letter από 15.5.1965).

 «Αν υπάρχει πλήθος κακών σημείων  στατιστικές κατώτερες ή πεσμένες προς τα κάτω, αποτυχημένες περιπτώσεις, επιταχύνουμε πολύ τις αντιρρήσεις μας και θέτουμε την πε­ριοχή πολύ κοντά στην κατάσταση νομίμου πολέμου. Αυτό το ονομάζουμε μία κατάσταση ανάγκης. Αν μια φορά κηρυ­χθεί κατάσταση ανάγκης, πρέπει συνήθως να χώσεις ένα ή δύο κεφάλια στη μύτη του ξίφους, για να πείσεις τους αν­θρώπους ότι το εννοείς στα σοβαρά. Ύστερα η βαθμίδα ανάγκης υψώνεται και η περιοχή τακτοποιείται και πάλι. Αν η κατάσταση ανάγκης συνεχίζεται  πέρα από ένα κανο­νικό χρονικό διάστημα  προβαίνουμε σε σκληρά μέτρα και φέρουμε τα εκτελεστικά πρόσωπα που κατέχουν ανώτερα πόστα στην οργάνωση ενώπιον μιας επιτροπής για λήψη αποδείξεων, εκείνα τα εκτελεστικά που δεν τα καταφέρνουν.

Σύμφωνα μ’ αυτό, η ηθική εφαρμόζεται στο βαθμό που είναι αναγκαία, ώστε να παράγει αποτέλεσμα, να εισαχθεί τεχνολογία...».

Ο ολοκληρωτισμός της Σαηεντόλοτζυ φαίνεται καθαρά στις μεθοδεύσεις της εναντίον εκείνων που ασκούν κριτική. Σύμφωνα με τα «Ασφαλιστικά Μέτρα» της Εισαγγελίας του Μονάχου, για την παρακολούθηση των εκτός της οργανώ­σεως, ορίζονται είτε ιδιαίτερα δοκιμασμένα μέλη της Σαηε­ντόλοτζυ είτε ιδιωτικοί ντετέκτιβς. Για το συστηματικό διωγ­μό αντιπάλων και πρώην Σαηντεολόγων η Ασφάλεια του Μονάχου αναφέρει:

«Έτσι με την HCO PL της 1ης Σεπτεμβρίου 1969 τέθη­κε μια αμοιβή 400 δολλαρίων ΗΠΑ, αν ένας Σαηεντολόγος καταφέρει να εμπλέξει σε μια κρατική διαδικασία έρευνας ένα καταπιεστικό άτομο. Τέτοιες αμοιβές καταβλήθηκαν και στη Γερμανία, π.χ. στο Μόναχο.... Με αυτό το σύστημα αμοι­βής δημιουργήθηκε συνειδητά μια διέγερση για διακρίσεις, ψευδείς υποψίες για αντιπάλους. Έτσι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία αποτελεί συνήθη τακτική η διεξαγωγή ερευνών μέσω τηλεφωνημάτων.

Σε μια ορισμένη στιγμή, ένας μεγάλος αριθμός γνωστών και γειτόνων των προσώπων που πρέπει να μειωθούν, θα λάβουν τηλεφωνήματα και θα ερωτηθούν κατά πόσο γνωρί­ζουν «κάτι για εγκληματικές πράξεις του αντιπάλου» (Einstellungsverfugung από 24.4.1986, σ.27 CDUBundesgeschaftsstelle, Scientology Fakten und Argumente, 1995/ σ.58).

Η ώντιτορ της Σαηεντόλοτζυ Ruth Minschal αναφέρει: «Ανακαλύψτε τον καταπιεστή. Ερευνείστε τα χαρακτηριστι­κά της αντικοινωνικής προσωπικότητας, ώσπου να μπορέσε­τε να αναγνωρίσετε όλες τις παραλλαγές. Αν διαπιστώσετε ένα ή περισσότερα καταπιεστικά χαρακτηριστικά σε ένα πρό­σωπο, συνεχίστε την έρευνα. Τη στιγμή που αναγνωρίζετε αλάθητα τον καταπιεστή, σκέπτεσθε κάτω από προϋποθέσεις επί τόπου μία λύση του προβλήματος. Δυστυχώς παρά­νομη» !! (R.Minschal, Auf und Ab, Wiesbaden 1977, σ. 75).

Σε άλλο εσωτερικό κείμενο ο L.R. Hubbard παρακινεί σε επίθεση:

«Μην αμύνεσαι! Να επιτεθείς!»· «Να είσαι θορυβώδης! Κάνε θόρυβο!» (Stern 4/1979, σ. 76). Πράγματι υπάρχει παντού θόρυβος:

Στην Αμερική η Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπη­ρεσία FBI και πολλοί εισαγγελείς έκαναν έρευνες για την Σαηεντόλοτζυ. Τότε η Σαηεντόλοτζυ επετέθη: «Διωγμός θρη­σκευτικής μειονότητας»!

Στην Γαλλία ο L.R.Hubbard καταδικάστηκε το 1978 ερή­μην από Δικαστήριο των Παρισίων σε 4 χρόνια φυλάκιση, με την κατηγορία ότι ο ίδιος και η «εκκλησία» του υποσχέθη­καν με απατηλό τρόπο θεραπεία πνευματικών ασθενειών. Η Σαηεντόλοτζυ διαμαρτυρήθηκε για την «ρυπαρή απόφαση που προσκρούει στο Σύνταγμα» (Stern 4/1979, σ.76).

Στη Δανία η Σαηεντόλοτζυ έχασε μία δίκη εναντίον της εφημερίδος Eksta Bladet που χαρακτήρισε την Σαηεντόλο­τζυ ως «θρησκευτική επιχείρηση απάτης». Οι Σαηεντολόγοι προσπάθησαν μέσω ενός πρώην μυστικού πράκτορα να λά­βουν στοιχεία εναντίον του συγγραφέα και του αρχισυντά­κτη της εφημερίδας (Stern 4/1979, σ.76).

Το 1984 η αστυνομία έκανε έρευνα στο κέντρο της Σαηε­ντόλοτζυ στο Μόναχο και κατέσχε ένα βουνό από αρχειακό υλικό: παραβίαση του νόμου περί ιατρικών επαγγελμάτων, απαγορευμένος ανταγωνισμός, απάτη, τοκογλυφία, εξαναγκα­σμός, φοροδιαφυγή. Η Σαηεντόλοτζυ αντέδρασε με τον συ­νήθη τρόπο της: «Η έρευνα στην Εκκλησία μας είναι πράξη γενοκτονίας· ακολούθησε η παρακίνηση για το ολοκαύτω­μα». Ακούστηκαν αξιολογήσεις όπως: «είναι μια επιθετική ομάδα στα χαμόκλαδα των ψυχοαιρέσεων και καταστροφι­κών λατρειών που θεριεύουν στη Γερμανία για να πιάσουν ψυχές» (Der Spiegel 23/1989, σ.92).

Το δέκατο τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Κο­λωνίας, με την από 23. 3.1995 απόφαση του απέρριψε την αίτηση της Σαηεντόλοτζυ για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και θεώρησε ότι νόμιμα μπορεί κανείς να υποστηρίξει μετα­ξύ άλλων ότι:

«α. Πίσω από την αίρεση κρύβεται μία εγκληματική οργά­νωση ξεπλύματος χρημάτων,

β. Διαδίδει μία ιδεολογία που τυφλώνει,

γ. Αποτελεί Cartel καταπίεσης, που περιφρονεί τον άν­θρωπο,

ο. Η ηγεσία της είναι εγκληματική.

ε. Τα μέλη της έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου,

στ. Είναι ένα τεράστιο χταπόδι» (10 1 942/94). Η Σαηε­ντόλοτζυ είναι έτοιμη να διακηρύξει: «Ναζιστική Γερμανία, ναζιστές δικαστές»!

Στο μεταξύ, όπως αναφέραμε, η Ομοσπονδιακή υπουρ­γός για την οικογένεια και την νεότητα, Κλαούντια Νόλτε, στιγμάτισε τον ολοκληρωτισμό της Σαηεντόλοτζυ και υπο­σχέθηκε τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της («Έθνος» 11.1.1996).

Στην Ελλάδα, η Ε' Διορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμέ­νων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας (1993) ενέταξε την Σαηεντόλοτζυ και την UMan Hellas στις ομάδες που είναι ασυμβίβαστες με την Ορθοδοξία. Η Οργάνωση έσπευ­σε να χαρακτηρίσει τους Ορθοδόξους κληρικούς της συνδιάσκεψεως αυτής «ναζιστές»!

Κατά το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε το Γ' Διεθνές εξει­δικευμένο Συνέδριο Συλλόγων Πρωτοβουλίας Γονέων με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες  κοινωνικά προβλήματα λόγω εξαρτήσεως από ολοκληρωτικές αιρέσεις και νέα θρη­σκευτικά κινήματα στην Ευρώπη». Οι μυστικές υπηρεσίες της Σαηεντόλοτζυ κατασκεύασαν ολόκληρο σενάριο. Ανα­φέρθηκε ότι «κοινός παρανομαστής» των μελών του συνε­δρίου ήταν η "ακροδεξιά τους τοποθέτηση"»!

Η εισαγγελική έρευνα ανακάλυψε όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το «στρατηγικό σχέδιο» καταρτίστηκε και εκτελέστηκε κάτω από το άγρυπνο μάτι του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κέντρου των μυστικών υπηρεσιών της Σαηεντόλοτζυ, με ιδιαίτερη σύμπραξη των «συμμάχων» και των πρακτόρων στο γερμανικό χώρο.

Στη Γερμανία κυριαρχεί η άποψη και μάλιστα μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ότι η Σαηεντόλοτζυ πρέπει να παρακολουθείται από την Υπηρε­σία Προστασίας του Πολιτεύματος. Η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης έσπευσε να δηλώσει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα «επικίνδυνο φλερτάρισμα της ομοσπονδιακής κυβέρνη­σης σε ολοκληρωτικές εποχές»!

Στη Γαλλία Κοινοβουλευτική Επιτροπή προειδοποίησε στις 10.1.1996 ότι και άλλες τραγωδίες, όπως εκείνη με τα μέλη του «Ναού του Ηλίου» μπορούν να συμβούν στο μέλλον και ότι πρέπει να δοθεί προσοχή και σε άλλες οργανώσεις. Κατά την ίδια επιτροπή, οι ομάδες αυτές ανέρχονται σε 173 (χω­ρίς να υπολογιστούν 800 συναφείς ομάδες). Έτσι κατά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή κρίνεται απαραίτητη η δημιουρ­γία «μιας μόνιμης παρακολούθησης, πλαισιωμένης με νομι­κούς, ιατρούς και ψυχιάτρους καθώς και κοινωνιολόγους» («Έθνος» 11.1.1996).

Τι θα πουν λοιπόν οι Σαηεντολόγοι για τη Γαλλία καθώς και οι σύμμαχοι τους που έσπευσαν να κατηγορήσουν την Εκκλησία μας για «φασισμό» και «ρατσισμό», επειδή μια Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη ειδικών εντεταλμένων κατάρτισε ένα κατάλογο 127 ομάδων, τις όποιες χαρακτήρισε όχι ως επικίνδυνες, αλλά απλώς ως ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη;

Σε άλλες χώρες, ύστερα από έρευνα, μελετώνται ακόμη και ασφαλιστικά μέτρα για τις κατασκοπευτικές δραστηριό­τητες της Σαηεντόλοτζυ. Όλα τα παραπάνω που εξετέθησαν θεωρητικά, απεδείχθησαν και στην πράξη με βάση την εισαγγελική έρευνα. Εδώ κατασκοπεύονται δημόσια πρόσωπα, καταβάλλεται προσπάθεια προσβάσεως ακόμη και στα δημό­σια αρχεία, καταρτίζονται φάκελλοι και όλες οι πληροφορίες διοχετεύονται από τις μυστικές υπηρεσίες της οργανώσεως στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα τους που μας είναι άγνω­στα (χρησιμοποιούνται κωδικοί) και χρησιμοποιούνται για άγνωστους σκοπούς.

Τι λοιπόν σκέπτεται να κάνει η ελληνική Πολιτεία για να προστατεύσει όχι μόνον τα απειλούμενα πρόσωπα, αλλά και τη δημόσια τάξει και το δημόσιο συμφέρον;

β) Η «Μπροσούρα Μίσους»

Η Scientology Church International, αδίστακτη στις με­θοδεύσεις της, εξέδωκε το 1993 ειδικό βιβλίο με τον χαρα­κτηριστικό τίτλο «Μίσος και προπαγάνδα˙ εγκεκριμένη και προωθούμενη από γερμανικά μέσα και Κυβέρνηση. Dokumentation της καμπάνιας μίσους εναντίον της Σαηεντολογικής Κοινότητας στη Γερμανία» (Hate and Propaganda sanc­tioned and promoted by the German Media and Government).

Σ' αυτό το βιβλίο δημοσιεύονται διάφορα σύμβολα και εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν από το ναζιστικό περιοδικό Der Stiirmer κατά τη δεκαετία του 1930 εναντίον των Εβραίων, όπως επίσης και στις ημέρες μας, από διαφόρους κριτικούς της Σαηεντόλοτζυ.

Φυσικά τα σύμβολα αυτά προϋπήρχαν και δεν είναι κα­τασκευάσματα του Τρίτου Ράϊχ. Η εσφαλμένη χρησιμοποίη­σή των στη δεκαετία του 1930 δεν ακυρώνει το συμβολισμό τους.

Το χταπόδι ως σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιήθηκε τότε εσφαλμένα με εγκληματικές συνέπειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνος που χρησιμοποιεί σήμερα το ίδιο σύμβολο εναντίον της Σαηεντόλοτζυ γίνεται αυτόματα «ναζιστής».

Το ίδιο σύμβολο χρησιμοποιήθηκε και στο εξώφυλλο του περιοδικού Time (6-5-1991) με τη λεζάντα: «Scientology The cult of greed. How the growing Dianetics empire squeez­es millions from believers worldwide (Σαηεντόλοτζυ, η λα­τρεία της απληστίας. Πως η ανερχόμενη Dianetics αυτο­κρατορία αποσπά εκατομμύρια από πιστούς σε παγκόσμιο επίπεδο)».

Το βιβλίο θα είχε αξία και δεν θα εκινείτο στο επίπεδο της προπαγάνδας και της δημαγωγίας, αν εξέταζε τα επιχει­ρήματα των κριτικών και με βάση αυτή την έρευνα απεδεικνύετο ότι αυτά δεν κατοχύρωναν τα συμπεράσματα τους.

«Το Τρίτο Ράιχ χρησιμοποίησε στην προπαγάνδα του ενα­ντίον των Εβραίων το χταπόδι. Οι άνθρωποι του Τρίτου Ράιχ ήταν ναζιστές. Οι κριτικοί της Σαηεντόλοτζυ χρησιμο­ποιούν στην αντιπαράθεση τους με τη Σαηεντόλοτζυ το χτα­πόδι. Άρα οι κριτικοί της Σαηεντόλοτζυ είναι ναζιστές». Αυτή είναι η επιχειρηματολογία της Σαηεντόλοτζυ.

Με αυτόν τον τρόπο βγάζει το συμπέρασμα ότι όλοι εκείνοι που ασκούν κριτική εναντίον της είναι ναζιστές! Με­ταξύ αυτών συγκαταλέγει τους πιο επίλεκτους μελετητές και κριτικούς της Σαηεντόλοτζυ:

Renate Hartwig, RalfDietmar Bucha, Ralf Abel, Ursula Caberta, Thomas Gandow, Stefan Weisflong, Hinrich Westphal, Hartmut Hauser, Eberhard Kleinmann, Ingo Heinemann.

Δεν παραλείπει να παραθέσει ονόματα και διευθύνσεις πολιτικών προσωπικοτήτων και οργανώσεων για την προ­στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών του Ευρωκοι­νοβουλίου, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβου­λίου της Ευρώπης κ.α. Παρακινεί τους οπαδούς να καταγ­γείλουν «την αναβίωση του Ναζισμού στη Γερμανία»!

Η «Μπροσούρα Μίσους» έχει απαγορευθεί με δικαστική απόφαση, επειδή διαδίδει ψεύδη και συκοφαντίες.

Στο περιοδικό Fair News (Spring 1994, σ. 10) αναφέρε­ται:

 «Εκδότες και τυπογράφοι των δύο επιθετικών Σαηεντολογικών εκδόσεων "Μίσος και Προπαγάνδα" και "Ο Έμπορος του Αμβούργου" (Hate and Propaganda and the Merchant of Hamburg) εκρίθησαν ένοχοι δυσφημήσεως και καταδικάσθηκαν σε ποινές 900 και 3000 γερμανικών μάρκων. Σύμφωνα με διάφορες εφημερίδες του Αμβούργου (14.1.1994) οι εκδόσεις αυτές τοποθέτησαν τους κριτικούς της Σαηεντολογίας στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που κυνηγήσανε τους Εβραίους τα χρόνια του Χίτλερ. Τα ονόματα των κριτικών που μεταχειρίστηκαν με δυσφημιστικό τρόπο είναι ο Λουθηρανός Πάστωρ Hinrich Westphal και η Ursula Caberta, μία πρώην SPD εντεταλμένη του Συμβουλίου της Πόλης του Αμβούργου. Η κυρία Caberta εδήλωσε μετά τη δίκη ότι η αντίσταση στις μεθόδους και πρακτικές της Σαηεντολογίας πρέπει να συνεχιστεί, τόσον από πολιτικής όσο και κοινωνι­κής πλευράς. 100.000 κόπιες του Μίσους και Προπαγάνδα και 1.000 κόπιες του Εμπόρου του Αμβούργου ελέχθη ότι είχαν διανεμηθεί πριν από τη δίκη».

Και όμως η «Μπροσούρα Μίσους» συνεχίζει μέχρι σήμε­ρα να αποτελεί την «πηγή», που «κατοχυρώνει» τη θέση, ότι όποιος συνεργάζεται με τους εξέχοντες αυτούς ερευνητές είναι «ναζιστής»!

Η ίδια «Μπροσούρα» αναφέρεται ως βασική πηγή σε έγγραφα που βρέθηκαν από την εισαγγελική έρευνα και ανα­φέρονται στην εναντίον μας σκευωρία. Πρέπει όμως να προ­σθέσουμε ότι η Σαηεντόλοτζυ, πέρα από το έντυπο «Ελευ­θερία» στο εξωτερικό, εκδίδει και την εφημερίδα «Ο καθρέ­φτης της ελευθερίας» με καθαρά ναζιστικό πνεύμα και γκαιμπελική επιχειρηματολογία.

γ) Παγκόσμιο δίκτυο μυστικών υπηρεσιών

Η όλη δυσφημιστική καμπάνια συντονίζεται από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαηεντόλοτζυ (Church of Scientology Office of Special Affaires OSA). Γι’ αυτό στη «Μπροσούρα Μίσους» παρατίθενται οι διευθύνσεις των παραρτημάτων αυτής της «Υπηρεσίας» σ' όλο τον κόσμο, ώστε να μπορούν οι οπαδοί να ζητούν από εκεί λεπτομερείς οδηγίες.

Σε ειδικό έντυπο στα ελληνικά, με τίτλο «Office of Speci­al Affaires (OSA)  Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων (ΓΕΥ), Τι είναι OSA;» αναφέρεται:

«Η ιστορία τον Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων αρχίζει στα I960, όταν ο L.R.H έγραψε στην Η CO PL 15 Αυγού­στου I960, Τομέας Κυβερνητικών Υποθέσεων...

Στα 1961, στην HCO PL 13 Μαρτίου 61 II Τμήμα Επισήμων Υποθέσεων, ο LRH άλλαξε το όνομά του σε Τμή­μα Επισήμων Υποθέσεων. Επίσης υπογράμμισε την σημασία αυτού του τμήματος: Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η μοίρα των εθνών εξαρτάται από τις ενέργειες, την εξυπνάδα και την ικανότητα τον Διευθυντή των Επισήμων Υποθέσεων να χει­ρίζεται άτομα για να πάρουν βοήθεια από την Σαηεντολογία (LRH, HCO PL 13 Μαρτίου 1961).

Και το 1971, ο LRH είπε στους μαθητές του FEBEC για τον Τομέα 20: "Ο Τομέας 20 έχει το τελικό πολύτιμο προϊόν: Αποδοχές Της Σαηεντολογίας.

Αυτό μεταφράζεται σε πολυάριθμες κατευθύνσεις. Θα συνί­στατο στην καταπολέμηση μιας εχθρικής προπαγανδιστικής ενέρ­γειας. Θα συνίστατο στη δημιουργία θετικού Τύπου. Θα συνί­στατο από πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ο σκοπός όλων είναι ένα προϊόν και είναι μία αποδοχή (Και αυτό καθορίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την επιβίωση της οργάνωσης γενικά και έτσι φυσικά συνεισφέρει σε όλα τα άλλα προϊόντα)...

Πρόσφατα, αυτοί οι τομείς 20 έχουν ενωθεί σε ένα παγκό­σμιο δίκτυο, ονομαζόμενο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων (O.S.A.). Το δίκτυο έχει σαν επικεφαλής μια διεθνή διαχειριστική μονά­δα (OSA), η οποία διοικεί ηπειρωτικές διαχειριστικές μο­νάδες που βρίσκονται στα διάφορα FOLO/CLO (Ευρώπη το OSA EU, που βρίσκεται στο CLO EU). Αυτές με την σειρά τους διοικούν τοπικές μονάδες όπου αυτές ήδη υπάρχουν (π.χ ΟSA Ελλάδος) μαζί με τους Διευθυντές Ειδικών Υποθέσεων (DSA) στις οργανώσεις της Σαηεντολογίας.

Το δίκτυο είναι περαιτέρω επανδρωμένο με ικανό προσω­πικό για να χειρίζεται πλήρως τις διάφορες υπάρχουσες καταστάσεις έτσι θα είναι δυνατόν στις οργανώσεις να επεκτείνο­νται και με ασφάλεια για να φτάσουν το μέγεθος του παλαιού Σαίντ Χίλλ, χωρίς να σπαταλάνε την προσοχή τους σε τέτοια μη Σαηεντολογικά θέματα, ενώ το δίκτυο του OS Α δουλεύει προς επίτευξη του σκοπού του Τομέα 20 όπως δηλώθηκε από τον LRH στην HCO PL 13 Μαρτίου 61: "Να φέρει την Κυβέρνηση και τις εχθρικές φιλοσοφίες σε κατάσταση συμφω­νίας με τους σκοπούς της Σαηεντολογίας" (LRH)».

Το κείμενο αυτό αποδεικνύει πως η Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων έχει ως βασικό σκοπό τη διάβρωση των υπευθύ­νων προσώπων της πολιτικής ζωής, της τοπικής αυτοδιοίκη­σης και κάθε τομέως της ζωής, μέσω εξουδετερώσεως κάθε εμποδίου για την επικράτηση μιας και μοναδικής ιδεολογίας, δηλαδή της Σαηεντόλοτζυ και της επιβολής των ιεραρχικών δομών της.

Η υπηρεσία αύτη χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις της οργάνωσης, στις οποίες κυρίως περιλαμβάνεται η τρομοκρα­τία μηνύσεων και οι μεθοδεύσεις εξουδετερώσεως αυτών που ασκούν κριτική ή γίνονται κατά οποιοδήποτε τρόπο εμπόδιο στην επικράτηση των σκοπών της οργάνωσης. Εδώ χρησιμο­ποιούνται όλες οι μέθοδοι κατασκοπείας και ψυχολογικού πολέμου. Η δραστηριότητα αυτή δεν περνάει μέσα από τις «γραμμές επικοινωνίας», στα πλαίσια της ιεραρχίας της οργά­νωσης· αποτελεί ιδιαίτερη «φάλαγγα», με ξεχωριστή ιεραρ­χία. Τα μέλη του «προσωπικού» του OSA είναι προφανώς οι πράκτορες της μυστικής αυτής υπηρεσίας της Σαηεντόλοτζυ.

Το «Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων» ταυτίζεται μ' ένα πα­γκόσμιο δίκτυο. Στην κορυφή βρίσκεται μια «διεθνής διαχειριστική μονάδα», υπεύθυνη για όλες τις «ηπειρωτικές διαχει­ριστικές μονάδες», στις οποίες υπάγονται οι τοπικές μονά­δες, όπως είναι το OSA Ελλάς. Αυτό το διεθνές δίκτυο λειτουργεί με «ικανό προσωπικό», ώστε να αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε κατάσταση, με τελικό στόχο «να φέρει την κυβέρνηση και τις εχθρικές φιλοσοφίες σε κατάσταση συμ­φωνίας με τους σκοπούς της Σαηεντόλοτζυ», δηλαδή την πλήρη διάβρωσή τους ή και την άσκηση εκβιασμού και τρο­μοκρατίας, προκειμένου να αναγκάσει τους φορείς των εχθρι­κών φιλοσοφιών σε σιωπή!

Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευ­νας, το ευρωπαϊκό και διεθνές κέντρο του OSA απαιτεί από το Department of Special Affairs Greece να υποβάλλει καθη­μερινή έκθεση για την κατάσταση στη χώρα, παραθέτοντας τις απαντήσεις σε ειδικά ερωτήματα και τα στοιχεία που ζητούνται, ώστε να δίδονται εντολές για το καθετί που συμ­βαίνει, αυθημερόν. Οι εντολές αυτές πρέπει να εκτελεσθούν στα χρονικά πλαίσια που προσδιορίζονται στα έγγραφα. Τυχόν καθυστέρηση συνεπάγεται επίπληξη και άλλα μέτρα.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εισαγγελίας του Μονά­χου, το «Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων»  OSA, όπως και πριν από αυτό, το Guardian Office, «χρησιμοποιούν και μεθόδους μυστικών υπηρεσιών, δρουν στα σύνορα προς την παρανομία και σε δεδομένη περίπτωση δεν διστάζουν να διαπράξουν και εγκληματικές πράξεις. Από το έτος 1981 που καταδικάστη­καν στις ΗΠΑ ένδεκα ανώτατα στελέχη του Guardian Office για συνωμοσία, διάρρηξη κυβερνητικών κτιρίων και κλοπή έγγραφων, η οργάνωση έγινε προσεκτικότερη στην επιλογή των μέσων για την αποτροπή των αντιπάλων της» (Einstellungsverfiigung από 24.4.1986, CDUB., σ. 57).

Ο ίδιος ο Χάμπαρντ, στην ομιλία του στις 20.9.1967 (Rj 67, σ. 4), υπογράμμισε: «Ήταν φυσικά κακή τους τύχη να εμπλακούν με κάποιον που είχε εκπαιδευτεί στο πεδίο της πληροφοριοδότησης από τις συμμαχούσες κυβερνήσεις και είχε την ανεπαρκή ασφάλεια και ανεπαρκή πίστη ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους για να κρατήσουν μακριά τούς πληροφοριοδότες που στείλαμε εναντίον τους... έχουμε εμείς πάντως τα δικά μας αρχεία πάνω σ' αυτούς και είναι πράγματι ένας διεφθαρμένος κλήρος. Νομίζω πως πιθανόν έχουμε αρκετά για να τους δυσφημήσουμε ολοσχερώς, αν ποτέ εκδώσουμε αυτά που ξέρουμε».

Οι μυστικές υπηρεσίες της Σαηεντόλοτζυ αποβλέπουν επίσης στη δραστηριοποίηση των οπαδών στον πολιτικό τομέα. Το Guardian Office της «Εκκλησίας της Σαηεντόλοτζυ της Γερ­μανίας» απέστειλε ερωτηματολόγιο στους Σαηεντολόγους, στο οποίο περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων:

«Πολιτικές διασυνδέσεις (αναφέρατε κατά πόσον είναι ενεργητικές /παθητικές και προσθέσατε λεπτομέρειες) : ....

Οικογενειακές και άλλες διασυνδέσεις με : .......

Μμε (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, συγγραφείς) : .......

Κυβέρνηση/Πολιτική : .......

(το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και στο σεμινάριο MiniKurs fur Pressekontakte μίνι σεμινάριο για επαφές με τον τύπο, από 18.4.1980, βλ. και CDUβ., σ. 68).

Μετά το θάνατο του Hubbard (1986) η πολιτική δραστηριό­τητα εντατικοποιήθηκε. Ο αρχηγός του Διεθνούς Τμήματος για θρησκεία Heber Jentsch, απαιτούσε στις αρχές του 1988 να του γνωρίσουν κατά πόσο «καλλιεργείτε σεις τις προσωπικές ή κοινωνικές επαφές με ηγετικές προσωπικότητες της Κυβέρνη­σης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της οικονομίας ή άλλων θρησκειών» (Egmont Koch/Irene Meschner, Thetanen in geheimer Mission, στο Die Zeit, 5.4.1991, CDU  B., 68).

δ) Κατευθυνόμενη δραστηριότητα

Όταν προβάλλονται οι πολιτικές δραστηριότητες από επικριτές της Σαηεντόλοτζυ, η οργάνωση φροντίζει να «κα­λύπτεται». Ισχυρίζεται πως πρόκειται για ιδιωτικές δραστη­ριότητες. Όμως αυτό προβάλλεται προφανώς για να μη της ζητηθούν ευθύνες σε περίπτωση αξιοποίνων πράξεων (F.W. Haack, ScientologyMagie des 20. Jahrhunderts, Miinchen 1982, σ. 245 εξ).

Στα εσωτερικά κείμενα, που παραθέτουμε πιο κάτω, και προπαντός μέσα από τα στοιχεία της εισαγγελικής αρχής, αποκαλύπτεται ότι στη δήθεν ατομική πολιτική επιρροή επί μέρους Σαηεντολόγων πρόκειται για κατευθυνόμενη καμπά­νια της οργάνωσης.

Επί μέρους προγράμματα ρυθμίζουν την σύνταξη επιστο­λών αναγνωστών, τις σκόπιμες επισκέψεις σε φορείς αποφά­σεων και τη διεξαγωγή μεγάλων δραστηριοτήτων, με σκοπό τον επηρεασμό κυβερνητικών ή πολιτικών παραγόντων.

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προέλεγχος από αξιωμα­τούχους της οργάνωσης. Για την τήρηση κάθε βήματος της διαδικασίας προβλέπονται πόντοι για την προσωπική στατι­στική επιτυχίας του συμμετέχοντος (CDUB., σ. 69).

Το πως μεθοδεύεται η πολιτική δραστηριότητα των μελών της Σαηεντόλοτζυ φαίνεται από μια εσωτερική εντολή του «Διευθυντού Διεθνούς Σταυροφορίας» Andrik Schapers, που απευθύνεται μόνο στους «ενεργούς Θήταν» (OTs) και τους Clears, με ημερομηνία 12.8.1991 (AktionCommittee Hat fur die «Ich Bin ein Scientologe», Kreuzzug 1991).

Στο κείμενο αυτό, που χαρακτηρίζεται και «PilotProject», αναφέρεται ότι «οι Σαηεντολόγοι είναι για τη δημοσιότητα ένα μεταβαλλόμενο διαφημιστικό δειγματολόγιο και περισ­σότερες από 50% όλων των προκαταλήψεων εξαφανίζονται τη στιγμή που ένας Σαηεντολόγος βρίσκεται μπροστά τους και μιλάει με τους ανθρώπους».

Σ' αυτό το «Pilot Project» αναφέρονται τα ακόλουθα «βήματα» για τον επηρεασμό δημοσίων προσώπων με επιρ­ροή:

1. Πληροφορήσου από την Gisela Hockenjos ή από την Dominique Weyl (Div. 6) σε ποιο πρόσωπο πρέπει να γίνει επίσκεψη (1 πόντος).

2. Βρες τόσες πληροφορίες όσες είναι δυνατόν γι’ αυτό το πρόσωπο, ώστε να έχεις περισσότερο σαφή εικόνα γι’ αυτό.

3. Ανάπτυξε μια στρατηγική για την επίσκεψη σου μαζί με την Gisela ή την Dominique.

4. Προετοίμασε με πρόβες την επίσκεψή σου, αν είναι δυνατόν μαζί με την Gisela ή την Dominique, ώσπου να αισθάνεσαι άνετα γι’ αυτό (2 πόντους).

5. Κανόνισε ένα ραντεβού με το πρόσωπο αυτό ή βρές πότε δέχεται επισκέψεις.

6. Κάνε επίσκεψη στο πρόσωπο (5 πόντους).

7. Αν το πρόσωπο μας βοηθήσει κατά οποιονδήποτε τρόπο, τότε λαμβάνεις 30 πόντους.

8. Επανάλαβε τα βήματα 1-7».

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος τίθενται τα μέλη της Κυ­βερνήσεως και του Κοινοβουλίου. Με αφορμή την «Ακρόα­ση» που οργανώθηκε στη Βόννη τον Οκτώβριο του 1991 από την «Επιτροπή για την Γυναίκα και τη Νεότητα» της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, στο «Pilot Projecl» δίδονται οι οδηγίες:

«1. Λάβε από τη Sabine Titzel το αντίγραφο μιας "έκκλη­σης" από την περιοχή σου για την Ακρόαση στη Βόννη και τον αριθμό τηλεφώνου (1 πόντος).

2. Γράψε μία επιστολή στο πρόσωπο αυτό στη Βόννη (διεύθυνση της έκκλησης, διηγήσου τη προσωπική σου ιστο­ρία στη Σαηεντόλοτζυ και τα πνευματικά σου οφέλη κ.λ.π.) (1 πόντος).

3. Φρόντισε να εγκριθεί η επιστολή από την Sabine και στείλε τη (1 πόντος).

4. Περίμενε δύο ημέρες αφού έστειλες την επιστολή (1 πόντος).

5. Κάνε πρόβες για ένα τηλεφώνημα στη Βόννη ( βλ. βήμα 6) με το PRO (Professional Cource) τον Αμβούργου ή το PRO Γερμανίας, ώσπου να νοιώθεις άνετα σ' αυτό.

6. Τηλεφώνησε στο Γραφείο του Ομοσπονδιακού βου­λευτή της περιφερείας σου και ρώτησε:

(α) αν έφθασε η επιστολή σου,

(β) πότε να είσαι εκεί για την ακρόαση, γιατί οι εμπειρίες σου είναι βασικές για την Επιτροπή.

(γ) Τη Στιγμή Που Θα Δεχτεί Πως Δεν Έχει Προγραμματιστεί Μια Ακρόαση Για Μέλη Της Σαηεντόλοτζυ, Θύμωσε: «Η είδους Ακρόαση είναι αυτή επιτέλους», είσαι πολίτης αυτού του Κράτους και αυ­τός είναι ο εκπρόσωπός σου κ.τ.λ., κ.τ.λ.

(δ) Αν επιτύχεις ώστε ο συνομιλητής σου να σε καλέσει επίσημα στην Ακρόαση (50 πόντους).

(ε) Παρακίνησε τουλάχιστον 3 άλλους OTs ή Clears της περιοχής σου ή της Γερμανίας να τηλεφωνήσουν στη Βόννη στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου όπως εσύ. Πρέπει να ρωτήσουν κατά πόσο πράγματι προγραμματίζεται μία Ακρόαση χωρίς Σαηεντολόγους ή εκπροσώπους των. Αν αυτό βεβαιωθεί, τότε να ακολουθηθεί η διαδικασία γ' (5 πόντους).

στ) Κατάφερε ώστε οι 3 OTs ή Clears να κερδίσουν αντί­στοιχα 3 άλλους OTs ή Clears για το βήμα δ' (5 πόντους)» (Hat fur die «lch bin ein Scientologe» Kreuzzug 1991).

Η πολιτική λοιπόν δραστηριότητα της Σαηεντόλοτζυ εί­ναι μεθοδευμένη. Όποιος δεν το υπολογίζει αυτό, θα παγιδευτεί και θα αξιολογήσει τέτοιες δραστηριότητες, δήθεν δημοκρατικών πολιτών, λαθεμένα.

Η Σαηεντόλοτζυ καταρτίζει για την κάθε περίπτωση ξεχω­ριστό «Πρόγραμμα Χειρισμού» και παρέχει οδηγίες σχετικά με τις «πηγές δυσκολιών». Όπως για τις περιπτώσεις «σωμα­τικών και πνευματικών ασθενειών», «υπάρχουν οδηγίες για ορισμένους τύπους προσώπων που μας προξενούν μεγάλες δυσκολίες. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να περιληφθούν στον όρο "Πηγές Δυσκολιών"» (HCO Policy Letter της 7.5.1969).

Σ' αυτούς ανήκουν κατά τον Χάμπαρτ, μεταξύ άλλων, άνθρωποι «που προσπαθούν σε Hearings (ακροάσεις) να εκφέρουν κρίσει για την Σαηεντόλοτζυ ή να ενεργήσουν μια έρευνα για την Σαηεντόλοτζυ.... Δεν πρέπει κανείς να επιχει­ρεί να τους ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο ή να τους βοηθήσει. Εδώ ανήκουν δικαστές, μέλη Επιτροπών, ρεπόρτερς εφημερίδων, ανταποκριτές εικονογραφημένων περιοδι­κών κ.α.».

Ας σημειωθεί εδώ ότι βασικοί ομιλητές στο Hearing της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως ήταν μεταξύ άλλων ο Δρ. Ralf Abel και ο Thomas Gandow και συνεπώς συμπεριλήφθη­σαν στον όρο «Πηγές Δυσκολιών» και η μεταχείριση τους υπόκειται σε ειδικές οδηγίες!

Οι μεθοδεύσεις εναντίον κριτικών φαίνονται σε κείμενο της «Aktion Commitee, Hat για τους "Είμαι ένας Σαηεντολόγος", Σταυροφορία 1991». Εκεί δίδονται και οι ακόλου­θες εντολές:

1. Πληροφορήσου δύο φορές την εβδομάδα από την Gisela Hackenjios αν υπάρχει για χειρισμό αρνητικός τύπος (Πρό­ταση: τηλεφωνείστε κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 2 μ.μ.) (1 πόντος).

2. Προμηθεύσου το άρθρο της εφημερίδος μαζί με την διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου από την Gisela (1 πόντος).

3. Γράψε μία επιστολή αναγνώστου που δεν πρέπει να είναι προσβλητική, αλλά όμως να τα λέει όλα έξω από τα δόντια (2 πόντους).

4. Πριν αποστείλεις αυτή την επιστολή, άφησε την να την διαβάσει η Gisela (1 πόντος).

5. Στείλε την επιστολή αναγνώστου στη διεύθυνση της εφημερίδος (2 πόντους).

6. Μετά 3 ημέρες, τηλεφώνησε στην εφημερίδα και ρώτη­σε αν έλαβαν την επιστολή και πότε θα δημοσιευθεί (2 πόντους).

7. Επανάλαβε τα βήματα 1-6 (2 πόντους).

8. Για κάθε επιστολή αναγνώστου που δημοσιεύεται, λαμ­βάνεις 20 πόντους (Hat fiir die "Ich bin ein Scientologe". Kreuzzug 1991/12.8.1991).

Εδώ πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι οι πόντοι που συγκε­ντρώνει ένα άτομο προσδιορίζουν και την κατάσταση ηθικής στην οποία βρίσκεται (Ethics Condition), όπως αυτές ανα­λύονται στο βιβλίο του L. Ron Hubbard: introduction το Scientology Ethics» (Copenhagen, 1989, α 56-87).

Με λίγους πόντους κινδυνεύει κανείς να πέσει στα κατώτερα επίπεδα ηθικής, όπως στην «κατάσταση κινδύνου» ή και στην «κατάσταση μη ύπαρξης», οπότε υπόκειται σε πρό­γραμμα ειδικού χειρισμού της κατάστασής του.

Έτσι, όπως και σε άλλες ολοκληρωτικές παραθρησκευτικές οργανώσεις, ασκείται στα θύματα πνευματική τρομοκρα­τία και ωθούνται σε δράση που προσδιορίζεται από την αντίστροφη ηθική της οργάνωσης· η «κατάσταση ισχύος» (power) θεωρείται ως η ανώτερη κατάσταση ηθικής για έναν Σαηεντολόγο. Πιο σαφής γίνεται ο Χάμπαρντ στην HCO Policy Letter, από 16.5.1965:

«Τράβηξε τις ρίζες τους από το έδαφος. Ανεξέλεγκτες φήμες. Αυτό το σύστημα ξεκινάει από πιθανούς δημιουργούς στενοχώριας. Βρες ποιανού περίπτωση μεταβάλλεται συνε­χώς (γίνεται καλύτερη και χειρότερη). Ερεύνησε. Τότε θα βρεις ένα ή και περισσότερους SP (=Καταπιεστικά Άτομα) έξω από την οργάνωση.

Χώσε ένα κεφάλι στη μύτη του ξίφους. Φέρε το όλο στη μορφή μιας κατάστασης ηθικής (Ethic Order) και δημοσίευσέ το σε μεγάλη έκδοση.

Στη Ρίζα Κάθε Κακής Κατάστασης Βρίσκεται Ένα Καταπιεστικό Άτομο.

Εντόπισε τους πιθανούς δημιουργούς στενοχώριας με το να αναζητάς ανθρώπους που διαδίδουν ψιθύρους. Βρες τον καταπιεστή και πάτησε τη σκανδάλη. Θα γίνει ησυχία. Η τεχνολογία είναι μέσα. Και αυτό είναι όλο εκείνο που επιθυ­μεί κανείς.

Η Τεχνολογία Λειτουργεί Σήμερα Σε Κάθε Περίπτωση. Αν μία τοπική οργάνωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία περίπτωση, το μπορεί το Saint Hill»!

Ιδιαίτερη «φροντίδα» λαμβάνει η Σαηεντόλοτζυ για τους Εντεταλμένους των Εκκλησιών για θέματα Αιρέσεων και Κο­σμοθεωριών. Ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης της Σαηεντόλοτζυ του Αμβούργου Franz Riedl βεβαίωσε δημόσια την ύπαρξη μιας «Μυστικής Υπηρεσίας Αιρέσεων» και την δραστηριότητα της (Hamburger Abendblatt, 4.6.1992. CDUβ., σ.59).

Στην παράγραφο 181 του Forster Report παρατίθεται το κείμενο HCOPolicy Letter από 15 Φεβρουαρίου 1966 του «Γραφείου Επικοινωνίας του Χάμπαρντ». Μεταξύ άλ­λων, σ' αυτό το κείμενο, ο L.R. Hubbard αναφέρει:

«Αυτή είναι η σωστή τακτική.

1. Διαπίστωσε ποιος μας επιτίθεται.

2. Άρχισε αμέσως να ερευνάς το παρελθόν του για εγκλή­ματα ή κάτι χειρότερο και χρησιμοποίησε γι’ αυτό το σκοπό δικούς σου ειδικευμένους ανθρώπους, όχι εξωτερικούς πρά­κτορες.

3. Αναδιπλώσου... ή απάντησε με το να πεις, χαιρετίζουμε αυτή την έρευνα.

4. Άρχισε να τροφοδοτείς τον τύπο με σκοτεινά σημεία, με αίμα, με σεξ και εγκλήματα, πραγματική απόδειξη για τον επιτιθέμενο. Μην υποτάσσεσαι ποτέ σε μια έρευνα για μας. Κάνε παντού το έργο των επιτιθεμένων σκληρό και δύσκολο... Επιτιθέμενοι είναι απλά υπόθεση προπαγάνδας εναντίον της Σαηεντόλοτζυ και μας αγγίζει... Μη μιλάς ποτέ για μας, μόνο γι’ αυτούς. Χρησιμοποίησε το αίμα τους, το σεξ και το έγκλη­μά τους για να κάνουν παχείς τίτλους στις εφημερίδες...».

«Ο δρόμος με τον οποίο θα σταματήσουμε κάθε επιτιθέ­μενο βρίσκεται στο να επεξεργαστούμε την κοινωνία με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προσδιόρισε την πηγή της επίθεσης εναντίον μας.

2. Ερεύνησέ την.

3. Αποκάλυψε την με σκοτεινή δημοσιότητα... Είμαστε εκείνοι που ασκούν την πράξη στην κοινωνία. Έχει σάπιες κηλίδες μέσα της. Αυτό φαίνεται από τις επιθέσεις εναντίον μας. Ερευνούμε και αποκαλύπτουμε - η επίθεση σταματάει. Χρησιμοποιούμε ανακριτές... εφημερίδες.... Ο δρόμος του να αρπάξουμε την πρωτοβουλία είναι να χρησιμοποιήσουμε τους δικαία μας ειδικούς, για να ερευνήσουμε εντατικά τμήματα της κοινωνίας που θα μπορούσαν να μας επιτεθούν. Να έχεις ένα κιβώτιο γεμάτο πολεμοφόδια. Να είσαι σίγουρος για τα έργα μας και τότε ξεσκέπασε μέσω του τύπου.

Αν το κάνουμε αυτό, τότε ο τύπος, αντί να επιχειρήσει να εφεύρει επιχειρήματα να μας επιτεθεί, θα αρχίσει να τριγυρίζει και να περιμένει το επόμενο τρομακτικό μας κα­τόρθωμα.... Ρίχνουμε μια σύντομη ματιά, κατόπιν πρέπει να διαλέξουμε το στόχο και να τον ερευνήσουμε, ώσπου να έχουμε τα πλήρη στοιχεία και μπάμ, εξαπολύουμε μία ριπή... Σκέψου πως η μοναδική αιτία για την οποία έχουμε δυσκο­λίες με τον τύπο ή με την κυβέρνηση είναι επειδή δεν ανα­ζητούμε και δεν αποκαλύπτουμε τις σάπιες κηλίδες στην κοινωνία....» (Όλο το κείμενο βλ. F.W.Haack, Die Neuen Jugendreligionen, Teil 2, έκδ. A Munchen 1992, σ.102-106).

Στο περιοδικό Der Spiegel μνημονεύεται εσωτερικό κεί­μενο του Κέντρου του Μονάχου (Operations  Papier), που αποτελεί εισαγωγή των οπαδών στην «τέχνη της όσφρησης». Διαφοροποιεί ανάμεσα στην «ανοικτή» και στην «καλυμμέ­νη» συλλογή στοιχείων, και συνιστά καμπάνιες τηλεφώνων, τηλεφωνικές συνεντεύξεις με ψευδή ονόματα, διάβρωση αντιαιρετικών συνεδρίων, παρείσφρηση Σαηεντολόγων σε σχετικές υπηρεσίες. Συνιστάται σχετική βιβλιογραφία που χρησιμο­ποιούν οι μυστικές υπηρεσίες. Ήδη στη Γερμανία οπαδοί της Σαηεντόλοτζυ έχουν παρεισφρήσει σε εισαγγελίες (Κολωνία), σε εγκληματολογικές υπηρεσίες (Στουτγάρδη), στην αστυνομία (Αμβούργο), σε Υπουργεία Παιδείας (Μόναχο), στον επιστημονικό τομέα (Βερολίνο), σε οικονομικούς τομείς, σε δικηγορικούς κύκλους, σε ιατρικούς κ.α. (Der Spiegel 48/ 1984, σ. 247).

Στο στόχαστρο του «ενδιαφέροντος» είναι ακόμη οι ψυ­χίατροι. Η οργάνωση ίδρυσε ιδιαίτερη «Εταιρεία εναντίον της Ψυχιατρικής Βιαιοπραγίας» (Αυστρία), που εκδίδει και δικό της περιοδικό, με τίτλο «MenschenrechteAktuell». Κατά την αντίληψή της «η ψυχιατρική σκοτώνει την ψυχή» και αυτό που μένει είναι: «κατάργηση της ψυχιατρικής... Πολλοί εγκληματίες του Κ’ αιώνα, πριν από τα εγκλήματα τους, βρίσκονταν σε ψυχιατρική θεραπεία... Τα θύματα της ψυχια­τρικής είναι ατελείωτα» (Menschenrechte Aktuell 1/1986, σ.7. F.W.Haack, Scientology, Dianetik und andere Hubbardismen, Miinchen 1990, σ. 63).

Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις χύνουν άπλετο φως στην πε­ραιτέρω πορεία της επίθεσης εναντίον του συντονιστού της απολογητικής της Εκκλησίας μας, ο οποίος λογίζεται ως η μεγαλύτερη «πηγή ταραχών» στον ευρύτερο Ορθόδοξο χώρο. «Η τεχνολογία λειτουργεί σήμερα σε κάθε περίπτωση», λέ­γει ο «μεσσίας» της Σαηεντόλοτζυ, «βρες τον καταπιεστή και πάτησε τη σκανδάλη· θα γίνει ησυχία». Και αν η τοπική οργάνωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την περίπτωση, με βάση φυσικά τις οδηγίες της Οργάνωσης και κάτω από την αυστηρή εποπτεία της, «το μπορεί το Saint Hill», δηλαδή οι μηχανισμοί του Διεθνούς Κέντρου της οργάνωσης. Η δήλω­ση αυτή μας βοηθεί να κατανοήσουμε πλήρως τις εναντίον μας μεθοδεύσεις, που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ποιος κρύβεται πίσω από αυτές.

ε) Τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΟΙ άνθρωποι της Σαηεντόλοτζυ και οι λοιπές ομάδες της ανίερης συμμαχίας δεν παραλείπουν να μιλούν σε κάθε περί­πτωση για «ανθρώπινα δικαιώματα» και για την υπεράσπι­σή τους. Τούτο γιατί επιδιώκουν να ταυτίσουν την εναντίον τους κριτική με «διωγμό θρησκευτικών μειονοτήτων». Γι’ αυτό και για άλλους λόγους η Σαηεντόλοτζυ δεν διστάζει να αυτοχαρακτηρισθεί ως «θρησκεία» και ως «Εκκλησία» (Sci­entology Church).

Στο «Σύμβολο Πίστεως της Εκκλησίας της Σαηεντόλο­τζυ» αναφέρεται «ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αναφαίρετα δικαιώματα να μιλούν ελεύθερα, να γράφουν ελεύθερα τις προσωπικές τους γνώμες και να αντιμετωπίζουν τις γνώμες των άλλων, να εκφράζονται ή να γράφουν γι’ αυτές... ότι καμία αρχή εκτός από τον Θεό δεν έχει το δικαίωμα να αναιρέσει ή να παραβλέψει αυτά τα δικαιώματα, «είτε δημό­σια είτε κρυφά» (Der Hindergrund σ. 57).

Σε «Προσευχή» για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρε­ται: «Προσευχόμαστε: είθε να προστατευθούν και να ενισχυ­θούν τα δικαιώματα και η πίστη όλων των Εκκλησιών και θρησκευτικών ομάδων και προσευχόμαστε: είθε η Κυβέρνηση να εμμείνει ευσυνείδητα στην διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιω­μάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Διακή­ρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Der Hindergrund, σ. 57. 60).

Οι διακηρύξεις της Σαηεντόλοτζυ για τα ανθρώπινα δι­καιώματα στερούνται σημασίας, αν λάβουμε υπ' όψη μας την περί δικαίου και δικαιωμάτων αντίληψή της, η οποία είναι καθαρά φασιστική.

Κατά το HCO PL της 2.10.1961, κάθε Σαηεντολόγος που δεν ανήκει στο Staff υπόκειται σε βασικές αρχές, μεταξύ των οποίων είναι:

«4. Αυτή η ομάδα πιστεύει ότι τίμιοι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και ανέντιμοι άνθρωποι, εξ αιτίας αυτής της ανεντιμότητας, έχασαν δικαιώματα. Ο ορισμός της ανεντιμό­τητας συνίσταται στο αν κάποιος προσπαθεί να προσβάλει τους συνανθρώπους του με κακόβουλη ομιλία, ύπουλες δρα­στηριότητες και αδικία ή γενικά μέσω εγκλημάτων.

5. Αυτή η ομάδα δεν ανέχεται καμία προσπάθεια να πα­ρεμποδιστούν άνθρωποι από το Auditing, να αποτραπούν από αυτό, να προειδοποιηθούν, να διαδοθούν ψεύδη γι’ αυ­τήν ή να την αντιμετωπίσει κανείς με αδιαφορία....

9. Αυτή η ομάδα δεν κάνει καμιά ανακοίνωση στον τύπο για την Σαηεντόλοτζυ (HCO PL της 2.10.1961, Revised 2.3.1967, Non Scientology Staff. CDUβ., a. 54-55).

Σύμφωνα μ' αυτή την φασιστική ιδεολογία, το δίκαιο της ομάδας κυριαρχεί οι αντιφρονούντες δεν έχουν δικαιώματα· θεωρούνται «ανέντιμοι»· η άποψή τους, όταν διακηρύσσεται, με αποτέλεσμα να απειληθούν τα συμφέροντα της ομάδας αυτής, τους καθιστά εχθρούς και αντιμετωπίζονται χωρίς οίκτο. Όπως σχολιάζει η σχετική απόφαση της CDU, τα μέλη που παράγουν υψηλές στατιστικές (KhaKhaus) «μπο­ρούν να τη βγάλουν καθαρή με φόνο, χωρίς το παραμικρό ίχνος ηθικής» (CDU  Β., σ. 55).

στ) Η δημοκρατία

Η φασιστική νοοτροπία της Σαηεντόλοτζυ καταδεικνύε­ται ιδιαίτερα με βάση την Επιστολή Τακτικής του L. R. Hubbard (HCO Policy Letter) με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 1965, που απεστάλη και ως αναθεωρημένη, με ημερομηνία 27 Αυγούστου 1980 ως πρώτη στη σειρά «2 Διατηρείστε την ικανότητα λειτουργίας της Σαηεντόλοτζυ».

Η ντιρεκτίβα αυτή χαρακτηρίζεται πολυγραφημένο κεί­μενο προς τους φοιτητάς του Saint Hill, προς τα Hat (άτομα διοικήσεως των πόστων των κέντρων της Σαηεντόλοτζυ σε παγκόσμιο επίπεδο), των γραμματέων διοικήσεως των οργα­νώσεων, των γραμματέων του Γραφείου Επικοινωνιών Χά­μπαρντ, των κέντρων, των αξιωματικών ηθικής, του Κλάδου χειρισμού νέων προσηλύτων (D of Ρ), του κλάδου εποπτών (D of Τ), του κλάδου εξωτερικών συνεργατών κ.α.

Ως εισαγωγή αναφέρεται «ειδικό μήνυμα», στο οποίο υπογραμμίζεται ότι με αυτή την Επιστολή Τακτικής ο Hub­bard, αυτά που αναφέρει, τα εννοεί: «Αυτά που γράφω σ' αυτές τις σελίδες ήταν πάντοτε αλήθεια, είναι σήμερα αλή­θεια, το έτος 2000 θα είναι ακόμα αλήθεια και από τότε θα μένουν για πάντα αλήθεια».

Σύμφωνα με αυτή τη διαταγή, το καθήκον των παραπά­νω ανωτάτων αξιωματούχων της οργάνωσης είναι η φροντί­δα για την εφαρμογή της ακριβούς τεχνολογίας της Σαηε­ντόλοτζυ. Το να φροντίζει κανείς να εφαρμοσθεί η ακριβής τεχνολογία συνίσταται στα ακόλουθα βήματα: Ένα:     Να έχει την ακριβή τεχνολογία. Δύο:      Να γνωρίζει την τεχνολογία. Τρία:     Να γνωρίζει ότι η τεχνολογία είναι ακριβής. Τέσσερα:   Να διδάσκει σωστά την ακριβή τεχνολογία. Πέντε:   Να εφαρμόζει την τεχνολογία. Έξι:      Να φροντίζει να εφαρμόζει ακριβώς την τεχνολο­γία. Επτά:    Να φροντίζει να χτυπάει μέχρι αφανισμού την ανα­κριβή τεχνολογία. Οκτώ:   Να εξουδετερώνει ανακριβείς εφαρμογές. Εννέα:   Να αποκλείει την είσοδο σε κάθε δυνατότητα ανα­κριβούς τεχνολογίας Δέκα:    Να αποκλείει την είσοδο σε κάθε ανακριβή εφαρμο­γή της τεχνολογίας. Στο κείμενο ο Hubbard παραπονείται μεταξύ άλλων: «Το βήμα εννέα παρεμποδίζεται με την "συγκαταβατική" αντίληψη των όχι και τόσο φωτεινών εγκεφάλων. Το δέκα εφαρμόζεται σπάνια με αρκετή σκληρότητα».

Αναφερόμενος στα αίτια αυτής της απαράδεκτης γι’ αυ­τόν κατάστασης, ο Hubbard υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την έλλειψη εμπιστοσύνης στη δραστικότητα της τεχνολογίας, τον ελαττωμένο δείκτη νοημοσύνης (IQ) και το σύνολο των καταγραφών της αντιδραστικής διάνοιας του παρελθό­ντος (Aank), «που προσπαθεί να καταστρέψει το καλό και ν" αφήσει να συνεχίζεται το κακό». «Γι’ αυτό το λόγο», συνεχίζει το ίδιο κείμενο, «πρέπει εμείς ως Σαηεντολόγοι και ως μία οργάνωση, να είμεθα πολύ άγρυπνοι έναντι επτά, οκτώ, εννέα και δέκα».

«Από το άλλο μέρος», συνεχίζει ο Hubbard, «υπήρξαν χιλιάδες και χιλιάδες προτάσεις και έγγραφα που αν γίνο­νταν αποδεκτά και εφαρμόζονταν στην πράξη, θα οδηγού­σαν σε ολοκληρωτική καταστροφή την όλη εργασία μας της πνευματικής υγείας των PCs (πρηκλήαρς). Γνωρίζω λοιπόν τι θα κάνει μία ομάδα από ανθρώπους και πόσο παρανοϊκή γίνεται όταν αποδέχεται άχρηστη "τεχνολογία". Σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία που διαθέτουμε, η δυνατότητα, μια ομάδα ανθρώπων να σκεφθεί μια κακή τεχνολογία, ώστε να καταστρέψει την καλή τεχνολογία, είναι εκατό χιλιάδες προς είκοσι. Επειδή προοδεύσαμε και χωρίς προτάσεις, θα κάνα­με καλύτερα να οπλιστούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό τώρα, μια και μέχρι τώρα τα καταφέραμε να το κάνου­με.

Αυτό το σημείο θα αντιμετωπίσει φυσικά κριτική ως "μη αρεστό στο κοινό", ως "αυτάρεσκο", ως "μη δημοκρατικό". Αυτό μπορεί να είναι ορθό. Αλλά πρόκειται για ένα θέμα επιβίωσης. Και μέτρα αρεστά στο κοινό, αυταπάρνηση και δημοκρατία δεν βλέπω να πρόσφεραν κάτι στον άνθρωπο, εκτός άπ' το ότι τον έσπρωξαν πιο πολύ στον βούρκο. Σήμε­ρα, μυθιστορήματα που αποτελούν ρυπαρογραφήματα, χαί­ρουν εκτιμήσεως- η αυταπάρνηση γέμισε την ζούγκλα της Ν. Ασίας με πέτρινα είδωλα και με πτώματα και η δημοκρατία μας έφερε πληθωρισμό και φόρο εισοδήματος».

«Αναγνωρίστε λοιπόν ότι εμείς βγήκαμε από τον βούρκο  άσχετα με ποια καλεί τύχη και υγιή ανθρώπινη λογική  και αρνηθείτε να ξαναβυθιστείτε ο αυτόν. Προσπαθήστε ν' ακολουθήσετε χωρίς οίκτο τα παραπάνω βήματα, επτά, οκτώ, εννέα και δέκα και ποτέ κανείς δεν θα μας σταματήσει. Υποχωρήστε σ' αυτό και φανείτε επιεικείς και τότε θα καταποντιστούμε».

«Ένα άτομο πρέπει να υψωθεί πάνω από την σφοδρή επιθυμία της αποδοχής από μια ανθρωπιστική ομάδα, προ­κειμένου να καταφέρει κάτι αξιοπρεπές. Η συμφωνία του συνόλου των καταγραφών της αντιδραστικής διάνοιας του παρελθόντος (Bank) ήταν εκείνη που μετέτρεψε τη γη σε κόλαση και εάν ζητούσατε την κόλαση και βρίσκατε τη γη, τότε χωρίς αμφιβολία αυτό θα αρκούσε γι αυτό. Πόλεμος, πείνα, αγωνία θανάτου και αρρώστια υπήρξε η μοίρα του άνθρωπου. Ακριβώς τώρα οι μεγάλες κυβερνήσεις του κό­σμου ανέπτυξαν τα μέσα ώστε κάθε άντρας, κάθε γυναίκα και κάθε παιδί να κάψουν αυτόν τον πλανήτη. Αυτό είναι Bank (συμφωνία του συνόλου των καταγραφών της αντιδρα­στικής διάνοιας του παρελθόντος). Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής ομοφωνίας σκέψεως».

«Τα αξιοπρεπή και ευχάριστα πράγματα σ' αυτόν τον πλανήτη προέρχονται από ατομικές δραστηριότητες και ιδέες, που κατά κάποιο τρόπο κατόρθωσαν να παραμερίσουν τις ιδέες της ομάδας. Σε ό,τι αφορά αυτό, κοιτάξτε γύρω σας πως δεχόμαστε επιθέσεις από τα μέσα μαζικής ενημερώ­σεως και από την "κοινή γνώμη". Και όμως δεν υπάρχει σ' αυτόν τον πλανήτη καμία ομάδα πιο ηθική από εμάς. Μ' αυτό το τρόπο ο καθένας από μας μπορεί να εγερθεί πάνω από την κυριαρχία της συμφωνίας του συνόλου των κατα­γραφών της αντιδραστικής διάνοιας του παρελθόντος (Bank) και τότε, ως μια ομάδα απελευθερωμένων όντων, μπορούμε να επιτύχουμε ελευθερία και λογική. Μόνο η διαταραγμένη ομάδα, ο όχλος, είναι καταστροφικός (destructive). Αν δεν επιβάλλετε ενεργητικά τα σημεία επτά, οκτώ, εννέα και δέκα, εργάζεσθε για τον όχλο που κυριαρχείται από τη συμφωνία του συνόλου των καταγραφών της αντιδραστικής διάνοιας του παρελθόντος (Bank), γιατί τότε σίγουρα: α) θα εισαχθεί ανακριβής τεχνολογία και θα ορκίζεται

κανείς σ' αυτήν,

β) θα εφαρμοσθεί τεχνολογία τόσο ανακριβής όσο είναι δυνατόν,

γ) θα ανοιγεί η θύρα για κάθε καταστροφική ιδέα,

δ) θα προωθήσει ανακριβή εφαρμογή».

«Εάν εγγραφεί κανείς σ' ένα σεμινάριο, τότε αντιμετωπίστε τον ως μέλος για την διάρκεια αυτού του σύμπαντος. Μην επιτρέψετε ποτέ μια "ανοιχτή στάση". Εάν κάποιος εγγραφεί μ' αυτόν τον τρόπο, είναι στην πρώτη γραμμή. Και αν βρίσκεται στη πρώτη γραμμή, τότε είναι με τους ίδιους όρους, όπως όλοι μας  ή θα νικήσει, ή θα πεθάνει στην προσπάθεια».

«Μην τον αφήσετε ποτέ να είναι ένας Σαηεντολόγος με μισή καρδιά. Οι καλύτερες οργανώσεις στην ιστορία ήταν σκληρές οργανώσεις με πλήρη υποταγή. Κανένας απολύτως ερασιτέχνης φασκιωμένος με μωρουδίστικες πάνες δεν μπό­ρεσε ποτέ να καταφέρει κάτι. Είναι ένα σκληρό σύμπαν. Το κοινωνικό επίστρωμα το εμφανίζει μαλακό. Αλλά επιζούν μόνο οι τίγρεις  κι ακόμη κι εκείνοι το καταφέρνουν με δυσκολία, θα επιβιώσουμε, επειδή είμαστε σκληροί και με πλήρη υποταγή. Εάν πραγματικά εκπαιδεύουμε κάποιον σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα γίνεται όλο και πιο πολύ τίγρης. Εάν εκπαιδεύουμε με μισή καρδιά, εάν φοβόμαστε να προσβάλλουμε τον άλλον και τρομάζουμε να επιβάλλουμε κάτι, τότε δεν κάνουμε τους σπουδαστές καλούς Σαηεντολόγους και μ' αυτό τον τρόπο θα εγκαταλειφθούν όλοι. Ένας εκπαιδευτής ή ένα ηγετικό στέλεχος πρέπει να προσβάλει με ανελέητη σκληρότητα κάθε περίπτωση που δε φέρνει αποτέ­λεσμα».

Καταλήγοντας ο «μεσσίας» της Σαηεντόλοτζυ στο ίδιο κείμενο υπογραμμίζει: « Ολόκληρο το μέλλον αυτού του πλα­νήτη που είναι γεμάτο βάσανα- και επί πλέον το μέλλον κάθε άντρα, γυναίκας, παιδιού και η δική σας μοίρα για τα επόμενα ατελείωτα δισεκατομμύρια έτη, εξαρτώνται από αυτό, δηλαδή από το τι εσείς θα κάνετε τώρα με τη Σαηεντόλοτζυ και στη Σαηεντόλοτζυ. Αυτό είναι μια θανατηφόρα σοβαρή δραστηριότητα και εάν παραλείψουμε να ξεφύγουμε τώρα από την παγίδα, τότε δεν θα έχουμε ποτέ ίσως μια άλλη ευκαιρία. Σκεφθείτε το, σε όλα τα ατελείωτα δισεκατομμύ­ρια έτη του παρελθόντος, αυτό είναι η πρώτη μας ευκαιρία να το επιτύχουμε. Μην την αφήσετε αυτή τώρα, επειδή σάς φαίνεται δυσάρεστο και αντικοινωνικό να επιβάλετε τα βή­ματα επτά, οκτώ, εννέα και δέκα. Επιβάλλετε τα και θα νικήσουμε».

Συνοψίζοντες τα όσα αναφέρονται σ' αυτό το φρικτό ναζιστικό κείμενο που θα μπορούσε να προέρχεται από ολο­κληρωτικής φύσεως μυστικές υπηρεσίες, υπογραμμίζουμε ότι αποσκοπεί στην περιφρούρηση της οργάνωσης από εσωτερι­κούς και εξωτερικούς «εχθρούς». Δεν είναι ένα θεωρητικό κείμενο, γιατί αυτό που λέει ο «μεσσίας» «το εννοεί». Δεν είναι κάποιες οδηγίες καιρικής σημασίας, αλλά «κανόνες ηθικής» που ισχύουν και θα συνεχίσουν για πάντα να ισχύουν! Κάθε Σαηεντολόγος οφείλει να ακολουθήσει αυτά τα βασικά βήματα:

Να έχει την ακριβή τεχνολογία, να την γνωρίζει, να πι­στεύει στην ακρίβειά της, να την εφαρμόζει ακριβώς, να χτυπάει μέχρι αφανισμού κάθε «ανακριβή τεχνολογία», κάθε «ανακριβή εφαρμογή», να «κλείνει την πόρτα» σε κάθε ανα­κριβή τεχνολογία και σε κάθε «ανακριβή εφαρμογή της τε­χνολογίας».

Πρέπει να «αποκλείει την είσοδο» με ιδιαίτερη σκληρότη­τα, γιατί τούτο λογίζεται αιχμαλωσία της «αντιδραστικής διάνοιας του παρελθόντος»! Η οργάνωση πρέπει να είναι άγρυπνη, ώστε να «κλείνεται η πόρτα» σε κάθε κριτική και σε κάθε αντίδραση εναντίον της Σαηεντόλοτζυ. Κατά τον Hubbard όλη η πείρα της ανθρωπότητας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πλανήτη, όχι μόνον δεν έχει να προσφέρει τίποτε στον κόσμο, αλλά αν εφαρμοσθεί, θα οδη­γήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή· είναι «άχρηστη τε­χνολογία» και οποίος την αποδέχεται ή θέλει να την επιβάλει είναι «παρανοϊκός».

Κατά τον «μεσσία» της Σαηεντόλοτζυ η συλλογική εργα­σία οδηγεί στην «τεχνολογία» καταστροφής. Αυτό συμβαίνει 100.000 προς 20! Γι’ αυτό οι Σαηεντολόγοι δεν πρέπει να επηρεάζονται από την κριτική που ασκείται σε βάρος της Σαηεντόλοτζυ, από αυτό που αρέσει στο κοινό ή και από διαφορετικές ευαισθησίες. Εδώ πρόκειται για θέμα «επιβίω­σης» και η μόνη ορθή συνταγή προέρχεται από τον νέο Φύρερ, τον L.R. Hubbard και όχι από δημοκρατικές διαδι­κασίες· η δημοκρατία δεν προσφέρει κάτι το σημαντικό στον άνθρωπο· αντίθετα σπρώχνει τον άνθρωπο «πιο πολύ στο βούρκο»!

Από το βούρκο αυτό έχουν βγει μόνο οι Σαηεντολόγοι και αρνούνται να ξαναβυθιστούν σ' αυτόν. Γι’ αυτό και είναι έτοιμοι με κάθε τρόπο και με κάθε θυσία, ακόμη και αντίθετα με το πνεύμα της δημοκρατίας ή με το κοινό αίσθημα περί ηθικής, να συντρίψουν τον καθένα που θα τολμήσει να δυ­σφημίσει ή να παρεμποδίσει την ορθή εφαρμογή της «ακρι­βούς τεχνολογίας», να τον συντρίψουν «χωρίς οίκτο», χωρίς «σταματημό»! Κάθε Σαηεντολόγος καλείται να ξεπεράσει κάθε «επιθυμία αποδοχής» από μια «ανθρωπιστική ομάδα», γιατί αυτή κινείται πάντοτε από τις «καταγραφές της αντι­δραστικής διάνοιας του παρελθόντος» (Bank), η οποία «με­τέτρεψε τη γη σε κόλαση».

Ο νέος «μεσσίας» χρησιμοποιεί στην επιχειρηματολογία του ακόμη και την κριτική που ασκείται εναντίον της Σαηε­ντόλοτζυ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από γονείς, εκ­παιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς, δικαστές, γιατρούς, κοι­νοβούλια κ.ο.κ. Όλοι αυτοί εμφορούνται δήθεν από την ίδια «αντιδραστική διάνοια»· ο τρόπος ενεργείας τους το αποδεικνύει, λέει ο Hubbard. Με βάση την αντίστροφη ηθική του, ο νέος «μεσσίας» υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα πιο «ηθική» από την ομάδα των Σαηεντολόγων. Γι’ αυτό και μπορούν να εγερθούν πάνω από το κοινό αίσθημα και τα χρηστά ήθη ενός λαού. Οι Σαηεντολόγοι ανήκουν σε μια άλλη «τάξη ανθρώπων», των «απελευθερωμένων όντων». Ο υπόλοιπος κόσμος αποτελεί «διαταραγμένη ομάδα», ή τον «όχλο που είναι καταστροφικός· γι’ αυτό και δεν μπο­ρούν να έχουν δικαιώματα στην κοινωνία. Δικαιώματα έχουν μόνο οι Σαηεντολόγοι. Αυτοί πρέπει να επιβάλλουν «ενεργη­τικά» το ολοκληρωτικό σύστημα. Αν δεν το κάνουν αυτό, θα ανοιχθεί η πόρτα «για μια καταστροφική ιδέα» και ο πλανήτης θα οδηγηθεί στην καταστροφή: «ή θα νικήσουν, ή θα πεθάνουν»!

Η σκληρότητα στη μεταχείριση των οπαδών αποτελεί υπέρτατο αξίωμα της οργάνωσης- «μόνο οι τίγρεις επιζούν» και γι’ αυτό το λόγο η οργάνωση απαιτεί σκληρότητα και «πλήρη υποταγή». Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση υπό­σχεται στους οπαδούς της να τους καταστήσει «όλο και πιο πολύ τίγρεις», δηλαδή αδίστακτους με «ανελέητη σκληρότη­τα»· τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να υπάρχουν απο­τελέσματα:

Τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία για ολόκληρη την αν­θρωπότητα, η μόνη δυνατότητα επιβίωσης. Γι’ αυτό και οι Σαηεντολόγοι καλούνται να επιβάλλουν την «σωτήρια τε­χνολογία», ακόμη και με αντικοινωνικούς τρόπους, με βάση το νόμο του ισχυρότερου, το νόμο της ζούγκλας, όπου οι τίγρεις έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιβίωσης.

Με αυτό το τρόπο η οργάνωση κηρύττει ένα επικίνδυνο ρατσισμό και κοινωνικό δαρβινισμό· η ναζιστική της ιδεολο­γία και οι φασιστικές μέθοδοι που εφαρμόζει, την καθιστούν επικίνδυνη για την προσωπικότητα των ατόμων, για τους δημοκρατικούς θεσμούς και για το κοινωνικό σύνολο.

Ύστερα από αυτά τα στοιχεία κατανοούμε γιατί ειδικοί ερευνητές και εμπειρογνώμονες χαρακτηρίζουν την Σαηεντό­λοτζυ «φασιστικό σύστημα επιβολής δια δυνάμεως» (F. W. Haack, Scientology, Dianetik, σ. 50). Σε νεότερη έκδοση του ίδιου βιβλίου (1993, σ. 7) αναφέρεται:

«Η Σαηεντόλοτζυ είναι αντιδημοκρατική... η Σαηεντόλο­τζυ είναι φασιστικό καθεστώς και σύστημα δυνάμεως και επιβολής, αφού δεν υπολογίζει καθόλου τους άλλους και χρησιμοποιεί την ελευθερία αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό της˙ όλες οι άλλες ελευθερίες είναι κουβέντες για να αποκοιμίζουν».

Κατά την Ευαγγελική Εκκλησία της Wiirttemberg και της Baden, οι πρακτικές της οργάνωσης περιλαμβάνουν «σα­φώς φασιστικές αντιλήψεις» (CDUβ, σ. 71-72).

Το καθολικό Επισκοπικό Ordinariat της Στουτγάρδης υπογραμμίζει ότι η Σαηεντόλοτζυ δεν συμβιβάζεται με την χριστιανική πίστη και οι δραστηριότητες της χαρακτηρίζο­νται ως κοινωνικά επιζήμιες (CDU Β ο. 72).

Ο καθηγητής Dr. Hans Michael Baumgartner ανέφερε στην «Καθολική Ακαδημία» της Βαυαρίας την 23.11.1991 ότι στη Σαηεντόλοτζυ «δραστηριοποιούνται ολοκληρωτικές τάσεις, αυταρχικές τάσεις και ενίοτε φασιστικές ιδέες» (CDU Β., σ.72).

Και η εισαγγελία του Μονάχου στη Feststellungsverfugung από 24.4.1986 (σ. 68) υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ιδεολογία με έντονες ολοκληρωτικές βασικές θέσεις» (CDU Β., σ. 72).

Σύμφωνα με απόφαση της Συνδιασκέψεως των Γερμανών Υπουργών Εσωτερικών του Μαΐου 1994 αναφορικά με τη Σαηεντόλοτζυ, πρόκειται για μία οργάνωση, «η οποία ενώνει κάτω από το προσωπείο μιας θρησκευτικής κοινότητας στοι­χεία της οικονομικής εγκληματικότητος και της ψυχοτρομοκρατίας έναντι των μελών της με οικονομικές δραστηριότη­τες και αιρετικούς χρωματισμούς». Οι Υπουργοί Εσωτερι­κών ταξινόμησαν το κύριο βάρος των δραστηριοτήτων της Σαηεντόλοτζυ «στον τομέα της οικονομικής εγκληματικότητος» και ανέθεσαν τους «κρατικούς αμυντικούς μηχανισμούς» κατ' αρχήν στην Αστυνομία.

Σύμφωνα, όμως, με μία εσωτερική μελέτη του προεδρεύο­ντος Υπουργού Εσωτερικών Herbert Scnoor (SPD Diisseldorf), δεν μπορεί η Αστυνομία να ανταποκριθεί στην αποστολή αυτή με τα περιορισμένα της μέσα. Γι’ αυτό κρίνουν ότι η Σαηεντόλοτζυ πρέπει μελλοντικά να παρακολουθείται από την Υπηρεσία Προστασίας του Πολιτεύματος.

Στο μεταξύ οι παράγοντες της Βόννης και του Ντύσσελντορφ συμφώνησαν «έναντι των εχθρικών προς το Σύνταγμα προσπαθειών της Σαηεντόλοτζυ» (Der Spiegel 10/6-3-1995).

Όπως ήδη αναφέραμε, η Γερμανίδα υπουργός για θέμα­τα Οικογενείας και Νεότητος Κλαούντια Νόλτε, δήλωσε πρόσφατα ότι η Σαηεντόλοτζυ έχει ολοκληρωτικά χαρακτη­ριστικά, εμπλέκεται σε ύποπτες δραστηριότητες, επιδιώκει την παγκόσμια κυριαρχία, έχει ως στόχο την καταστροφή της κοινωνίας μας, και γι’ αυτό το λόγο υποσχέθηκε να κάνει τα πάντα για να περιορίσει τις δραστηριότητές της («Έθνος» 11.1.1996).

Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, ότι πρόκειται για φασι­στική ιδεολογία, για φασιστικές μεθοδεύσεις εναντίον κάθε αντιφρονούντος, για οργάνωση που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την προσωπικότητα των θυμάτων, αλλά και τα χρηστά ήθη, την δημόσια τάξει και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

  • Δευτέρα
    10 Αυγούστου

    Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος