Εκτύπωση
book_03

Ύστερα από σύντομη ιστορική ανασκόπηση, αναλύονται οι βασικές δογματικές θέσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των χριστιανικών ομολογιών πού προήλθαν από αυτήν, από το 16ο μέχρι τον 20ό αιώνα, σε αντιπαραβολή με τις Ορθόδοξες θέσεις.
Το βιβλίο αυτό δεν αποβλέπει στον οικουμενικό διάλογο, αλλά στην αντιμετώπιση ποιμαντικών προβλημάτων.

('Εκδοση 1992, Σελίδες 170).