Εκτύπωση
book_10

Περιέχει βασικά κείμενα της Δ’ Διορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας του Δ’ Σεμιναρίου Πίστεως, ειδικά μηνύματα των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών για τα ίδια θέματα, κατάλογο αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων και σύντομη αγγλική περίληψη.

('Εκδοση 1992, Σελίδες 95).