Εκτύπωση
book_12

Το έργο αυτό, που πραγματοποιήθηκε κατ’ ανάθεση από μέρους της Εκκλησίας, δεν αποτελεί προσωπικό η ιδιωτικό μέλημα του συγγραφέως, αλλά έκφραση της ποιμαντικής φροντίδας της Ορθοδοξίας προς αντιμετώπιση καυτών προβλημάτων, πού ταλαιπωρούν επί μέρους άτομα, οικογένειες και τη κοινωνία μας. Είναι σαφές ότι τα προβλήματα αυτά, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν αποκλειστικά και μόνο θρησκευτικά προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο το βιβλίο αυτό αποτελεί προσφορά της Εκκλησίας στο κοινωνικό σύνολο.


('Εκδοση 1995, Σελίδες 306).