Εκτύπωση
book_27

Το πιο βασικό ζήτημα στη ζωή του ανθρώπου σήμερα είναι το νόημα της ίδιας του της ύπαρξης σ’ ένα κόσμο πού φαίνεται να οδηγεί κάθε μέρα σε νέα αδιέξοδα. Ποια είναι η υπαρξιακή μας ταυτότητα; Ποια η θέση μας μέσα στον κόσμο; Από πού ερχόμαστε; Πού πηγαίνουμε; Υπάρχει νόημα στη ζωή μας; Ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί σ’ αυτό;
Αυτά τα ερωτήματα πιέζουν σήμερα τον άνθρωπο, πού αναζήτησε απαντήσεις στην επιστήμη, στη σύγχρονη τεχνολογία, στη φιλοσοφία και στην μοντέρνα ψυχολογία, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε τρομακτική απογοήτευση.
Βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να προσφέρει την Ορθόδοξη λύση στα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου, να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα πού θέσαμε, στο φως της Ορθοδοξίας.

('Εκδοση 1996, Σελίδες 400).