diaxoristiko2
DIAHORISTIKO

farmakeia

DIAHORISTIKO

O KAIROS

 

Φωτογραφία ἀπό τήν ἔκθεση ἱστορικῶν  κειμηλίων στό Πέτρινο (Στρατόπεδο Σπυρούδη στήν Ἁγία Παρασκευή)

«Οἱ ἀντιλήψεις ποὺ διαμορφώνονται ἀπὸ παρέες μιᾶς κοσμοπολίτικης ἰντελιγκέντσιας σὲ πολυτελῆ διαμερίσματα καὶ ἑστιατόρια τοῦ Κολωνακίου, δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν κοινὴ καὶ διαχρονικὴ ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων».(Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος).              Μὲ ἀφορμὴ τὶς πρόσφατες προκλητικὲς δηλώσεις γνωστοῦ πρώην ἐπαγγελματία διαφημιστοῦ σὲ βάρος ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 καὶ τῆς Ἐκκλησίας διερωτήθηκα γενικότερα ἂν ἀξίζει νὰἀσχοληθεῖ κανεὶς μὲ κάποιον ποὺ χρησιμοποιεῖἐπικοινωνιακὲς μεθόδους, γιὰ νὰ γίνει θόρυβος γύρω ἀπὸ τὸὄνομά του. Ἂν ἀξίζει κανεὶς νὰἀσχοληθεῖ μὲ κάποιον ποὺ εὐρισκόμενος στὰἔσχατα τοῦ βίου του – ἔχει ἤδη ξεπεράσει σὲἡλικία τὸ προσδόκιμο γιὰἄνδρες στὴν Ἑλλάδα – δὲν δείχνει νὰ διαθέτει τὴν ἀνάλογη πρὸς τὴν ἡλικία του γνώση, σύνεση, μετριοπάθεια καὶ νηφαλιότητα.  Ἂν ἀξίζει νὰ ἀσχοληθεῖ κανεὶς μὲ κάποιον ποὺ στὸ βιογραφικό του, ὡς ἀξιοσημείωτα, ἀναφέρει τὸὅτι πῆρε τὸ βραβεῖο Ἰπεκτσὶ καὶ τὸὅτι ἦταν ὑποψήφιος τῆς νεοφιλελεύθερης «Δράσης» καὶ τώρα τοῦἀριστεροῦ «Ποταμιοῦ». Νὰ σημειωθεῖ πὼς αὐτὲς οἱ δύο  διαφορετικὲς ἰδεολογικὰ πολιτικὲς κινήσεις συμφωνοῦν στὴν ἀφαίρεση ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς ἰδιοπροσωπίας τους καὶ στὴν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας.
.              Ἀλήθεια, δὲν ἀξίζει τὸν κόπο, γιατί ἡ ἀπάντηση στὸν περὶ οὗ ὁ λόγος αὐτοδιαφημιζόμενο πρώην ἐπαγγελματία διαφημιστὴ κρύβει τὴν παγίδα νὰ δοθεῖἀξία στὰὅσα  ὑποστηρίζει. Ἀσφαλῶς οὔτε οἱἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱἄλλοι ἀγωνιστὲς ἔχουν ἀνάγκη συνηγόρων καὶ βεβαίως οἱ ἀντιλήψεις ποὺ διαμορφώνονται ἀπὸ παρέες μιᾶς κοσμοπολίτικης ἰντελιγκέντσιας σὲ πολυτελῆ διαμερίσματα καὶ ἑστιατόρια τοῦ Κολωνακίου, δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν κοινὴ καὶ διαχρονικὴ ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων.
.             Ὅμως ὑπάρχει καὶὁἝλληνας ποὺ θέλει νὰ πληροφορηθεῖ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ θέματα ποὺ γράφει ὁ 79χρονος πρώην διαφημιστής. Γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Τρίπολης καὶ τὸν Κολοκοτρώνη λ.χ.. Ἦταν ἡ πρώτη ἅλωση τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν Τούρκων μετὰἀπὸ 400 χρόνια σκλαβιᾶς, ταπεινώσεων,  βασάνων,  φονικῶν καὶ δὲν ἦταν εὔκολο νὰ ἐλεγχθεῖ τὸ μένος τους. Ἂν χαρακτηριστεῖ  «Γενοκτονία» ἡἅλωση τῆς Τρίπολης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶἡ σφαγὴ ποὺἐπακολούθησε, ὅταν οἱ Τοῦρκοι δὲν θέλησαν νὰ φύγουν χωρὶς τὰἅρματά τους, πῶς νὰ χαρακτηριστεῖἡ τεράστια ἑκατόμβη τῶν ἑκατομμυρίων  Ἑλλήνων, θυμάτων  τῶν αἰώνων τῆς τουρκοκρατίας;…
.            Ὁ κάθε σοβαρὸς ἄνθρωπος  ὀφείλει νὰ μὴν διαβάζει ἀποσπασματικὰ  τὰἈπομνημονεύματα τοῦ Κολοκοτρώνη. Λ.χ. στὴ συνέχεια τῆς περιγραφῆς τῆς ἅλωσης τῆς Τρίπολης γράφει: « Ὅταν ἐμβῆκα εἰς τὴν Τριπολιτσά, μὲἔδειξαν τὸν πλάτανο εἰς τὸ παζάρι ὁπού ἐκρέμαγαν τοὺς Ἕλληνας. Ἀναστέναξα καὶ εἶπα: “Ἄϊντε, πόσοι ἀπὸ τὸ σόγι μου καὶἀπὸ τὸἔθνος μου ἐκρεμάσθηκαν ἐκεῖ” καὶ διέταξα καὶ τὸν ἔκοψαν. Ἐπαρηγορήθηκα καὶ γιὰ τὸν σκοτωμὸ τῶν Τούρκων». Νὰ διαβάσει ἐπίσης τὴ μαρτυρία τοῦ Κωνσταντίνου – Κολλίνου Θεοδ. Κολοκοτρώνη, στὸν Τερτσέτη. Ὅταν ἦταν ἑπτὰἐτῶν ,ὁ πατέρας του τὸν ἐνημέρωσε ὅτι οἱἌγγλοι τὸν θέλανε γιὰἀξιωματικό τους, νὰ πάει νὰὑπηρετήσει στὸ Βασίλειο τῆς Νεαπόλεως κι ἐκεῖνος ἀγριεμένος τοὺς ἀπάντησε: « Ὄχι δὲν προδίδω τὴν πατρίδα μου. Ὅπου σκότωσαν τὸν πατέρα μου, ὅπου ἔκοψαν χέρια καὶ πόδια τοῦ παπποῦ μου, ἐκεῖ θὰ πάγω…Εἰς τὸν πλάτανον τῆς Τριπολιτζᾶς, ὅπου ἐκρέμασαν τοὺς ἱερεῖς τῆς πίστεώς μας ἐκεῖ θὰ πάγω νὰ πάρω, νὰ ξαγοράσω τὸ αἷμα τους μὲ αἷμα…». Ἀσφαλῶς στὸ Κολωνάκι θὰἤθελαν ὁ Κολοκοτρώνης νὰἔλεγε στοὺς Τούρκους «Παρακαλῶ περάστε»… Ἀλλὰ τότε γινόταν ἐπανάσταση καὶ χυνόταν αἷμα, πλῆθος αἷμα ἑλληνικό…
.              Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ ἄγνοια, ἡμιμάθεια ἢ ἀπὸ ἰδεολογία, γίνεται τὸ σφάλμα νὰ θεωρεῖται ὅτι Αὐτὴ προσωποποιεῖται σὲἕνα ἄτομο, τὸν πατριάρχη.  Κι ἔτσι νὰ λεχθεῖ, εἶναι γνωστὸὅτι δεκάδες πατριάρχες καὶ χιλιάδες ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ φονεύθηκαν ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς. Ἀλλὰ τὸ ἀληθὲς εἶναι ὅτι Ἐκκλησία εἶναι κλῆρος καὶ λαός. Ἐκκλησία εἶναι καὶ οἱ Ρήγας  Βελεστινλής, Ἀδαμάντιος Κοραής,  Κωνσταντῖνος Κούμας καὶ οἱἄλλοι διδάχοι τοῦἜθνους ποὺἦσαν πιστοὶ Χριστιανοί. Γιὰ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸὅποιος θέλει νὰἔχει σοβαρὴ ἄποψη, ἂς διαβάσει τὰ Ἀπομνημονεύματά του. Πάντως ὅλοι οἱἀγωνιστές, μηδενὸς ἑξαιρουμένου, στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦσαν πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπόδειξη ὅτι ὅλα τὰ Συντάγματα τοῦ Ἀγώνα (Ἐπιδαύρου, Ἄστρους καὶ Τροιζήνας) εἶχαν ὡς προμετωπίδα «ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ». Δυστυχῶς σήμερα φτάσαμε νὰἀμφισβητεῖται ἀπὸὁρισμένους ὁἈγώνας τῆς Παλιγγενεσίας καὶ οἱ πρωταγωνιστές του, γιὰ νὰἐπαληθευθεῖ τὸ γνωμικὸ «οὐδεὶς ἀσφαλέστερος ἐχθρός τοῦ εὐεργετηθέντος ἀχαρίστου».-
Πηγή: christianvivliografia.wordpress.com

 

  • Τετάρτη
    19 Ιανουαρίου

    Μακαρίου του Αιγυπτίου, Αρσενίου, Μάρκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ