Εκτύπωση

 

Ἑκατό πυρωμένες λέξεις

Δέν μᾶς ἄφησαν νά χαροῦμε
-ἀναιδεῖς ἐργάτες!-
τό δροσερό ἀεράκι.
Ἔριξαν στόν κόρφο μας
πυρωμένες πέτρες
καί μᾶς τσουρούφλισαν!

Φύγαμε καταπικραμένοι
καί στό δρόμο τοῦ γυρισμοῦ
σβήσαμε τή δίψα μας
πίνοντας τά καυτά μας δάκρυα.

Μιά ἀπρόσμενη βροχούλα
ἦλθε ὡς μάννα ἐξ οὐρανοῦ
κι ἀπόπλυνε ἀπό τά πρόσωπά μας
τόν ρύπο τοῦ ψεύδους
πού μᾶς εἶχε δηλητηριάσει.

Οἱ πυρωμένες πέτρες
μεταμορφώθηκαν τώρα σέ ἑκατό
πυρωμένες λέξεις
πού σάν πυρφόρα βέλη
μαύρισαν τόν γαλανό
ἀττικό οὐρανό
ἕνα θλιβερό τοῦ Ἰούλη
ἀπομεσήμερο.

10 / 07 / 2019