Εκτύπωση

 Ὁ ποιητής τῶν λιτῶν στίχων (ποίημα π. Σταύρου Τρικαλιώτη)

Ἄγνωστος εἶναι
μοναχός ποιητής
τῶν λιτῶν στίχων.

Κρύβεται πίσω
ἀπό τά δάκρυά του
τά νυχτερινά.

Σάν ἀηδόνι
κελαηδεῖ μυστικά
στήν ἐρημιά του.

Δέκτης καλός
τοῦ ἀοράτου φωτός
ζωή γλυκαίνει.

 

15.6.2020