Εκτύπωση

 

   Προγραμματισμένη συνάντηση μέ τόν Δήμαρχο Ἁγίας Παρασκευῆς κ. Βασίλη Ζορμπᾶ εἶχε σήμερα τό ἀπόγευμα ὁ Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πρωτ. π. Σταῦρος Τρικαλιώτης συνοδευόμενος

ἀπό τόν ταμία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί Πρόεδρο τῆς Ἔνωσης  Ἐπιθεωρητῶν Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημ. Νικολᾶτο, τό μέλος τῆς Δ. Ἐ. καί μέλος τοῦ Συλλόγου Ἀνέγερσης κ. Ἀθανάσιο Κορβέση (ἀνώτατο Ναυτιλιακό Στέλεχος), τόν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως κ. Βαγγέλη Φραγκιαδάκη (συντ/ χο ὑπάλληλο τῆς ΕΥΔΑΠ) καθώς καί τόν ταμία τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως  Ταξίαρχο  κ. Δημ. Ρέγα. Ἐπίσης τόν π. Σταῦρο συνόδευαν ὁ Πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ Συλλόγου Πευκακίων «'Η Ἀναγέννηση» κ. Στέφανος Μπακογιάννης μαζί μέ τόν ἐπίτιμο καί γιά δεκαετίες Πρόεδρο τοῦ ἴδιου Συλλόγου κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη. Ἀπό τή φωτογραφία ἀπουσιάζει ὁ κ. Ρέγας, ὁ ὁποῖος ἐκτελοῦσε χρέη «φωτογράφου».

 

    Νά σημειωθεῖ ὅτι τήν προηγούμενη ἑβδομάδα ὁ π. Σταῦρος εἶχε ἐπισκεφθεῖ τόν κ. Δήμαρχο μαζί μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως κ. Γιάννη Ἀρβανιτάκη (ἀνώτερο ἐπιτελικό στέλεχος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος) ὅπου προετοίμασαν καί συμφώνησαν σέ πολλά ἀπό τά θέματα τά ὁποῖα ἐτέθησαν στήν σημερινή συνάντηση.

   Κατά τή  συνάντηση έτέθησαν στόν  κ. Δήμαρχο τά αἰτήματα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλά καί θέματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς συνοικίας τῶν Πευκακίων τά ὁποῖα ἀφοροῦν ἄμεσα καί τόν Ἱερό  Ναό μας. Ὁ κ. Δήμαρχος ἀπεδέχθη  τό χρόνιο  αἴτημα τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ μας γιά ἐπιχορήγηση καί δεσμεύθηκε   νά τό φέρει στό πρῶτο Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ 2014 πρός ἔγκριση.

     Τέλος ἀπεδέχθη πρότασή μας νά ἐπισκεφθεῖ σύντομα τόν Ἱερό Ναό μας καί νά δεῖ ἀπό κοντά προβλήματα  πού χρήζουν ἄμεσης ἐπίλυσης.