Εκτύπωση

Ἡ νέα Ἀντιδήμαρχος «βουτηγμένη» στά ἀρχιτεκτονικά σχέδια...

Γιά νά δοῦμε τί θά κάνει...

Δίπλα της ὁ κ. Παναγιώτης  Παναγάκος,   ὁ κ. Ἀθανάσιος Κορβέσης (ἐπίτροπος τοῦ ναοῦ) ἐξηγεῖ καί δίπλα ὁ π. Σταῦρος Τρικαλιώτης παρακολουθεῖ μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον...

 

Μέσα σ᾽ ἕνα πολύ καλό καί εὐχάριστο κλῖμα διεξήχθη προχθές 21/ 10 / 2014 στό γραφειάκι τοῦ Ἰ. Ναοῦ τῶν Ἀγίων Ἀναργύρων Πευκακίων ἡ προκαθορισθεῖσα συνάντηση τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ῾Ι. Ναοῦ τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων μέ τήν Ἀντιδήμαρχο Τεχνικῶν ᾽Υπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Ἁγ. Παρασκευῆς κ. Ἐλισάβετ Πετσατώδη. Παρών στή συνάντηση αὐτή ἦταν καί ὁ Μηχανικός  καί κάτοικος τῆς περιοχῆς μας κ. Παναγιώτης Παναγάκος, τόν ὁποῖο ἔχει ὁρίσει ὀ Δήμαρχος κ. Ἰ. Σταθόπουλος ὡς σύνδεσμό του μέ τούς κατοίκους τῶν Πευκακίων. Ἡ συνάντηση ἔγινε ὡς συνέχεια μιᾶς ἄλλης πού εἶχε πραγματοποιηθεῖ  πρίν λίγες ἡμέρες μέ τόν Δήμαρχο ( Βλέπε ἐδῶ> Θετικός στά αἰτήματα τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων ὁ νέος Δήμαρχος κ. Ἰωάννης Σταθόπουλος) . Ἀποκλειστικό θἐμα ἦταν ἡ διαμόρφωση τῆς πλατείας ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ διάνοιξη τῆς ὁδοῦ Βικέλα πού περνάει μέσα ἀπό τον Ἰερό Ναό, ἔργα κομβικά γιά τήν λειτουργία τοῦ Νέου μας Ἰεροῦ Ναοῦ, ἡ ἀνέγερση τοῦ ὁποίου ἔχει μπεῖ ἤδη στή δεύτερη φάση τῆς ὁλοκλήρωσής του. Ἡ κ. Πετσατώδη ἔχει  ἐπιδείξει μέχρι στιγμῆς ἀξιοζήλευτο ζῆλο καί ἐργατικότητα καί ἐλπίζουμε νά μήν μείνουμε στά σχέδια καί στίς μελέτες, ἀλλά σύντομα νά δοῦμε τούς καρπούς τῶν ἔργων της στήν περιοχή μας. Γιατί τά ἔργα καί οἱ προθέσεις πρέπει νά σφραγίζονται καί ἀπό τήν ἀποτελεσματικότητα. Ἐμεῖς τῆς εὐχόμαστε καλή δύναμη στό ἔργο της καί ἀναμένουμε...

Ἐκ μέχρους τοῦ ᾽Ι. Ναοῦ παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς πρωτ. π. Σταῦρος Τρικαλιώτης μαζί μέ τά μέλη: κ. Δημήτρη Νικολᾶτο, κ. Ἀθανάσιο Κορβέση καί κ. Μαρία Κανέλλου. Ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως παρέστησαν ὁ Πρόεδρος κ. Ἰωάννης Ἀρβανιτάκης, ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Εὐάγγελος Φραγκιαδάκης καί τό μέλος κ. Δημήτρης Χαντζάρας. Σημαντική ἦταν καί ἡ συμμετοχή τοῦ Μηχανικοῦ μας κ. Χρήστου Σαντοριναίου, ὁ ὁποῖος πρόθυμα παρεῖχε τίς ἀπαραίτητες τεχνικές διευκρινίσεις  καθώς καί τά σχέδια πού χρειάζονταν.

23/ 10/ 2014

π. Σταῦρος Τρικαλιώτης