diaxoristiko2
DIAHORISTIKO

farmakeia

DIAHORISTIKO

O KAIROS

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σταύρου Τρικαλιώτη,

 

ἐφημερίου ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς καί Προέδρου τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ῾Ι. Ναοῦ ῾Αγίων ᾿Αναργύρων Πευκακίων

 

᾿Επειδή θεωρῶ ὅτι ἡ ὕπαρξη μιᾶς ᾿Εκκλησίας ἀποτελεῖ σημαντικό φορέα πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καί τόπος συναντήσεως πολλῶν ἀνθρώπων μιᾶς συνοικίας, ἀνέλαβα τήν πρωτοβουλία νά γράψω ἕνα ἄρθρο πού φιλοξενεῖται στό Τιμητικό Λεύκωμα τοῦ Συλλόγου τῶν Πευκακίων «᾿Αναγέννηση». Συγχαίρουμε καί ἐπαινοῦμε τόν Πρόεδρο κ. Γεωργίου Γεώργιο καθώς καί τό Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου γιά τήν ἐκδοτική αὐτή προσπάθεια καί εὐχόμαστε ἀνάλογες πρωτοβουλίες νά βροῦν μιμητές κι ἀπό τούς ἄλλους τοπικούς Συλλόγους τοῦ Δήμου μας, γιά νά μαθαίνουν καί οἱ νεώτερες γενιές καί νά ἀναπολοῦν τά παλαιά οἱ μεγαλύτεροι.

 

Μᾶς πήγανε πλημέλημμα..γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας...

 

῾Ο ῾Ιερός Ναός τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων Πευκακίων, πού ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά τέσσερα Παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς, κλείνει φέτος 32 χρόνια λειτουργίας. Ξεκίνησε μέ πρωτοβουλία τῶν κατοίκων τῶν Πευκακίων, οἱ ὁποῖοι τήν ῎Ανοιξη τοῦ 1979 ἀνήγειραν μέ πρόχειρα ὑλικά μέσα σέ μιά νύκτα τό παλαιό Ναΰδριο τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανού, καταπατώντας ἀμφισβητούμενη περί τοῦ ἰδιοκτήτου ἔκταση. ῾Ο φερόμενος ὡς ἰδιοκτήτης τοῦ οἰκοπέδου ἔκανε μήνυση καί οἱ πρωτεργάτες τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ῾Ιεροῦ Ναϋδρίου βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μέ τήν ῞Ελληνική Δικαιοσύνη. Πρίν μάλιστα γίνει τό δικαστήριο κρατήθηκαν στό κρατητήριο τοῦ ᾿Αστυνομικοῦ Τμήματος ῾Αγίας Παρασκευῆς οἱ ἀείμνηστοι ᾿Αναστάσιος Κόρκακας καί Γεώργιος Κουτσογιάννης, καθώς καί ὁ νεαρός τότε (δεκαεπτάχρονος) κ. Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης, οἱ ὁποῖοι καί ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, ὕστερα ἀπό παρέμβαση τοῦ τότε Δημάρχου ἀειμνήστου Σωτηρίου Κατσάρα. Στό Δικαστήριο πού ἔγινε καί πού παρέστησαν ὡς ἐγκαλούμενοι οἱ ᾿Αναστάσιος Κόρκακας, ᾿Ιωάννης Μπούνταλης καί ὁ τότε Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «᾿Αναγέννηση Πευκακίων» κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης ὡς συμπαραστατούμενος, οἱ κατηγορούμενοι ἀθωώθηκαν πανηγυρικά, διότι δέν διεκδικοῦσαν ἀτομικά τους δικαιώματα, ἀλλά ἕναν χῶρο ὅπου θά τελοῦσαν τήν Θεία Λειτουργία καί τά ὑπόλοιπα Μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας μας.

 

   ῾Ο ῾Ιερός Ναός πρωτολειτούργησε τό Πάσχα τοῦ 1979 ἀπό τόν ἀείμνηστο πρωτοπρεσβύτερο π. ᾿Αντώνιο ᾿Αλεβιζόπουλο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε κι ὁ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ νεοσύστατου Ναϋδρίου (07-06-1979 μέχρι 07-12-1981). ῾Ο π. ᾿Αντώνιος ἀποτελοῦσε μιά προσωπικότητα μέ διορθόδοξη ἀκτινοβολία, κυρίως γιά τήν ἀντιαιρετική του δραστηριότητα καί τήν ἐργώδη συγγραφική του δραστηριότητα. Στήριξε τή νεοσύστατη ᾿Εκκλησία στά πρῶτα της βήματα κι ἔθεσε τίς βάσεις γιά τήν μελλοντική της ἐξέλιξη. ῾Υπερασπίστηκε τό δικαίωμα τῶν κατοίκων γιά μιά δική τους ᾿Εκκλησία στά Πευκάκια κι ἔθεσε τίς βάσεις γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση τῶν κατοίκων. Οἱ παλαιοί ἐνορίτες τόν ἐνθυμοῦνται μέ ἀγαθές ἀναμνήσεις.

 

Οἱ πρωτεργάτες ἀνοικοδομήσεως τοῦ Παλαιοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ.

 

   ᾿Ακόμα καί σήμερα πολύ συγκινεῖ τό παράδειγμα τῶν πρώτων κατοίκων, οἱ ὁποῖοι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπολόγιζαν κινδύνους καί κόστος. ᾿Αξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι γιά τό κτίσιμο τοῦ προχείρου Ναϋδρίου συνεισέφεραν πολλοί κάτοικοι τῆς περιοχῆς εἴτε σέ χρήματα εἴτε σέ προσωπική ἐργασία, εἴτε ἀργότερα σέ ἀφιερώματα γιά ἱερά σκεύη, ἱερές εἰκόνες κ.λ.π. ῞Οπως καταλαβαίνετε, δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει πλήρης καταγραφή ὅλων τῶν προσώπων στά πλαίσια ἑνός ἄρθρου. ᾿Από τούς πρωτεργάτες τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Παλαιοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ἀναφέρουμε σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες καί κατά ἀπόλυτη ἀλφαβητική σειρά τούς κάτωθι:

 

Κατσίκη ῎Αρτεμη, Κόρκακα ᾿Αναστάσιο, Κουκουβίνη Διονύσιο, Κουτσογιάννη Γεώργιο, Γεώργιο καί Πετρούλα Μιχελάκη, Βασίλειο καί Στυλιανή Μπάρδη, Νικόλαο καί Μαρία Μπάρδη, ᾿Ιωάννη καί Χρυσούλα Μπούνταλη, Φλαμπούρη ῞Ελλη, Εὐάγγελο καί Γαρυφαλιά Φραγγεδάκη.

 

Στίς 08-12-1982 ἀναλαμβάνει Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. ᾿Ιωάννης Χατζηθανάσης, ἐφημέριος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς γιά δεκατέσσερα χρόνια (μέχρι 15-07-1996), ὁ ὁποῖος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια νά συντηρηθεῖ καί νά ἐξοπλισθεῖ ὁ ῾Ιερός Ναός καί ὁ ὁποῖος, ὅταν παραιτήθηκε γιά προσωπικούς λόγους, ἄφησε ἀποθεματικό 14.000. 000 δρχ. τά ὁποῖα καί θά προορίζονταν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων, ὅταν οἱ συνθῆκες θά τό ἐπέτρεπαν. Κατά μία εὐτυχῆ συγκυρία ὁ π. ᾿Ιωάννης Χατζηθανάσης ὑπῆρξε πνευματικός μου πατέρας στά πρῶτα μου φοιτητικά χρόνια καί ἦταν ἐκεῖνος πού μοῦ ἔδωσε τή συμμαρτυρία γιά νά γίνω κληρικός. Τόν ἐνθυμοῦμαι πάντοτε μέ τίς καλύτερες ἀναμνήσεις καί τόν εὐγνωμονῶ γιά τήν πολλή ἀγάπη πού ἔδειξε στό πρόσωπό μου καί τήν ἐν γένει πνευματική του βοήθεια.

 

῾Η ἀνάγκη ἀνοικοδομήσεως ἑνός Νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων

 

Στίς 16-07-1996 ἀνέλαβε Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς ὁ γράφων, Πρωτοπρεσβύτερος π. Σταῦρος Τρικαλιώτης , ἐφημέριος τοῦ ῾Ιεροῦ ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς. ῞Οταν ἀνέλαβα τήν ὑπευθυνότητα τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων πρώτη μου σκέψη, ἐπιθυμία καί πόθος διακαής ἦταν ἡ ἀνέγερση τοῦ Νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων, ἕνα προσωπικό ὅραμα πού μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει νά παίρνει σάρκα καί ὁστᾶ. Αὐτό τό ὅραμά μου τό ἔθεσα στό πρῶτο συμβούλιο τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς τόν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1996. ῞Ολοι συμφώνησαν στήν ἀνάγκη ἀνεγέρσεως ἑνός νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ, μιά καί ὁ παλαιός ἦταν πρόχειρα φτιαγμένος   μικρός καί μέ εὐτελῆ ὑλικά, τά ὁποῖα δέν ἄντεχαν πλέον στόν χρόνο.

 

   Οἱ δυσκολίες πού ἀντιμετωπίσαμε ἦταν πάρα πολλές μέχρι καί ἀνυπέρβλητες. ῎Επρεπε νά ξεκαθαρίσει τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς, τό ὁποῖο ἦταν περιπεπλεγμένο. Πρῶτο μας μέλημα ἦταν νά ἀνατεθεῖ ἡ ὑπόθεση τῆς διαλεύκανσης τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ τοῦ ῾Ι. Ναοῦ σέ κάποιο δικηγόρο. ῾Ο καιρός ὅμως περνοῦσε, χωρίς νά φαίνεται κάποια λύση τοῦ προβλήματος. Στίς 26-04-2004 ἀπεστείλαμε στόν Δῆμο Παιανίας γραπτό αἴτημα περί παραχωρήσεως τῆς χρήσεως τοῦ οἰκοπέδου πού εἶχε κτισθεῖ ὁ ῾Ιερός Ναός καί τοῦ εὑρύτερου χώρου (κληροτεμάχια 2980 & 3008). Τό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ Δήμου Παιανίας μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 112/1999 ἀπόφασή του ἐνέκρινε τήν παραχώρηση χρήσης τῶν ὡς ἄνω κληροτεμαχίων μέ τήν ἀποκλειστική χρήση γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων. Παρά τήν σημαντική αὐτή ἀποφαση γιά τό ῾Ι. Ναό μας, δέν μπορούσαμε νά προχωρήσουμε στήν ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἀδείας ἀπό τήν Ναοδομία, γιατί ἔπρεπε νά πάρουμε τούς ὅρους δομήσεως ἀπό τήν Πολεοδομία. ῾Η Πολεοδομία ὅμως, προκειμένου νά μᾶς δώσει ὅρους δομήσεως, χρειαζόταν τίτλους ἰδιοκτησίας (συμβόλαια) καί ἑπομένως ἡ ἀπόφαση τοῦ Δήμου Παιανίας, ἄν καί σημαντική, παρέμενε ἀνενεργής. Τό θέμα μας λύθηκε ὁριστικά, ὅταν τά ὡς ἄνω κληροτεμάχια περιῆλθαν μέ τήν Πράξη ᾿Εφαρμογῆς στά Πευκάκια (Καλοκαίρι τοῦ 2005) στήν ἰδιοκτησία τοῦ Δήμου ῾Αγίας Παρασκευῆς καί ὁ συγκεκριμένος χῶρος εἶχε χαρακτηριστεῖ ὡς τόπος ἀνεγέρσεως ῾Ιεροῦ Ναοῦ.

 

῾Η Δραστική παρέμβαση τοῦ ἀξιότιμου Δημάρχου κ. ᾿Αντώνη Σιδέρη

 

   Τό θέμα μας λύθηκε μέ τή δραστική παρέμβαση τοῦ ἀξιοτίμου πρώην Δημάρχου κ. ᾿Αντωνίου Σιδέρη, ὁ ὁποῖος ἐπί Δημαρχίας του μᾶς ἐξασφάλισε μέσῳ Δήμου ῾Αγίας Παρασκευῆς τούς ὅρους Δομήσεως ἀπό τήν Πολεοδομία. ᾿Από ἐκεῖ κι ἔπειτα κάναμε ὅλες τίς νόμιμες διαδικασίες ὡς Διαχειριστική ᾿Επιτροπή τοῦ Ναϋδρίου τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων μέσῳ τῆς ἐνοριας τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς καί ἐξασφαλίσαμε τήν πολυπόθητη ἄδεια ἀνεγέρσεως Νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ (ἀριθμ. ἀδείας 3465/2-12-/2005) ἀπό τήν Ναοδομία (῾Υπηρεσία τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου). ᾿Από τή θέση αὐτή θέλω νά εὐχαριστήσω τόν τότε Δήμαρχο κ. ᾿Αντώνη Σιδέρη τόσο γιά τήν βοήθειά του στἠν ἐπίλυση τοῦ προβλήματός μας, ὅσο καί γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση (5.000 εὐρώ) πού ἔδωσε τότε ὡς Δῆμος στόν Σύλλογο ᾿Ανεγέρσεως τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων, καθώς καί στήν συνεργασία πού εἴχαμε γιά τήν ἐπιτυχῆ διοργάνωση τῆς κατ’ ἔτος πανηγύρεως τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ( μουσικές ἐκδηλώσεις κ.λ.π.). ᾿Ιδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλουμε καί στόν ἄμεσο συνεργάτη του ᾿Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Νικόλαο Φωτόπουλο, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη του πρός τήν ᾿Εκκλησία καί ὁ ὁποῖος ἀποτελοῦσε τρόπον τινά ἕναν ἐνδιάμεσο μεσολαβητή στά αἰτήματά μας πρός τόν Δήμαρχο κ. ᾿Αντώνη Σιδέρη μέ τίς γνώσεις πού διέθετε.

 

   Τό θέμα τῆς ἀνεγέρσεως προχωροῦσε πλέον μέ ἱκανοποιητικούς ρυθμούς κι ἔτσι στίς 17/07/2006 τοποθετήθηκε ἐπίσημα ὁ θεμέλιος λίθος ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου ᾿Αχελώου κ. Εὐθυμίου Στύλιου μέ τήν εὐλογία καί ἄδεια τοῦ τότε ᾿Αρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου.

 

Τέλος, μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ἀπό τήν 1η ᾿Ιουλίου τοῦ 2009 ὁ ὑπόγειος χῶρος λειτουργεῖ ὡς ῾Ιερός Ναός.

 

῾Η ἔμπρακτη συμπαράσταση τοῦ ἀξιοτίμου Δημάρχου κ. Βασιλείου Γιαννακόπουλου.

 

Θά ἤθελα ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τόν ἀπελθόντα ἀξιότιμο Δήμαρχο κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο, ὁ ὁποῖος τόσο κατά τήν πρώτη Δημαρχιακή του θητεία στεκόταν στό πλευρό μας, ὅσο καί κυρίως κατά τήν δεύτερη (2007 κ. ἔ.) , ὅταν πλέον ἡ ἀνέγερση τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ προχωροῦσε μέ γοργούς ρυθμούς, μᾶς ἐνίσχυσε οἰκονομικά δύο φορές (μέ 10.000 εὐρώ & 12.000 εὐρώ ἀντιστοίχως), εἰσηγούμενος θετικά στό Δημοτικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο σχεδόν παμψηφεί ἐνέκρινε τίς ὡς ἄνω ἐπιχορηγήσεις, στά μέλη τοῦ ὁποίου ὀφείλονται εὐχαριστίες γιά τήν ὑπερψήφιση τῶν αἰτημάτων μας. ᾿Επίσης ὁ ἀξιότιμος πρώην Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος διαμόρφωσε τόν πεζόδρομο τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Πλαστήρα (δίπλα ἀπό τόν ῾Ιερό Ναό) καί ἀνέλαβε ( μέ τήν ἐπίβλεψη τοῦ πρώην ᾿Αντιδημάρχου Τεχνικῶν ῾Υπηρεσιῶν κ. Κωνσταντίνου Κρητικίδη, τόν ὁποῖο ἐπίσης εὐχαριστοῦμε) τήν διαμόρφωση τοῦ χώρου πέριξ τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ, ἔργο ἀπαραίτητο γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ μας. ῾Ο κ. Γιαννακόπουλος πέτυχε μέ προσωπική του παρέμβαση σέ ἰδιώτη γνωστό του τήν δωρεάν μόνωση τῆς στέγης τοῦ Νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ ἀξίας 10. 000 εὐρώ. Τέλος, νά ἀναφέρουμε ὅτι μέ τόν ἀξιότιμο πρώην Δήμαρχο κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο εἴχαμε ἄριστη συνεργασία στήν κατ’ ἔτος συνδιοργάνωση καί χρηματοδότηση ἀπό τόν Δῆμο ῾Αγίας Παρασκευῆς τῶν Μουσικῶν ᾿Εκδηλώσεων μέ Δημοτικά Τραγούδια μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πανηγύρεως τοῦ ῾Ι. Ναοῦ, ἐκδηλώσεις πού ὀμόρφαιναν τήν Πανήγυρή μας κι ἔδιναν τή δυνατότητα σέ νέους καί μεγαλυτέρους γιά μιά ὑγιῆ ἀναψυχή ἐμπνευσμένη ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας.

 

   Εἶναι ἀξιοσημείωτο τό γεγονός, ὅτι σέ μιά ἐποχή ὅπου σέ ἄλλους Δήμους τῆς χώρας μας παρατηροῦνται δυσάρεστα κρούσματα ἀντιεκκλησιαστικοῦ μένους, στόν Δῆμο ῾Αγίας Παρασκευῆς ὑπάρχει μιά ἀγαστή κι εἰλικρινής συνεργασία Δήμου κι ᾿Εκκλησίας γιά τό καλό τῶν Δημοτῶν τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς, οἱ ὁποῖοι στήν συντριπτική τους πλειοψηφίας θρησκεύουν καί θέλουν τόν Δῆμο νά εἶναι ἀρωγός στά ἔργα τῆς ᾿Εκκλησίας. Τέλος, θά πρέπει νά εὐχαριστήσουμε καί τόν ἐπικεφαλῆς τῆς Δημοτικῆς Παρατάξεως Νίκη γιά τήν ῾Αγίας Παρασκευή κ. Γιάννη Σταθόπουλο, ἡ Παράταξη τοῦ ὁποίου κάθε φορά πού ἐρχόταν ἕνα θέμα τοῦ ῾Ι. Ναοῦ μας πρός ψήφιση στό Δημοτικό Συμβούλιο, ἔδινε θετική ψῆφο.

 

Σύλλογος ᾿Ανεγέρσεως ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίων ᾿Αναργύρων

 

Στόν δύσκολο ἀγώνα πού εἴχαμε ξεκινήσει γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Νέου ῾Ιεροῦ Ναοῦ βρῆκα ἀμέριστη συμπαράσταση καί εἰλικρινῆ διάθεση γιά προσφορά ἀπό τόν Δημοσιογράφο τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας «῎Αττική Πρόοδος» καί κάτοικο τῆς περιοχῆς κ. Θάνο Βρακόπουλο. ῎Ανθρωπος μέ βαθιά πίστη στόν Θεό καί ἀγάπη γιά τήν ᾿Εκκλησία , ὁ Θάνος Βρακόπουλος πίστευε ὅτι ἡ δημιουργία ἑνός Συλλόγου ἀνεγέρσεως θά βοηθοῦσε τά μέγιστα στήν ἐκπλήρωση τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ. Υἱοθέτησα ἀμέσως τήν ἰδέα του καί συντάξαμε ἀπό κοινοῦ τό καταστατικό τοῦ Συλλόγου ᾿Ανεγέρσεως τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων. ῾Ο Σύλλογος ἱδρύθηκε τό 2001 καί γιά ἕνα χρόνο εἶχε προσωρινή διοίκηση μέ Πρόεδρο τόν Θάνο Βρακόπουλο καί μέλη ἀλφαβητικά τούς: Βενετσανάκη Εὐάγγελο, Καψῆ Λυμπέρη, Μιχελάκη Γεώργιο, Μπούνταλη ᾿Ιωάννη, Παναγόπουλο Παναγιώτη καί Χατζηγιαννάκο Γεώργιο. ῞Ενα χρόνο μετά (2002) ἔγιναν ἐκλογές καί ἀνέδειξαν Πρόεδρο τόν κ. ᾿Ιωάννη Μπούνταλη. Τό 2005 καί τό 2008 Πρόεδρος ἀναδείχθηκε ὁ κ. Θάνος Βρακόπουλος. Τά μέλη τοῦ Δ. Σ. τῶν τριῶν τρετιῶν κατά ἀλφαβητική σειρά εἶναι: Δημητρακοπούλου Κωνσταντίνα, Καλογερόπουλος ᾿Ιωάννης, Καραγλάνης Χρῆστος, Καρολεμέας Νικόλαος, Κορβέσης ᾿Αθανάσιος, Κόρκακας ᾿Αναστάσιος, Κόρκακας Γεώργιος, Κωνσταντακόπουλος ᾿Εμμανουήλ, Παναγόπουλος Παναγιώτης, Παπαγιαννόπουλος Δῆμος, Τρικαλιώτης ᾿Ιάκωβος, Χαντζάρας Δημήτριος, Χατζηθανάσης Γεώργιος.

 

Μέλη κατά καιρούς τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς κατά ἀλφαβητική σειρά: Κακάρογλου Μαρία, Κανέλλος Θεόδωρος, Κανέλλου Μαρία, ῎Αρτεμις Κατσίκη, Κουκουβίνης Διονύσιος, Κορβέσης ᾿Αθανάσιος, Κόρκακας ᾿Αναστάσιος, Μιχελάκη Πετρούλα, Μπάρδη Στυλιανή, Μπακιρτζῆς Δημήτριος, ᾿Ιωάννης Μπούνταλης, Νικολᾶτος Δημήτριος, Πιλάλης Κυριακός, Σαραντόπουλος Χρῆστος, Φλαμπούρη ῞Ελλη.

 

   Τόσο στά μέλη τοῦ Συλλόγου ᾿Ανεγέρσεως, ὅσο καί στά μέλη τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ἐκφράζουμε θερμότατες εὐχαριστίες γιά τή ἐθελοντική προσφορά τους.

 

   Θά ἤθελα ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τόν Προϊστάμενο τοῦ ῾Ιεροῦ ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς πανοσιολογιώτατο ᾿Αρχιμανδρίτη π. Διονύσιο Κατερίνα γιά τήν ἀμέριστη κατά καιρούς συμπαράσταση στό ἔργο μας, καθώς καί γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ μας μέ 14.500 εὐρώ κατόπιν θετικῆς εἰσηγήσεώς του στό ᾿Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς ἐνορίας τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς, καθώς καί τούς πιστούς πού μέ τήν συμμετοχή τους ἐνισχύουν τήν προσπάθεια ἀποπερατώσεως τοῦ νέου μας ῾Ιεροῦ Ναοῦ.

  • Τετάρτη
    10 Αυγούστου

    Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ