Εκτύπωση

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (1 Απριλίου)
7:00 π.μ. ῾Ο Ὂρθρος και η Θεία Λειτουργία
7:30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας)

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ (2 Απριλίου)
7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τρίτης)

Μ. ΤΡΙΤΗ (3 Απριλίου)
7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τετάρτης)

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ (4 Απριλίου)
5:00 μ.μ. Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης)

Μ. ΠΕΜΠΤΗ (5 Απριλίου)
7:00- 9.30 π.μ. Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
6:30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου
(Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς)

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (6 Απριλίου)
8:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν
10:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ Ἀποκαθήλωσις
7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου (Ὁ Ὂρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου)
9:00 μ.μ. Ἡ ἒξοδος τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (7Απριλίου)
7:00 – 9.30 π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μ. Βασιλείου)
11:00 μ.μ. Ἡ παννυχίς καί τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως
12:00 μεσάνυκτα Ἡ ἱερά τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ (8 Ἀπριλίου) 6.30 μ.μ.Ἑσπερινός Ἀγάπης (στόν κεντρικό ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς)