Εκτύπωση

Πορεία πρός την τελευταία της κατοικία, 25 / 02 / 2020, Α Νεκροταφείο Αθηνών)

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑ

Παρίστασαι
σὲ κάθε ψύλλου πήδημα
τάχα πώς θέλουν καὶ τ᾽ ἀσήμαντα
τὴν ἀναγνώρισή τους
δονεῖσαι γιὰ κάθε φύλλο διωγμένο
ἀπὸ τὸ κλαδί του
ξεσπᾶς σὲ δάκρυα
κάθε ποὺ μιὰ ἀκόμα στιγμὴ πεθαίνει
ἀπαρατήρητη
ὅπου δεῖς καπνὸ ἀναθρώσκοντα
βαλαντώνεις.

Ἅς ἐδῶ εὐσυγκινησία
δὲ θὰ σὲ νοιάζει πιὰ
ἄν θεωρεῖται ἀγνοούμενος
ἤ βρέθηκε νεκρὸς ὁ ἔρωτας
στὰ βάθη μιᾶς ἐπιστολῆς.

Γενικὰ ὅταν βλέπεις
θὰ κάνεις πὼς δὲν βλέπεις.
Ὅταν μαθαίνεις
θὰ κάνεις πὼς δὲν ἔμαθες.
Ἄν σὲ προσπεράσει ἡ ἄφιξη
θὰ μειδιάσεις.
Ἐὰν Θεός
θὰ τὸ σεβαστεῖς.

Μὴ σπαταλᾶς ἄλλο τὰ δάκρυά σου
κομπόδεσέ τα.
Χρωστᾶς οὐκ ὀλίγα
καὶ στὴν ἄλλη ζωή!

 

(Από τήν ποιητική της συλλογή: Δημόσιος καιρός, ΙΚΑΡΟΣ, 2014)