Εκτύπωση

 

 

Βόρεια πλευρά Ἱεροῦ Ναοῦ

 

 

 

Ἀνατολική πλευρά (κόγχες ἱεροῦ Βήματος)

 

Ἀνατολική πλευρά (κόγχες ἱεροῦ Βήματος, ἄλλη ἄποψη)

 

ἐσωτερική ἄποψη

 

 

ἐσωτερική ἄποψη

 

ἐσωτερική ἄποψη

 

Καμπαναριό